medrek.se

Vill du vara med och leda framtidens hälso- och sjukvård?

Vår vision ”Patienten först – tillsammans skapar vi den bästa vården” är vägledande när vi på Karolinska Universitetssjukhuset bygger en verksamhet som skapar tydligt värde för patienter och samhälle. En viktig del i vår verksamhet är värdebaserad vård, där vården i allt större utsträckning styrs utifrån de utfall och resultat som skapar mest värde för patienten. Vår nya tematiska organisation baseras på patientflöden, som följer patientens väg genom vården. 

Läs mer om vår förändringsresa och nya organisation 

Funktionsområde Akut i Solna utgör tillsammans med Funktionsområde Akut i Huddinge Funktion Akut, Karolinska universitetssjukhusets specialistkompetens för akut omhändertagande och diagnostik vid oklar akut försämring eller nyinsjuknande. Funktionsområdet i Solna består av Intensivakuten som i nuläget har motsvarande cirka 16 500 besök per år med en hög andel akut svårt sjuka och skadade, och en slutenvård med intermediärvårds- och akutvårdsplatser med tydlig internmedicinsk inriktning.  

28 oktober flyttar vi in i den nya sjukhusbyggnaden där vi utöver Intensivakuten kommer att ha en akutvårdsavdelning med upp till 18 platser och en intermediärvårdsavdelning med upp till 7 platser. 

I linje med principen om integrerad vård och FoUU återfinns utbildningsansvar inom olika teman och funktioner. I Funktions Akuts uppdrag ingår specialitetsansvar för akutsjukvård och internmedicin. VI erbjuder ST-utbildning inom akutsjukvård med tydlig profilering mot akut internmedicin, och i internmedicin med tydlig profilering mot akutsjukvård. 

Om tjänsten 

Som ST-chef har du en viktig roll i arbetet med strategisk kompetensförsörjning inom funktionsområdet. Du arbetar nära studierektorer, legläkarchef samt funktionsenhetschefer för öppen- respektive slutenvård.  

Som ST-chef har du första linjens kostnads- och personalansvar för läkare under ST inom funktionsområdet. Detta innebär ansvar för rekrytering, lönesättning, mottagande, schemaläggning avseende placering och tjänstgöring, organiserad handledning samt individuell utvärdering och återkoppling. Du har också mottagaransvar för ST-läkare som genomför sidoutbildning inom funktionsområdet. Du har ansvar för att säkerställa att medarbetarna får rätt förutsättningar och att prioritera resurser där så krävs.  

Du ingår i ledningsgrupp för slutenvård eller öppenvård och i läkarchefsgruppen. Tillsammans med övriga chefer inom funktionsområdet har du ett helhetsansvar för värdet som levereras inom hela funktionsområdet.  

Kliniskt arbete, undervisning och/eller forskning kan ingå i tjänsten efter överenskommelse med rekryterande chef.  

Vi söker 

Vi söker dig som vill vara med och tillhandahålla en ST-utbildning i världsklass.Du har god akademisk kompetens med erfarenhet av utbildning, gärna även av forskning. Du förväntas vara ett föredöme, visa personlig omtanke och motivera och inspirera dina medarbetare att utvecklas i sin yrkesroll och i organisationen.  

Vi ser det som en självklarhet att du delar våra värderingar Ansvar - Medmänsklighet - Helhetssyn och vår vision Patienten först - tillsammans skapar vi den bästa vården. 

Kvalifikationer 

Du är läkare med specialistkompetens, i första hand inom internmedicin eller akutsjukvård, men ett dokumenterat gott ledarskap är viktigare än rätt specialitet. 

För att lyckas i rollen ser vi även gärna att du har erfarenhet av att ha personalansvar samt från praktiskt förbättringsarbete och projektarbete i team.  

Välkommen att ansöka! 

Ansökan 

I vår rekryteringsprocess använder vi oss av Assessios test MAP och Matrigma. MAP är ett personlighetstest och Matrigma är ett icke-verbalt begåvningstest och båda bygger på arbetspsykologisk forskning. Testerna används som ett komplement till dina erfarenheter och kompetenser och syftet är att göra vår urvalsprocess kvalitetssäker och transparent. 

Efter ansökningstidens slut kommer du att få ett mejl med en länk till testerna. Du får sedan tre arbetsdagar på dig att genomföra testerna. Urvalsprocessen påbörjas först efter att testerna är genomförda. 

Din ansökan inte är komplett förrän du genomfört testerna.  

Välkommen med din ansökan genom att klicka på knappen ”Ansök”. Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte.  

För att din ansökan ska vara komplett ska den innehålla:  

1. Personligt brev  

2. CV (kliniska meriter, klinisk tjänstgöring, forskningsmeriter, undervisningsmeriter, administrativa meriter samt övriga meriter)  

3. Övriga bilagor (samtliga bilagor ska bifogas i förekommande fall)  

- Yrkeslegitimation  

- Bevis om specialistkompetens  

- Bevis om medicine doktorsexamen  

- Bevis om docentur  

- Publikationsförteckning, ange tio utvalda publikationer  

4. Genomförda tester (MAP och Matrigma)  

Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med alla möjliga bakgrunder och förutsättningar. 
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen ”Sök tjänsten”. Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser. 

logo

Stockholms läns landsting är en av landets största arbetsgivare med ett livsviktigt uppdrag. Vi ger två miljoner invånare en effektiv kollektivtrafik och en god hälso- och sjukvård i landets snabbast växande region. Varje dag, dygnet runt.
http://www.sll.se/

Karolinska Universitetssjukhuset är idag ett av Europas främsta universitetssjukhus med cirka 16000 medarbetare.     

I Stockholmsregionen har vi ett särskilt ansvar för den högspecialiserade vården och tillsammans med Karolinska Institutet bedriver vi utbildning och världsledande forskning inom en rad olika områden.

Som universitetssjukhus är våra huvuduppdrag forskning, utbildning och utveckling av hälso- och sjukvård. Ett integrerat synsätt på vård, forskning och utbildning präglar såväl organisation och styrning som uppföljningen av vår verksamhet.  www.karolinska.se

Kontakt

Patrik Rossi 
Funktionschef
0700-01 10 67

Fackliga representanter

Läkarföreningen, Yvonne Dellmark, 073-668 17 40

Chef för ST-läkare vid Funktionsområde Akut Solna

Regioner
Utgår

2018-10-31

Ansök nu

Dela detta jobb