medrek.se

AT-läkare till Region Jämtland Härjedalen

Regioner
Utgår

2024-03-06

Ansök nu

AT-läkare till Region Jämtland Härjedalen

Arbetsplatsbeskrivning

Varför ska du göra din AT i Jämtland Härjedalen?

Här kan du på ett fantastiskt sätt kombinera en genomtänkt AT-utbildning med ett mångsidigt socialt liv. Du kommer till en AT-grupp med inflytande på utbildningsinnehåll och mycket gemenskap även utanför jobbet.

Centrum för vården i Region Jämtland Härjedalen finns på sjukhuset i Östersund. Jämtlands län är stort till ytan men glest befolkat. Det gör att sjukhuset är förhållandevis litet till antalet anställda men stort till specialkompetensen. Här kombineras det mindre sjukhusets goda egenskaper med allsidigheten hos ett större sjukhus. Det gör att du som AT-läkare kommer att ta hand om alla sorters patienter. Sjukhuset är centralt beläget, inom gång- eller cykelavstånd för dig som väljer att bo i stan.

De många gånger stora avstånden förutsätter en väl utbyggd primärvård med hälsocentraler runt om i länet. Med upp till 30 mil till sjukhuset är det inte alltid hållbart att skicka patienten vidare till sjukhuset. Personalen ute på hälsocentralerna får därför möta och bedöma en mängd olika skador, sjukdomar och problem.

Så, som svar på frågan i rubriken:
Vi tror att du skulle stortrivas i Region Jämtland Härjedalen och få en bra start på din läkarbana med många möjligheter till en suverän fritid oavsett vad dina intressen är. Du får en bred utbildning, blir snabbt en del i arbetsgruppen på din klinikplacering och du har en AT-chef som följer dig under hela utbildningen.

Arbetsbeskrivning

AT hos oss innebär utbildning på vårt länssjukhus i Östersund, som är ett komplett och välutrustat sjukhus. Vi har en välutvecklad primärvård och allmänmedicindelen görs på någon av våra hälsocentraler i länet.

Vi erbjuder:
- 21 månaders block
- en övergripande introduktionsvecka i samband med anställningens början
- klinikspecifik intro inför varje blockstart med tydligt fokus på AT-roll och akutsjukvård
- en gemensam traumadag under kirurgblocket
- två huvudhandledare som följer dig under hela AT-tiden
- gemensamma utbildningsdagar en gång/mån (10 ggr/år) för hela AT-gruppen med bl. a grupphandledning, föreläsningar och seminarier. Dagen avslutas med arbetsplatsträff (APT)
- regelbunden uppföljning och utvärdering under hela AT
- utbildningspott upp till 13 000 kr med möjlighet till tillägg vid primärvårdsplacering i glesbygd
- möjlighet till valfri vecka under kirurgblocket för auskultation inom öron, ögon, gynekologi eller röntgen
- auskultation på valfri klinik sex dagar under primärvårdsplaceringen
- primärvårdsseminarium i internatform under tre dagar

Blocken innehåller:
- 6 mån invärtesmedicinska specialiteter, där 3 veckor på infektion och 2 veckor på barnmedicin ingår
- 6 mån opererande specialiteter (kirurgi, anestesi och ortopedi)
- 3 mån psykiatri
- 6 mån allmänmedicin

Du utvecklar dina kliniska färdigheter som läkare genom att möta många patienter. Under din tjänstgöring kan du komma att ha självständiga nattjourspass. Detta efter att du har haft handledd tjänstgöring på akuten. Det finns tillgänglig bakjour som stöttar. Det är viktigt att du är beredd på och känner dig trygg med att eventuellt ställas inför den uppgiften om du söker AT-tjänstgöring inom vår region.

Kvalifikationer

Läkarexamen senast vid AT-start alternativt beslut från Socialstyrelsen om behörighet till AT och kunskaper i svenska motsvarande nivå C1 enligt Europarådets nivåskala.

