medrek.se

logga

HLR-Centrum vid Clinicum söker en HLR-ansvarig läkare på 20 %

Regioner
Kategorier
Utgår

2020-09-30

Ansök nu

HLR-Centrum vid Clinicum söker en HLR-ansvarig läkare på 20 %

Sjukhusets hjärtstoppsprocess samt HLR-verksamhet samordnas och koordineras av HLR-Centrum som består av HLR-koordinator, HLR-ansvarig läkare, HLR-ansvarig sjuksköterska samt HLR-assistent. Det sjukhusövergripande process- och utvecklingsarbetet leds genom styrgruppen för hjärtstoppsprocessen och ligger under chefläkarfunktionen. Styrgruppen är sammansatt av representanter från chefläkarorganisationen, Clinicum, Akutmottagningen, Anestesi- och IVA-kliniken, Hjärtkliniken samt Medicinkliniken.

 

Arbetsuppgifter:

 

HLR-ansvarig läkare arbetar tillsammans med HLR-koordinator med att organisera sjukhusets hjärtstoppsprocess så att personer som drabbas av ett plötsligt hjärtstopp ges optimal behandling enligt Socialstyrelsens riktlinjer för hjärtsjukvård och Svenska HLR-rådets rekommendationer .

Den övergripande funktionen är att säkerställa att sjukhusets mål för hjärtstoppsbehandling upprätthålls med välutbildad personal där fokus ligger på förbättringsarbete inom områdena utbildning, medicinteknisk utrustning, larmorganisation samt kvalitetsuppföljning. Arbetsuppgifterna ska genomföras i nära samarbete med HLR-koordinator, HLR-ansvarig sjuksköterska och HLR-assistent och ska årligen redovisas i en verksamhetsberättelse och kvalitetsrapport.

Uppdraget omfattar 20 % av heltid över tid och arbetstiden förläggs i samråd med övriga funktioner i HLR-gruppen. Uppdraget är tidsbegränsat och förnyas i samråd och dialog årligen.

 

Krav på kvalifikationer:

 

Du som söker är färdig specialistläkare inom kardiologi alternativt anestesiologi. Du tjänstgör kliniskt inom Hjärtmedicin eller Anestesi och är väl förtrogen med sjukhusets larmorganisation.

 

Personliga egenskaper:

 

För att nå framgång i uppdraget krävs att du har en mycket välutvecklad samarbetsförmåga med ett uttalat teamtänk. Du kommer att ta plats i ett välfungerande team och har förmåga att bidra till ett kreativt och utvecklande arbetsklimat. Du förväntas kunna driva processarbetet framåt, leverera resultat och kunna fattat beslut med en ödmjuk inställning till din omgivning. Då uppdraget är på 20 % krävs också en flexibilitet kring arbetsupplägg och tillgänglighet till övriga funktioner i HLR-gruppen.

Vidare är det meriterande med intresse för utbildning och pedagogiskt arbete, gärna med praktisk erfarenhet av medicinsk interprofessionell simulering.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

 

Tillträde:

 

Snarast enligt överenskommelse.

 

För ytterligare information är du välkommen att kontakta:

 

Jasna Giesecke, HLR-koordinator, ankn. 57001

Per Wahlenius, Chef Clinicum, ankn.  56275

Publicerad den 

Dela detta jobb

logga
HLR-Centrum vid Clinicum söker en HLR-ansvarig läkare på 20 %

Danderyds Sjukhus AB