medrek.se

Innovationsplatsen söker Ansvarig för partnerskap med näringsliv för innovationssamarbeten

Regioner
Utgår

2019-10-17

Ansök nu

Innovationsplatsen söker Ansvarig för partnerskap med näringsliv för innovationssamarbeten

Vi erbjuder
Karolinska Universitetssjukhuset är idag ett av Europas största sjukhus med över 16.000 medarbetare. Vi har en lång och framgångsrik tradition av samverkan med Karolinska Institutet och tillsammans är vi med och leder den medicinska utvecklingen i Sverige och världen.

Innovationsplatsen, tillhörande staben Innovation och Utveckling, som är en del av Karolinska Universitetssjukhuset, inspirerar till, stödjer och driver innovation vid sjukhusets olika kliniska verksamheter. Målet är att bidra till världsledande vård för dagens och morgondagens patienter. Allt vårt arbete vilar på våra värderingar, ansvar, medmänsklighet och helhetssyn.

Karolinskas nybyggda sjukhus har fyllts med högteknologisk medicinteknisk utrustning. Vi bygger och driver ett nära samarbete mellan företagen som levererar teknik, teknisk personal och klinisk personal, så att den tekniken bidrar till att vårdens resurser används på bästa möjliga sätt – till nytta för dagens och morgondagens patienter. Tillsammans med bland annat vår systerorganisation Medicinsk Vårdteknologi bidrar Innovationsplatsen till att möjliggöra innovation inom specialiserad och högspecialiserad sjukvård och accelerera användningen av ny teknologi för att lösa vårdens utmaningar.

Om tjänsten
Karolinska Universitetssjukhuset genomför omfattande förändringar, med patientens och vård-personalens behov i fokus. För att bidra till detta arbetar Innovationsplatsen nära många kliniska verksamheter och staber samt samverkar med övriga innovationsverksamheter inom Region Stockholm. Vi har även etablerade samarbeten med ledande universitetssjukhus i Europa och med amerikanska Mayo Clinic.

Karolinska/Region Stockholm ingick i samband med upphandlingen av medicinteknisk utrustning till Nya Karolinska Solna och Huddinge NKH 14 stycken långsiktiga innovationspartnerskap med de för olika utrustningspaket vinnande leverantörerna. Vidare arbetar Karolinska på flera områden med näringsliv.

Du är ansvarig för övergripande, och i förekommande fall operationell, hantering av samverkan med näringsliv, både redan ingångna upphandlade, och skapande av nya. Bidra till att Karolinskas/Region Stockholms intressen tas tillvara i relationer med näringsliv där partnerskap ingåtts.

 

Innovationsplatsen är en dynamisk arbetsplats där medarbetares arbetsuppgifter kan förändras över tid. Just nu är vi ca 15 medarbetare med väldigt olika bakgrunder och erfarenheter.

 

Arbetsuppgifter och ansvar:

 • Ansvarig för partnerskapsstrategins kontinuerliga uppdatering och implementering
 • Koordinering med innovationsstrategi, bevakning av lämpliga finansieringskällor, medverkan och rådgivning vid ansökningar och val av lämpliga partner i ansökningar
 • Samverkan med externa intressenter såsom akademi, forskningsinstitut, företag och finansiärer, för nya teknikområden
 • Förhandling, framför allt med näringsliv, men även akademi, avseende gemensamt arbete, exempelvis inom partnerskap eller enskilda projekt
 • Dokumentation av metoder, mallar och arbetssätt för att underlätta för fler medarbetare att arbeta med partnerskap på ett sammanhållet sätt
 • Bidra till policyutveckling med relevanta institutioner och myndigheter

 

Vi söker
Innovationsarbete är både berikande och utmanande, och din förmåga att hantera upp- och nedgångar, med- och motgångar är lika viktig som din uthållighet, nyfikenhet och ditt goda humör. För att passa på en så pass dynamisk arbetsplats som Innovationsplatsen tror vi att du har en personlighet och ett temperament som visar att du är/har:

 • Entreprenöriell, öppen, nyfiken, med ett lösningsorienterat tankesätt
 • Mycket god förmåga att samarbeta med många olika typer av kollegor och externa parter. Du förmår se olika perspektiv och agera i grupper där konsensus saknas.
 • Bra ledarskapsegenskaper, och du kan växla mellan att ta en ledande och en följande roll beroende på omständigheter
 • Har förmåga att utmana befintliga synsätt och världsbild
 • God associativ förmåga, dvs du kan se hur olika saker kan kombineras till något nytt, eller hur innovationer från andra branscher kan förflyttas till vår verksamhet
 • Bekväm med att arbeta under oklara förhållanden – innovationsarbetet betyder per definition att vi arbetar med det nya och okända
 • Uthållig, ambitiös och optimistisk
 • Intresserad av hur teknik kan skapa nytta för patienter och vårdpersonal, och förmåga att bedöma vad som är stort eller litet, lätt eller svårt

