medrek.se

logga

Allmänläkare sökes till Gävleborg

Företag Instacura AB
Regioner
Kategorier
Utgår

2021-05-31

Ansök nu

Allmänläkare sökes till Gävleborg

Baldersnäs HC
Vecka 22-34 (varannan vecka, alternativt två sammanhängande veckor/månad)

Arbetsuppgifter:
Sedvanligt arbete på hälsocentral, mottagningsarbete, hembesök och akuta bedömningar I förekommande fall vårdintyg och konstaterande av dödsfall. Rond på säbo ca 4 timmar/vecka samt läkar-BVC 1 dag/varannan vecka samt rond i hemsjukvård ca 2 tim/vecka.

Iggesunds/Hudiksvalls HC
Vecka 13-24

Arbetsuppgifter:
Mottagningsarbete, lättakut, Säbo luftvägsmottagning, bakjour till övrig personal på hälsocentralen samt handledning till ST-läkare och jourer på familjeläkarjouren Hudiksvall/Nordanstig kvällar och helger.

Jourtjänstgöring:
I uppdraget ingår ca 1 vardags jour samt 1 helgjour.

Hudiksvalls HC
Vecka 13-24

Arbetsuppgifter:
Mottagningsarbete, lättakut, Säbo luftvägsmottagning, bakjour till övrig personal på hälsocentralen samt handledning till ST-läkare och jourer på familjeläkarjouren Hudiksvall/Nordanstig kvällar och helger.

Jourtjänstgöring:
I uppdraget ingår ca 1 vardags jour samt 1 helgjour.

Söderhamn HC
Vecka 14

Arbetsuppgifter:
Arbete som familjeläkare på hälsocentral med akuta och planerade patienter. Arbete på luftvägsmottagning kan förekomma.

Jourtjänstgöring:
Arbetstid Jour/Beredskap: Primärjour vard 17-21, primärjour fredag 17-21, primärjour lör-sön-helg 10-19. Beredskap vardag 17-08, beredskap fredag 17-10, beredskap lördag 10-10, beredskap sön 10-08.

Sandviken södra HC
Vecka 15-26

Arbetsuppgifter:
Mottagningsbesök, behandling, sjukskrivningar, diagnossättning. Vi har även ett en gemensam enhet för akuta patienter som vi bemannar tillsammans med 2 andra hälsocentraler som finns i fåra lokaler. De kan även förekomma enstaka pass på luftvägsmottagningen.

Ljusdal HC FLJ med jourer
Vecka 25-36

Arbetsuppgifter:
Läkaren kommer till största delen att arbeta på dagjouren som innefattar såväl akuta som planerade mottagningsbesök, hembesök kan också förekomma. Någon/några dagar per vecka arbetar läkaren på luftvägsmottagningen där hen tar emot patienter med misstänkt eller bekräftad covid-19.

Jourtjänstgöring:
Jourer ingår i uppdraget. Jourpass ca kl.16.30–08:00. Under jourtid (kväll, natt och helg) ansvarar läkaren för den primärvårdsdrivna närvårdsavdelningen som finns på sjukhuset. Likaså konsultstöd mot ambulans och kommunens boenden och hemsjukvård. Beräknar 0-1 vardagsnattjour/vecka samt 0-4 helgjourer/månad

Arbrå HC
Vecka 22

Arbetsuppgifter:
Sedvanligt arbete på hälsocentral, mottagningsarbete, hembesök och akuta bedömningar samt i förekommande fall vårdintyg och dödsfall. I förekommande fall rond på säbo samt läkar-BVC.

Hudiksvall HC/Iggesund HC
Vecka 14, 15, 20, 24, 25 (4 dagar/vecka)

Arbetsuppgifter:
Mottagningsarbete, Säbo, bakjour till övrig personal på hälsocentralen samt handledning till ST-läkare och BVC.

Jourtjänstgöring:
Jourer kan förekomma för FLJ Hudiksvall och planeras vid bokning.

Gäller för samtliga:

Nödvändig erfarenhet:
Specialist inom allmänmedicin

Journalsystem: 
PMO

Dela detta jobb

logga
Allmänläkare sökes till Gävleborg

Instacura AB