medrek.se

logga

Enhetschef till Rehabiliterande yrkesgrupper, Sollefteå sjukhus

Regioner
Kategorier
Utgår

2021-12-05

Ansök nu

Enhetschef till Rehabiliterande yrkesgrupper, Sollefteå sjukhus

Arbetsplatsbeskrivning

Region Västernorrland är en av länets största arbetsgivare med cirka 6500 medarbetare. Tillsammans arbetar vi för att utveckla regionen, hälso- och sjukvården och tandvården. Hos oss får du möjlighet till ett arbete där du gör skillnad för invånarna, i ett län som erbjuder både aktivitet och avkoppling.
Inom Region Västernorrland finns tre närsjukvårdsområden; söder, väster och norr där lokal samverkan sker inom/mellan kommun, primärvård och specialistvård. Tillsammans arbetar vi för att skapa en sammanhållen vårdkedja för de växande patientgrupperna kroniker och multisjuka.

Västra närsjukvårdsområdet har ett sjukhus och fem regiondrivna hälsocentraler. I området finns två kommuner. Organisatoriskt i närsjukvårdsområdet ligger också Primärvårdens särskilda uppdrag som är Länsövergripande verksamheter, Ungdomsmottagningen, Psykologmottagningen för föräldra- och barnhälsovården, Barn-och ungdomsentrén psykisk hälsa 7-17 år, 1177 Vårdguiden på telefon samt Livsstilsmedicin Österåsen. Närsjukvårdsområde Väster har cirka 300 medarbetare och fyra verksamhetschefer.

Närsjukvårdsområde Väster är delaktiga i projekt med fokus på Nära Vård i landsbygd där kommun, primärvård och specialistvård jobbar gemensamt för att hitta personcentrerade förhållningssätt i Nära vårds anda. Projekten inkluderar representanter från fler professioner och vi är i fasen att starta upp flera piloter i vårt område.

Arbetsuppgifter

I ansvaret som enhetschef för rehabiliterande yrkesgrupper ingår arbetsterapeuter, dietister, fysioterapeuter, kuratorer, logopeder, rehabassistent och kanslist. Professionerna har sin hemvist på olika platser på sjukhuset. Som rehabiliterande profession träffar man patienter i egen regi på mottagning samt arbetar mot slutenvården dvs. avdelning. Mottagningsverksamheten inkluderar bla. strokehemrehab, dagrehab, träningsgrupper.

I rollen som enhetschef ansvarar du för att leda, utveckla och samordna enhetens arbete. Du har personalansvar för cirka 25 medarbetare och ansvarar även för ekonomi- och kvalitetsfrågor. Ett närvarande och coachande ledarskap är prioriterat och Du arbetar ständigt för att främja en god arbetsmiljö. Som enhetschef initierar och driver du förändrings- och förbättringsarbete och då så klart även uppföljning. Uppdraget har både strategisk- och operativ inriktning. Du är direkt underställd verksamhetschefen och ingår i verksamhetens ledningsgrupp. Patientsäkerhet, vårdkvalitet och arbetsmiljö är områden som prioriteras högt. Arbetet sker enligt gemensamt framtagna mål, prioriteringar och värderingar för enheten. Vi har korta kommunikations-och beslutsvägar generellt vilket underlättar det vardagliga arbetet och känslan av att stöd finns.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har en akademisk examen inom hälso- och sjukvård eller annan högskoleutbildning som vi sammantaget bedömer som likvärdig. Meriterande är om du har tidigare ledarskapserfarenhet och/eller ledarskapsutbildning. Vi ser gärna att du har intresse för förändrings- och utvecklingsarbete då vi vill att du tillsammans med professionerna skall vara med och utveckla vårt fortsatta arbete mot att utveckla Nära vård med patienten i centrum.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga kompetenser och söker dig som har en hög personlig mognad vilket innebär att du är trygg och stabil som person. Du har en god helhetssyn och ser till verksamheternas bästa i ditt agerande och beslutsfattande. Vidare ser vi att du har en god samarbetsförmåga, är inlyssnande och en duktig kommunikatör. Det är en självklarhet för dig att planera, organisera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt.

Anställningen är en tillsvidareanställning i grundprofessionen och chefsförordnandet är tidsbegränsat med Regionens ledarskapspolicy som riktmärke. Chefer i Region Västernorrland företräder arbetsgivaren och utövar ett ledarskap som har sin grund i god självinsikt och präglas av ärlighet, öppenhet, ansvarskänsla och personligt mod.

Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Du får tillgång till regionens friskvårdsanläggningar i Sundsvall, Härnösand, Örnsköldsvik samt Sollefteå. Genom din anställning hos oss har du flera anställningsförmåner som exempelvis tillägg till föräldraförsäkringen, extra semesterdagar när du fyllt 40 år, möjlighet att löneväxla till tjänstepension. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. Region Västernorrlands arbetsplatser är rökfria och vi tillämpar rökfri arbetstid.

Välkommen med din ansökan!

Upplysningar/fackliga kontaktpersoner

Camilla Holgersson

Verksamhetschef

Telefon: +4662019332

Mobiltelefon: 072-2158505

E-post: camilla.holgersson@rvn.se

Annefrid Åberg

Fysioterapeuterna

Telefon: 0620-193 35

E-post: annefrid.aberg@rvn.se

Helén Jonsson

SSR Akademikerförbundet

Telefon: +4662019258

E-post: helen.jonsson@rvn.se

Dela detta jobb

logga
Enhetschef till Rehabiliterande yrkesgrupper, Sollefteå sjukhus

Region Västernorrland