medrek.se

Biträdande universitetssjuksköterska (BUS) som vill utveckla slutenvården inom FO Akut

Regioner
Utgår

2019-04-21

Ansök nu

Biträdande universitetssjuksköterska (BUS) som vill utveckla slutenvården inom FO Akut

Slutenvården inom Funktion Akut Solna söker fem (5) biträdande universitetssjuksköterskor för att stärka och leda utvecklingsarbeten inom omvårdnad.  
 
Vi erbjuder  
Slutenvården består av två avdelningar, en akutvårdsavdelning och en intermediärvårdsavdelning, AVA och IMA. Båda avdelningarna bedriver högspecialiseradvård där våra patienter har svikt i ett eller fler vitala organ. Båda avdelningarna kan ha kontinuerligt övervak och ge non- invasivventilation. På IMA har vi även artärnål, vasoaktiva läkemedel och lätt sedering. 
 
Vi arbetar aktivt med kompetensutveckling av vår personal, både utifrån profession men också tvärprofessionellt. I nuläget har vi en BUS med inriktning utbildning. Nu söker vi fem BUS:ar med varsitt vårdområde. De fem vårdområdena är: 
 
 Respiration 
 Cirkulation 
 Den sköra patienten 
 Vårdhygien 
 Etik och palliativ vård 
  
Om tjänsten 
Som BUS har du ett ansvar att driva omvårdnadsarbetet inom slutenvården i ett av de ovan angivna vårdområdena. Du ska arbeta flödesorienterat utifrån patienten och verksamhetens behov, följa aktuell forskning inom omvårdnad och arbeta för att implementera nya arbetssätt/rutiner enligt kärnkompetenserna. I samråd med Omvårdnadschef (OVC) driva utveckling, samordning och uppföljning av verksamheten i enlighet med uppställda mål och givna ramar.
 
Du tjänstgör med 38:15 h i veckoarbetstid, med minst 50% klinisk tid och arbete 1 av 6 helger. Du kommer vara underställd OVC på antingen AVA eller IMA.  
Du kommer samarbeta nära de övriga BUS:arna, medicinskt ansvariga läkare, OVC och omvårdnadsansvarig (OVA).  
 
Vi söker  
Vi söker dig som har vana att driva projekt i någon form och har vana av implementering. Du ska ha lätt för att samarbeta och ser din del i en helhet av ett team. För att passa som BUS tror vi att du behöver vara lyhörd, ansvarstagande och att du är ett föredöme i din roll som sjuksköterska och kollega. Du ska vara behörig enligt Region Stockholms kompetensstege i steg 5. 
 
Kvalifikationer  
Legitimerad sjuksköterska med minst 5 års klinisk erfarenhet, kliniska expertkunskaper och definierat vårdansvars- och kunskapsområde. Önskvärt med magisterutbildning inom akutsjukvård/ vårdvetenskap/omvårdnad/vårdpedagogik och/eller utbildning inom relevanta basområden. Minst 15 Hp på avancerad nivå inom relevant område. 
 
 
Tillsättning som Biträdande Universitetssjuksköterska / Universitetssjuksköterska sker efter vederbörliga beslut från kompetensbedömningsgruppen för sjuksköterskor på Karolinska Universitetssjukhuset
 


Dokumenten som bifogas ska vara läsbara, fullstora och rättvända. Skanna gärna.  

 

Sökande fyller i meritförteckning enligt kompetensmodell för sjuksköterskor, underskriven av sökande samt vidimerad med 2 personer och bifogar till ansökan:

Bevis om legitimation som sjuksköterska från Socialstyrelsen

Examensbevis för specialistutbildning alternativt resultatintyg med uttagen specialistutbildning som sjuksköterska

Bevis på magisterexamen

Bevis på masterexamen

Bevis på medicine licentiatexamen

Bevis på medicine doktorsexamen

Publikationsförteckning

Intyg på genomgångna kurser

 

 

Godkända filformat är .pdf, .doc, .docx, .xls och .rtf 

 

Samtliga korrekta ansökningshandlingar måste vara oss tillhanda senast sista ansökningsdag.

Karolinska Universitetssjukhuset är ett rökfritt sjukhus!
 

Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med alla möjliga bakgrunder och förutsättningar. 
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen ”Sök tjänsten”. Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser. 

logo
Region Stockholm är en av landets största arbetsgivare och vi har ett livsviktigt uppdrag. Vårt ansvar är hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och att bidra till ett fritt och tillgängligt kulturliv i landets snabbaste växande region. Varje dag, dygnet runt.
http://www.sll.se/

Karolinska Universitetssjukhuset är idag ett av Europas främsta universitetssjukhus med cirka 16000 medarbetare.     

I Stockholmsregionen har vi ett särskilt ansvar för den högspecialiserade vården och tillsammans med Karolinska Institutet bedriver vi utbildning och världsledande forskning inom en rad olika områden.

Som universitetssjukhus är våra huvuduppdrag forskning, utbildning och utveckling av hälso- och sjukvård. Ett integrerat synsätt på vård, forskning och utbildning präglar såväl organisation och styrning som uppföljningen av vår verksamhet.  www.karolinska.se
Solna

Anställningsform
Tillsvidareanställning

Anställningens omfattning
Heltid
Kontakt
Frida Djerw 
Omvårdnadschef, IMA
contacticon mobile 0725-96 82 28
Sara Lindberg 
Omvårdnadschef AVA, Solna
contacticon phone 0725-83 67 06
Petra Karlsson 
Omvårdnadschef AVA, Solna
contacticon mobile 0725-84 19 67

Fackliga representanter
Anne Danielsson Vårdförbundet tel 08-51775163

Dela detta jobb

Biträdande universitetssjuksköterska (BUS) som vill utveckla slutenvården inom FO Akut

Karolinska Universitetssjukhuset