medrek.se

Arbeta mindre med full lön, sjuksköterskor se hit!

Företag TioHundra
Regioner
Utgår

2018-12-16

Ansök nu

Arbeta mindre med full lön, sjuksköterskor se hit!

Om oss
 
Arbeta kortare arbetsvecka med bibehållen heltidslön! 
 
Vi på vårdavdelningarna utökar nu vår grundbemanning och söker dig som delar vår värdegrund som bygger på delaktighet, trygghet och respekt.    

Avd1 Silviacertifierad Geriatrik  
Avd2 Ortopedi och stroke  
Avd3 Kirurgi  
Avd4 Medicin  
 
Med det nya sjuksköterskeavtalet som träder i kraft 1/1-2019 kan du arbeta kortare arbetsvecka med bibehållen heltidslön samt erhålla en kvarstannade bonus.   
För dig som fyllt 40 år kan det vara bra att känna till att hos oss har du en extra semestervecka. Vi erbjuder också individuell schemaplanering och friskvårdsbidrag.

Är du ny sjuksköterska väntar ett väl genomtänkt utvecklingsprogram för dig och vi arbetar aktivt med kompetensstegar för att du ska se möjliga utvecklingsvägar i yrket.  
Vi välkomnar även dig som går sista terminen på sjuksköterskeprogrammet att komma med en ansökan. 
     
Avd1 Silviacertifierad Geriatrik 
Avd2 Ortopedi och stroke 
Avd3 Kirurgi 
Avd4 Medicin 
  
Norrtälje sjukhus har en andraplats i Dagens medicins kvalitetsgranskning av mindre sjukhus i landet. Vi har fått toppbetyg av både patienter och medarbetare, har Stockholms läns kortaste väntetider och ett välfungerande samarbete med övriga enheter på vårt trivsamma sjukhus. Närheten, den personliga kommunikationen och teamet präglar vårt sjukhus.   
 
Vi är en del av Tiohundra – det kompletta vårdbolaget i Roslagen. Sammanslagningen av sjukvård och omsorg i samma företag gör oss unika i Sverige. Vårt innovativa och effektiva arbetssätt höjer kvaliteten och skapar mervärde för patienter, brukare, närstående och medarbetare. Detta gör oss också till en attraktiv arbetsgivare, vilket återspeglas i våra höga resultat i medarbetarenkäten. Tiohundra samverkar i Norrtäljemodellen som är uppmärksammad såväl här hemma som internationellt, och lyfts fram av socialdepartementet som en förebild att ta efter.  
Du når oss enkelt med bekväm och wifi-utrustad direktbuss från Stockholm.  
 
Om tjänsten 

Arbetet på vårdavdelningarna är utvecklande och stimulerande samt omväxlande. Vi arbetar ständigt med förbättringsarbeten för att hålla hög nivå på omvårdnaden av patienterna och vår egen arbetsmiljö. 
 
Som sjuksköterska ansvarar du för cirka åtta patienter. Ditt team består av bland annat undersköterskor, läkare och paramedicinare. Du kan arbeta nära patienten eftersom mycket av för- och efterarbetet dagtid sköts av dina kollegor i teamet. Som sjuksköterska har du också en administrativ person i form av koordinator/resurs som t ex hjälper dig med operationsförberedelser, sätta PVK, ta blodprover och mycket mer. Med patienten i fokus bidrar du till en sjukhusvistelse som präglas av trygghet, delaktighet och respekt. Du arbetar med vård och planering under vårdtiden och att utskrivning sker på ett patientsäkert sätt så att patienter och närstående upplever god kvalitet hela vägen. Det relativt ”lilla” sjukhuset underlättar för dig att få en överskådlig bild över patientens vårdkedja. Här kan du skaffa dig en bred kunskapsbas.  

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och värdesätter den kvalitet som mångfald tillför vår verksamhet.

Dela detta jobb

Arbeta mindre med full lön, sjuksköterskor se hit!

TioHundra