Kvalifikationer
Krav:

Du har lång arbetslivserfarenhet från relevant verksamhet. Vidare har du:

 • Ovan beskrivna förhållningssätt/personlighet
 • Civilingenjör/Naturvetare/Ekonom/Kvalificerad vårdutbildning eller därmed jämförlig examen
 • Du har god erfarenhet av teknik och teknologier som är relevanta för framtidens sjukvård. Det är en fördel om du har förståelse för regelverk kring medicintekniska produkter
 • God förhandlingsvana av stora avtal på företagsledningsnivå
 • Du har erfarenhet från arbete hos vårdgivare eller leverantör till vård, och förstår vårdens funktion och förutsättningar
 • Erfarenhet av att definiera, starta, driva och följa upp nya initiativ
 • Kunskap om innovationsarbete och förståelse för införande i en existerande verksamhet
 • Erfarenhet av att leda kreativt utvecklingsarbete i komplexa miljöer där affärsnytta, teknik av skilda slag och organisation måste beaktas

Meriterande:

Vi uppskattar varierade bakgrunder eftersom det ofta ger förmågan att se behov, problem och lösningar ur flera synvinklar. Har du t ex bott i andra länder, tillägnat dig olika färdigheter eller kunskaper i olika ämnen eller verkat i flera olika branscher ser vi det som meriterande. Detta kan inkludera att du har till exempel

 • Dubbla examina, däribland gärna en MBA-examen, eller har arbetat i olika branscher/roller,
 • Erfarenhet från näringsliv, inklusive branscher i förändring
 • Erfarenhet såväl från stora komplexa organisationer som små innovations- eller entreprenörsdrivna organisationer
 • Erfarenhet av Lean innovation- och design thinking-metoder
 • Erfarenhet av att säkra externfinansiering, från exempelvis Vinnova
 • Det är en fördel om du har förståelse för hur exempelvis lagen om offentlig upphandling påverkar samarbeten
 • Personcertifiering enligt https://www.sp.se/sv/index/services/innovationsledare/Documents/19234_CR_Innovationsledare.pdf är starkt meriterande.

 

Ansök:

I denna rekrytering samarbetar vi med Randstad. Urval och intervjuer sker löpande, men senast den 17 oktober 2019 vill vi ha din ansökan.  Sök tjänsten här. 

Om du har frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Verksamhetschef Stefan Vlachos, tfn, 073-746 47 69. stefan.vlachos@sll.se

Ansvarig rekryteringskonsult Carina Rydström, tfn, 073-343 41 51. carina.rydstrom@randstad.se

 

Provanställning kan komma att tillämpas i denna rekrytering. Medarbetare som ska arbeta vårdtagarnära på Karolinska Universitetssjukhuset behöver fylla i en hälsodeklaration samt genomgå en enklare hälsoundersökning innan nyanställning.

 

Karolinska Universitetssjukhuset är ett rökfritt sjukhus!

 

Vid tjänst som innefattar vård av barn och ungdom kommer Karolinska Universitetssjukhuset att kontrollera den som erbjuds tjänsten mot belastningsregistret

 

Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med alla möjliga bakgrunder och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen ”Sök tjänsten”. Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.

logo

Region Stockholm är en av landets största arbetsgivare och vi har ett livsviktigt uppdrag. Vårt ansvar är hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och att bidra till ett fritt och tillgängligt kulturliv i landets snabbaste växande region. Varje dag, dygnet runt.
http://www.sll.se/

 

Karolinska Universitetssjukhuset är idag ett av Europas främsta universitetssjukhus med cirka 16000 medarbetare.     

I Stockholmsregionen har vi ett särskilt ansvar för den högspecialiserade vården och tillsammans med Karolinska Institutet bedriver vi utbildning och världsledande forskning inom en rad olika områden.

Som universitetssjukhus är våra huvuduppdrag forskning, utbildning och utveckling av hälso- och sjukvård. Ett integrerat synsätt på vård, forskning och utbildning präglar såväl organisation och styrning som uppföljningen av vår verksamhet.  www.karolinska.se

Dela detta jobb

Innovationsplatsen söker Ansvarig för partnerskap med näringsliv för innovationssamarbeten

Karolinska Universitetssjukhuset