Vid vårt urval gör vi en sammanvägning av formella meriter, personlig profil, intervju och referenser. Vi önskar att du har haft ett underläkarvikariat, det kan vara antingen under sommarledighet efter T9/T10 eller efter läkarexamen. Ett underläkarvikariat eller studentplaceringar inom just vår region kan vara meriterande men är absolut inget krav.

Vi söker dig som är stabil och trygg i dig själv. Du vågar/har förmåga att fatta egna beslut på det underlag du har (även under tidspress) samtidigt som du förstår när du behöver fråga eller be om hjälp. Du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Men du kan även prioritera om vid snabbt förändrade omständigheter.

Vi ser AT- rekryteringen som en långsiktig satsning dvs. vi söker dig som har ett intresse av en framtid som specialist i Region Jämtland Härjedalen.

Vid stort antal sökande är läkarexamen vid ansökningstillfället meriterande - men självklart läser vi, och tar ställning till samtliga ansökningar. Inför eventuell anställning som AT-läkare kan vi komma att be dig att uppvisa ett utdrag ur polisens belastningsregister.

Andra uppgifter

Intervjudagar 11, 12, 13 och 14 mars.
SYLF kommer att bjuda in dig som erbjuds intervju till en informationsträff via Teams den 8 mars kl. 12.00-13.00.

Som medarbetare har du tillgång till en träningslokal/gym på sjukhuset. Vår personalförening lockar med många erbjudanden och härliga aktiviteter.

När du blivit erbjuden AT-tjänst har du möjlighet att söka bostad via Landstingsbostäder.

AT-spex sätts upp varje år av AT-läkarna.

Vår målsättning är att rekrytera läkare utifrån ett långsiktigt kompetensförsörjningsperspektiv, dvs. att regionen ska klara sin specialistläkarförsörjning i framtiden.

Angående din ansökan
Vi räknar med att du fyller i alla uppgifter i ansökningsformuläret då uppgifterna där används för att göra en likvärdig första bedömning av samtliga sökande (dvs. bifoga inte cv och personligt brev bara som bilagor). Vi vill att du motiverar varför du söker AT i Region Jämtland Härjedalen.

Vi önskar kontaktuppgifter (telefon och e-post) till minst två referenspersoner, lämpligen en erfaren läkare som du har arbetat med och som vet hur du fungerar i klinisk tjänstgöring plus nuvarande/senaste chef. Referenspersonerna ska vara vidtalade och tillgängliga för telefonsamtal under vecka 11-12.

Bifoga kopia på examensbevis alt. LADOK-utdrag tom T10 (om du nu läser din sista termin) och relevanta tjänstgöringsintyg från vårdrelaterade anställningar. Då vi läser ansökningar löpande ser vi gärna att du skickar in din ansökan i god tid - du kan sedan själv komplettera/uppdatera fram till sista ansökningsdag.

Anställningsvillkor

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
Omfattning: Heltid,
Tillträde: Tillträde: 2024-08-26 alternativt 2024-11-29
Avslutning:

Kontaktpersoner

Namn: Dennis Nordstrand
AT-chef
Telefon: 063-14 75 22
Email: dennis.nordstrand@regionjh.se
Namn: Helene Gustavsson
HR-konsult
Telefon: 063-15 49 85
Email: helene.gustavsson@regionjh.se
Namn: Rebecka Nöjdh
Övergripande AT-studierektor
Telefon:
Email: rebecka.nojdh@regionjh.se
Namn: Madeleine Skoglund
Övergripande AT-studierektor
Telefon:
Email: madeleine.skoglund@regionjh.se

Fackliga kontaktpersoner

Namn: Johanna Sollenberg
SYLF
Telefon:
Email: johanna.sollenberg@regionjh.se

Ansökan

Referensnummer: Persr/84/2024
Sista ansökningsdag: 2024-03-06

Dela detta jobb

AT-läkare till Region Jämtland Härjedalen

Region Jämtland Härjedalen- Hälso- och sjukvård