medrek.se

logo

Er du jordmorstudent som ønsker å jobbe 22% stilling på føde/barselavdeling under studiet?

Regioner
Kategorier
Utgår

2023-02-26

Ansök nu

Er du jordmorstudent som ønsker å jobbe 22% stilling på føde/barselavdeling under studiet?

Ønsker du å utvikle din kompetanse ved Norges største fødeavdeling?

Oslo universitetssykehus (OUS), Personalformidling, Studentpool søker deg som er jordmorstudent som ønsker relevant arbeidserfaring. Vi er på jakt etter flere gode jordmorstudenter til føde/barsel og obs post for gravide ved Rikshospitalet og Ullevål.

Vi kan tilby variasjon i arbeidshverdagen, et bredt faglig nettverk, tverrfaglig samarbeid og mange utfordringer. Du vil arbeide ut ifra planlagte og akutte behov ved sykehuset. Du jobber i hovedsak ved én enhet.

Det planlegges slik at arbeidstiden passer med eksamensperioder, praksis og enhetens behov. Arbeidstiden er i hovedsak helger. 

Autorisasjon/HPR-nr som sykepleier og studiebekreftelse fra jordmorstudiet må medfølge søknaden. Det kreves politiattest ved tilsetting i henhold til Helsepersonelloven § 20A.

Intervjuer og ansettelser blir gjort fortløpende. Kun elektroniske søknader via Webcruiter vil bli vurdert.

Som sykepleier; Gi helsehjelp til fødende, barselkvinner, barnet og familien

 • Utdannelse og autorisasjon som sykepleier under jordmorutdanning

 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig

 • Må ha grunnleggende IKT-kompetanse

 • Ansvarsbevisst

 • Tilpasningsdyktig

 • Fleksibel

 • Faglig

 • Interessert

 • God kommunikasjon på tvers av fagområde

 • Bidrar til et godt arbeidsmiljø

 • Må trives i et aktivt og travelt miljø

 • Trivelig arbeidsmiljø

 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv(IA)-bedrift

 • Muligheter for faglig og personlig utvikling

 • Arbeidet er variert og utfordrende

Forskningsveien 2A, 0373 Oslo, Norge

Map

 Åpne veibeskrivelse

Kontaktinformasjon

Brian James Rosario

Enhetsleder

 90707028

 bemanningspool@ous-hf.no

Oslo universitetssykehus er Norges største helseforetak med over 22 000 ansatte. Vi har en rekke nasjonale funksjoner innen spesialisert medisin, og har landets mest avanserte traumemottak.
Vi har stor aktivitet innen forskning, utprøvende behandling, opplæring, utdanning og innovasjon hvor vi er med å utvikle morgendagens medisiner og behandlinger. 
Oslo universitetssykehus skal være en lærende og skapende organisasjon med et arbeidsmiljø preget av åpenhet og respekt.

Dela detta jobb

logo
Er du jordmorstudent som ønsker å jobbe 22% stilling på føde/barselavdeling under studiet?

Oslo universitetssykehus