medrek.se

Är du arbetsterapeut och vill jobba med barn och ungdomar?

Regioner
Kategorier
Utgår

2021-12-05

Ansök nu

Är du arbetsterapeut och vill jobba med barn och ungdomar?

Arbetsplatsbeskrivning

Vill du vara en del i en verksamhet som arbetar för att göra skillnad och skapa bättre förutsättningar för barn och ungdomar med funktionsnedsättning? Är du duktig på att förmedla din kunskap? Sök jobbet hos oss!
Barn- och ungdomshabiliteringen (BUH) ingår i område Barn och unga vuxna (BUV) tillsammans med Vuxenhabiliteringen, Föräldra- och barnhälsan samt barn- och ungdomspsykiatrin. Dessa fyra enheter är samlokaliserade centralt på Köpmangatan 24 i Östersund

BUH är en specialistenhet inom regionsjukvården som ger stöd till barn och ungdomar 0–21 år samt deras anhöriga. Verksamheten vänder sig till barn och ungdomar med medfödda eller tidigt förvärvade funktionsnedsättningar som är varaktiga och kräver tvärprofessionella insatser för stöd att klara svårigheter i vardagen. Utöver grunduppdraget har verksamheten ansvar för tilläggsuppdragen Ätteam, Rehabteam och Riskbarnsuppföljning.

Organisatoriskt är BUH indelad i barnteam, ungdomsteam samt autismteam med en övergripande medicinsk samordningsgrupp fördelad i teamen. Enheten består av 35 medarbetare fördelat på följande tjänster; arbetsterapeut, fysioterapeut/ sjukgymnast, dietist, logoped, psykolog, socionom, barnskötare, specialpedagog, barnsjuksköterska, uroterapeut, barnneurolog med administrativt stöd av medicinsk sekreterare. Insatserna ges i form av tvärprofessionella team till barnet/ ungdomen och dess nätverk.

BUH är en specialistverksamhet som värnar om att befintlig kompetens ska komma målgruppen till godo och uppmuntrar till kompetensutveckling som bidrar till ökad styrka för verksamheten att möta nya utmaningar.
För närvarande finns fem arbetsterapeut tjänster fördelade inom verksamhetens tidigare nämnda team. En av arbetsterapeuterna i barnteamet väljer nu att flytta till annan ort och vi söker därför en ny kollega och medarbetare som med nyfikenhet och engagemang för målgrupp och verksamhet bidrar till fortsatt trivsel och utveckling av vår arbetsplats.

Arbetsbeskrivning

Som arbetsterapeut i teamet har du en viktig uppgift att stödja barn och ungdomar att själva och med stöd av sitt nätverk utveckla sina förmågor. Du har som uppgift att kartlägga möjligheter och svårigheter i vardagen. Det kan exempelvis handla om bedömning av handfunktion, personlig och instrumentell ADL-förmåga samt tidsuppfattning. Arbetsterapeuten bedömer behov av hjälpmedel samt förskriver och följer upp anpassade hjälpmedel. Du ger också förslag på strategier och träning för att vardagen ska fungera bättre, till exempel i ADL, förflyttning eller att passa tider och planera. Arbetet utförs både på mottagning, i hemmet, i förskola och/eller skola.
Insatser som ges kan vara individuella och teamgemensamma, utgår från aktuella frågeställningar och syftar till att nå mål som formuleras tillsammans med barn och familj. En stor del av arbetet innebär att förmedla kunskap till nätverket runt barnet genom handledning och utbildning. En arbetsuppgift är också att intyga behov utifrån funktionsnedsättningen. Arbetet innehåller samverkan med andra myndigheter och vårdgivare.
Verksamheten värnar om både barnets delaktighet i vården och dennes rättigheter vilket innebär att de beslut du tar tillsammans med dina kolleger och som berör barnet, tas utifrån dennes bästa och med hänsyn till mognadsgrad. Insatserna ska utformas och planeras utifrån varje barn specifika behov, egna mål och förutsättningar.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har erfarenhet från arbete med barn och unga, gärna inom barn- och ungdomshabilitering, kunskap om och en vilja att ingå i teamarbete som arbetssätt men även samverka inom den egna disciplinen beroende på uppgift. Arbetet innebär höga krav på förmågan att skapa struktur, både för den egna planeringen och i samarbete med kolleger. Kommunikation och ansvar kring den egna uppgiften och förmåga att hantera gränsen till kollegans uppgift är bärande för verksamheten.
BUH är en väl fungerande verksamhet med hög kompetens och erfarenhet gällande barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Som arbetsterapeut på BUH har du möjligheten att fördjupa dig i evidensbaserade behandlingsmetoder tillsammans med kunniga kollegor. Att arbeta på BUH är omväxlande och ger stora möjligheter att utvecklas inom yrkesrollen.

Anställningsvillkor

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid,
Tillträde: Tillträde enligt överenskommelse. Intervjuer kommer att ske löpande och tillsättning kan komma att göras innan annonstidens slut.
Avslutning:

Kontaktpersoner

Namn: Anna Olander
Enhetschef
Telefon: 073-0466802
Email: anna.olander@regionjh.se

Fackliga kontaktpersoner

Namn: Linnea Bäckman
Arbetsterapeut
Telefon: 063-154648
Email: linnea.backman@regionjh.se

Ansökan

Referensnummer: Persr/677/2021
Sista ansökningsdag: 2021-12-05

Dela detta jobb

Är du arbetsterapeut och vill jobba med barn och ungdomar?

Region Jämtland Härjedalen- Hälso- och sjukvård