medrek.se

Innovationsledare till Innovationsplatsen

Regioner
Utgår

2021-03-10

Ansök nu

Innovationsledare till Innovationsplatsen

Vi erbjuder
Karolinska Universitetssjukhuset är ett av norra Europas största universitetssjukhus och rankades 2020 till det tionde mest framstående sjukhuset i världen, nummer tre i Europa och högst rankat i Norden enligt tidskriften Newsweek.

Staben för Forskning, Utbildning och Innovation (FoUI) uppdrag är att stötta den forskning, utbildning och innovation som bedrivs på sjukhuset. Avdelningen för innovationsstöd och näringslivssamverkan, Innovationsplatsen, som är en del av Karolinska Universitetssjukhuset, stödjer innovation i och skapar systematik för innovation i de kliniska verksamheterna. Specifikt arbetar vi med att öka förmågan att implementera nya kunskap, utbilda, och identifiera och driva innovation inom några fokuserade områden. Målet är att bidra till världsledande vård för dagens och morgondagens patienter. Allt vårt arbete vilar på våra värderingar, ansvar, medmänsklighet och helhetssyn.

Om tjänsten
Karolinska Universitetssjukhuset genomför omfattande förändringar, med patientens och vårdpersonalens behov i fokus. För att bidra till detta arbetar Innovationsplatsen nära många kliniska verksamheter och staber samt samverkar med innovationsverksamheter inom Region Stockholm, nationellt och internationellt.

Innovationsplatsen är en dynamisk arbetsplats där medarbetares arbetsuppgifter kan förändras över tid. Just nu är vi 12 medarbetare med väldigt olika bakgrunder och erfarenheter. Vi arbetar kontinuerligt med att höja professionaliseringsgraden som innovationsledare inom sjukvården, baserat på den allmänna innovationsledarollen (se mer på innovationsledarna.se).

Den innovationsledare vi söker nu kan ha en klinisk bakgrund som läkare eller sjuksköterska, teknisk som civilingenjör, eller naturvetenskaplig, och vill utveckla och använda verktyg och metoder för i ett systematiskt innovationsarbete.

Du kommer framför allt att arbeta med att

 • Stödja och driva initiativ inom något eller några prioriterade innovationsområden, ofta med tvärfunktionell och multiprofessionell karaktär, i klinisk verksamhet, ofta i samverkan med företag

 • Bidra till utformning och genomförande av innovationsutbildningar med olika inriktningar, för både medarbetare och chefer, särskilt i klinisk verksamhet

 • Stötta och driva olika typer av workshops, intervjuer, observationer och andra aktiviteter som skapar insikter, genererar idéer, prototyper m.m.

 • Navigera i verksamheter och identifiera relevanta intressenter

 • Bidra till att säkra finansiering av prioriterade initiativ

Vi söker
Innovationsarbete är både berikande och utmanande, och din förmåga att hantera upp- och nedgångar, med- och motgångar är lika viktig som din uthållighet och ditt goda humör. För att passa på en så pass dynamisk arbetsplats som Innovationsplatsen tror vi att du har en personlighet och ett temperament som visar att du är/har:

 • Mycket stor förmåga att samskapa med personer med kollegor, partners, patienter och andra nyckelintressenter, oavsett deras bakgrund, utbildning eller personlighet

 • Bekant med Lean innovation- och Design thinking-metoder

 • Erfarenhet av, eller intresse för, att utbilda och coacha inom innovationsområdet

 • Erfarenhet av utvecklings- och innovationsarbete, innovationsprojektledning

 • God förmåga till samverkan mellan olika organisationer, som näringsliv, akademi, offentliga verksamheter och politik

 • Förmåga att arbeta förbi hinder och under stor osäkerhet, och har god uthållighet

 • Stor förmåga att leda och inspirera utan att ha formellt chefskap

 • Intresserad av hur teknik kan skapa nytta för patienter och vårdpersonal, och förmåga att bedöma vad som är stort/litet, lätt/svårt

Kvalifikationer
Krav:
Du har minst sju års arbetslivserfarenhet. Vidare har du:

 • Universitetsexamen i teknik (civilingenjör/M Sc), naturvetenskap (minst magister/M Sc), läkarexamen eller sjuksköterskeexamen

 • Ovan beskrivna förhållningssätt/personlighet

 • Erfarenhet från innovation och/eller utvecklingsarbete

 • Mycket god muntlig och skriftlig presentationsförmåga, på både svenska och engelska

 • Goda färdigheter i Officepaketet, särskilt Excel och Powerpoint

Meriterande:
Vi uppskattar varierade bakgrunder eftersom det ofta ger förmågan att se behov, problem och lösningar ur flera synvinklar. Har du t ex bott i andra länder, tillägnat dig olika färdigheter eller kunskaper i olika ämnen eller verkat i flera olika branscher ser vi det som meriterande. Detta kan inkludera att du har till exempel har

 • Kombination av examina, exempelvis MBA, är meriterande, likaså doktorsgrad

 • Erfarenhet från arbete i partnerskap mellan olika organisationer

 • Erfarenhet från offentlig sektor är meriterande

 • Arbetat i flera olika branscher och/eller roller

 • Erfarenhet från näringsliv, inklusive branscher i förändring

 • Erfarenhet av att driva eller stötta förändringsarbete

För att din ansökan ska vara komplett ska den innehålla:  
1. CV
2. Övriga bilagor (bilagor bifogas i förekommande fall)
- Personligt brev (frivilligt)

Provanställning kan komma att tillämpas i denna rekrytering. Medarbetare som ska arbeta vårdtagarnära på Karolinska Universitetssjukhuset behöver fylla i en hälsodeklaration samt genomgå en enklare hälsoundersökning innan nyanställning.

Vid tjänst som innefattar vård av barn och ungdom kommer Karolinska Universitetssjukhuset att kontrollera den som erbjuds tjänsten mot belastningsregistret.

Kontroll av arbets- och uppehållstillstånd kommer att ske i samband med intervju.

Vi på Karolinska vill generera vård i världsklass och vara en verkligt Attraktiv Arbetsgivare! För att lyckas med det så behöver våra verksamheter också professionella stödfunktioner. 

Karolinska Universitetssjukhuset är ett rökfritt sjukhus!

OBS: Vi kommunicerar främst med e-post från vårt rekryteringssystem. För att säkerställa att alla mejl kommer fram rekommenderar vi följande:
- när du får bekräftelsemejl på din ansökan, spara avsändaren som kontakt
- se över dina filterinställningar för skräppost
- hålla utkik i din skräppost.

Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen ”Sök tjänsten”. Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.

Dela detta jobb

Innovationsledare till Innovationsplatsen

Karolinska Universitetssjukhuset