medrek.se

logga

Arbetsterapeut IVAS Birgittaskolans gymnasium

Regioner
Kategorier
Utgår

2022-09-28

Ansök nu

Arbetsterapeut IVAS Birgittaskolans gymnasium

Om arbetsplatsen

Birgittaskolan är en kommunal gymnasieskola som ligger mitt i Linköping och har ca 600 elever. I lokalerna finns även en del av Linvux (vuxenutbildning).

IVAS är en egen gymnasieenhet som riktar sig till elever inom Autismspektrum (AST). Våra ca 90 elever läser programmen för naturvetenskap eller samhällsvetenskap, programinriktat val eller individuellt alternativ. Hösten 2023 kommer vi även starta försäljning och service. Vi arbetar i små klasser med individbaserad undervisning för att kunna hjälpa våra elever i såväl studier som i den personliga utvecklingen. Vi lägger stor vikt vid individbaserat bemötande och vi arbetar nära vårdnadshavare och omvärlden.

Arbetsbeskrivning

Uppdraget är att i vardagen öka förutsättningarna för våra elever att kunna delta i skolarbetet utefter sina behov. Eleven erbjuds även en framtidsplanering med syfte att efter gymnasiet ska eleven finnas i ett socialt sammanhang och blir en del av samhället. Denna planering sker via genomförande av funktionsbedömningar, framtidsmässa, övergripande samtal samt framtidssamtal. 

  • Arbeta hälsofrämjande och förebyggande för att stödja eleven att nå målen.

  • Stödja/vägleda eleven i genomförandet av studier/praktik samt stöd i övergång mellan gymnasiet och arbets-/vuxenlivet.

  • Dialog med skolpersonal, observation, analys och bedömning samt utifrån din kompetens ge förslag på åtgärder inom skolans dagliga aktiviteter.

  • Utifrån din kompetens ge förslag på anpassningar som kognitivt stöd, teknikstöd, kompenserande hjälpmedel och anpassning av skolmiljön.

  • Samordna samverkan mellan skolpersonal och andra verksamheter.

  • Genom samverkan med andra verksamheter, skolpersonal och elev skapa en hållbar framtidsplanering med ett helhetsperspektiv.

  • Funktionsbedömning/aktivitetsförmågebedömning via AWP/AWC samt självskattningsintervju utifrån ICF´s delaktighetsaspekter.

  • Se behov av samt utföra kompletterande bedömning som behövs i framtidsplaneringen.

  • Delta i planering och genomförande av framtidsmässa.

  • Delta i elevhälsoteam och samverka med andra professioner kring enskilda elever.

Kvalifikationer

Vi söker en legitimerad arbetsterapeut som har goda kunskaper om neuropsykiatriska funktionsvariationer framförallt autism. Du ska kunna genomföra funktionsbedömningar för att öka insikten hos eleven samt sammanställa funktionsbedömningen till ett dokument som kan användas av eleven i kontakten med andra verksamheter.

Det är meriterande om du har erfarenhet av att genomföra funktionsbedömning/aktivitetsförmågebedömning via AMPS, AWP/AWC eller liknande. Vi ser gärna att du har goda kunskaper om verksamheter som möter ungdomar med AST och har en helhetssyn för att kunna ge kompetent vägledning vid övergången till livet efter skolslut.

Vi söker dig som är engagerad, intresserad och nyfiken på att arbeta med elever i behov av stöd. Du skapar delaktighet och samsyn och har en god förmåga att skapa och bibehålla relationer. Du har lätt för att anpassa dig efter ändrade omständigheter och tycker om att samverka med personer inom verksamheten såväl som aktörer utanför verksamheten. Du arbetar bra med andra människor och på ett lyhört och smidigt sätt. 

 

Information om tjänsten

Tillträde: Snarast

Anställningsform: Tillsvidare

Sysselsättningsgrad: 100%

Antal lediga befattningar: 1

Ref. nr: 10073

I denna ansökan bifogar du inget personligt brev

Dela detta jobb

logga
Arbetsterapeut IVAS Birgittaskolans gymnasium

Linköpings kommun