medrek.se

Enhetschef till Barnskyddsteamet

Regioner
Kategorier
Utgår

2021-03-14

Ansök nu

Enhetschef till Barnskyddsteamet

Vårt fantastiska barnskyddsteam söker ny chef.

Då nuvarande chef flyttar utomlands söker vi en ny chef till vårt Barnskyddsteamet inom ME Barnakutsjukvård, Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Barnskyddsteamet ansvarar för att bemanna sex Barnahus-verksamheter i region Stockholm där man samarbetar med polis och åklagarmyndighet, socialtjänst och barn- och ungdomspsykiatri kring barn som utsatts för våld eller övergrepp. Man gör även andra hälsoundersökningar för barn som utreds inom Barnahus. Idag jobbar fem läkare och fem sjuksköterskor, en tandläkare samt en handläggare inom teamet.

Barnskyddsteamet har också ett omfattande utbildningsuppdrag och tar fram riktlinjer för regionens vårdenheter och internt för Karolinska sjukhuset. Vi anordnar SK-kurs i ”Barn som far illa”. Vi ser det som en viktig uppgift att värna barns rättigheter till ett samlat och barnanpassat omhändertagande i rättsprocesser. Vi värnar också att barn som far illa synliggörs och tas om hand på ett adekvat sätt.

Vi erbjuder en tjänst motsvarande 100 % tjänst.

Vi erbjuder
Tjänsten innebär att leda, planera och utveckla Barnskyddsteamets verksamhet inom givna ekonomiska ramar. De sex Barnahusen ligger i Sollentuna, på Södermalm, i Huddinge, Nacka, Handen samt Södertälje och enhetschefen representerar Karolinska Universitetssjukhuset i de olika barnahusens ledningsgrupper.

Enhetschefen utgår från Barnahus Stockholms lokaler men behöver jobba flexibelt då man verkar över hela regionen. Chefen för Barnskyddsteamet ingår i verksamhetsområdets ledningsgrupp på sjukhuset men har även ett viktigt och tätt samarbete med övriga samarbetspartners inom Barnahusen i Stockholm dvs polis- och åklagarmyndighet, socialtjänst och barn- och ungdomspsykiatri. 

Enhetschefen ansvarar för ekonomi och produktion och rapporterar till ME Barnakutsjukvårds verksamhetschef samt skriver årsberättelse till HSF. Att öka forskningsaktivitet inom området är ett viktigt mål.

Om tjänsten
Uppdraget innebär:

- att bemanna Barnskyddsteamet med läkar- och sjuksköterskekompetens i samarbete med övriga sektionschefer.

- chefskap och arbetsgivaransvar för den omvårdnadspersonal som ingår i teamet

- att ansvara för övergripande planering för deltagande i samråd och utredningar

- att verksamheten bedrivs med hög kvalité på ett patientsäkert sätt med fokus på bästa omhändertagande för barnet och att man har ett positivt klimat för forskning, utbildning och utveckling

- att tillse att man upprätthåller en adekvat produktion inom uppdraget

-att kunna delta som vårdkompetens inom teamet för Barnskyddsteamets uppdrag.

-att ansvara för planering av externa och interna utbildningar som efterfrågas.

-att samarbeta med FOU- och utbildningsansvariga för att säkra en bra utbildning i barnskyddsarbete för såväl omvårdnadspersonal som läkare på sjukhuset

-regional och nationell samverkan inom Barnskyddsarbete

Tjänsten kombineras med viss tjänstgöring i teamet till ca 20 %.

Vi söker
Vi söker dig med erfarenhet av ledarskap och hög kompetens inom barnsjukvård. Det är önskvärt med erfarenhet och kompetens inom barnskyddsarbete samt forskning och utvecklingsarbete.

Vi ser gärna du är en person med positiv och målinriktad personlighet som har lätt att se möjligheter och kan driva och utveckla verksamheten framåt. Då tjänsten innebär mycket samverkan med externa samarbetspartners behöver du ha lätt för att samarbeta och din kommunikativa förmåga är en viktig egenskap.

Kvalifikationer
Krav: Leg Specialistsjuksköterska med barnerfarenhet eller Specialistläkare inom Barn- och ungdomsmedicin eller motsvarande.

Meriterande: Forskningserfarenhet är en meriterande men ej ett krav.

Ansökan 
I vår rekryteringsprocess använder vi oss av Assessios test MAP och Matrigma. MAP är ett personlighetstest och Matrigma är ett icke-verbalt begåvningstest och båda bygger på arbetspsykologisk forskning. Testerna används som ett komplement till dina erfarenheter och kompetenser och syftet är att göra vår urvalsprocess kvalitetssäker och transparent. 

Efter ansökningstidens slut kommer du att få ett mejl med en länk till testerna. Du får sedan tre arbetsdagar på dig att genomföra testerna.

För att din ansökan ska vara komplett ska den innehålla:  

1. CV
2. Genomförda tester (MAP och Matrigma)  
3. Övriga bilagor (bilagor bifogas i förekommande fall)
- Personligt brev (frivilligt)

Provanställning kan komma att tillämpas i denna rekrytering. Medarbetare som ska arbeta vårdtagarnära på Karolinska Universitetssjukhuset behöver fylla i en hälsodeklaration samt genomgå en enklare hälsoundersökning innan nyanställning.

Vid tjänst som innefattar vård av barn och ungdom kommer Karolinska Universitetssjukhuset att kontrollera den som erbjuds tjänsten mot belastningsregistret.

Kontroll av arbets- och uppehållstillstånd kommer att ske i samband med intervju.

Karolinska Universitetssjukhuset är ett rökfritt sjukhus.

Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.

Dela detta jobb

Enhetschef till Barnskyddsteamet

Karolinska Universitetssjukhuset