medrek.se

Nyheter

Västra Götalandsregionen måste dra ner på kostnaderna

Västra Götalandsregionen måste dra ner på kostnaderna men fortfarande leverera lika mycket vård

Västra Götalandsregionen måste dra ner på kostnaderna men fortfarande leverera lika mycket vård.

Det lutar åt ett underskott på 525 miljoner kronor för 2011. Nu ska verksamheten effektiviseras. Utrymmet för löneökningar får bli max 2,1 procent inom sjukvården. De övriga tjänster blir max 1,8 procent.

Flera konkreta förslag om hur man kan utnyttja resurserna bättre ska tas fram. Hur stora summorna som kommer att sparas in är ännu inte klart.

– När vi gör det här siktar vi inte på en specifik summa, förutom att sjukhusen ska komma till rätta med sina ekonomiska obalanser. Det handlar snarare om att göra allt som behövs för att hitta en långsiktig stabilitet i stället för tillfälliga insatser, säger regiondirektör Ann-Sofi Lodin i ett pressmeddelande.

Sjukhusen ska producera lika mycket vård under nästa år som i år.