medrek.se

logo

Intensivsykepleier- ønsker du friheten til å velge når og hvor mye du vil jobbe?

Ansök nu

Intensivsykepleier- ønsker du friheten til å velge når og hvor mye du vil jobbe?

Foretrekker du, som intensivsykepleier, friheten til å velge når og hvor mye du vil jobbe?

Da kan en jobb som ekstravakt ved Personalformidling være noe for deg.

Personalformidling er den interne bemanningsseksjonen ved Oslo universitetssykehus. Når du som intensivsykepleier jobber i Personalformidling blir hele Oslo universitetssykehus din arbeidsplass. Her finner du noen av Norges ledende eksperter innenfor sine felt og personer med lang erfaring innenfor de forskjellige fagmiljøene. Hos oss får du et bredt faglig nettverk, stor variasjon i arbeidshverdagen og mange spennende utfordringer ved ulike avdelinger. Du får din egen kontaktperson som sørger for at du opplever en trygg og god arbeidshverdag ved sykehuset.
 
Hos oss jobber du i et tverrfaglig samarbeid rundt pasienten hvor det stilles høye krav til å lytte og kommunisere proaktivt med dine kollegaer. Du må være nøye med å følge prosedyrer og retningslinjer, samtidig som du har evnen til å planlegge og organisere i raskt skiftende omstendigheter.
Dine arbeidsoppgaver vil variere avhengig av avdeling og fagområde, og det vil være store muligheter for læring og utvikling.
Som ansatt i Personalformidling vil du ha mulighet til å ta vakter ved flere spennende enheter i postoperativ/intensivavdelinger, akuttmedisinske avdelinger og intensivavdelinger for barn.

Generelle arbeidsoppgaver: 

 • Behandling og overvåkning av akutt og kritisk syke pasienter.

 • Håndtering av avansert medisinskteknisk utstyr.

 • Ivareta pårørende.

 • Elektronisk dokumentasjon.

Kvalifikasjoner:

 • Autorisert sykepleier med videreutdanning innen intensivsykepleie.

 • 2 års erfaring fra intensivavdeling som tilbyr respiratorbehandling.

 • Du behersker norsk meget godt skriftlig og muntlig i alle situasjoner.

 • Du håndterer IKT-verktøy. Erfaring med Metavision og DIPS er en fordel.

Vi tilbyr:

 • Opplæringsvakter

 • Individuell avtale om reise og oppholdsutgifter.

 • Et stort utvalg av ulike jobbmuligheter ved hele sykehuset.

 • Fleksible arbeidsperioder

 • Personlig oppfølging og godt samarbeid med egen kontaktperson i Personalformidling.

 • Et arbeidsmiljø preget av tillit, åpenhet og respekt.

 • Kompetanseutvikling på personlig plan og et bredt faglig nettverk.  

 • Medlemskap i pensjonsordning, 2 % pensjonstrekk, gruppe- og ulykkesforsikring, samt fritidsulykkesforsikring.

 • Gode lønnsbetingelser

Når du søker på stillingen må du huske følgende:

 • Last opp nødvendig dokumentasjon, deriblant dokumentasjon på videreutdanning.

 • Legg ved minst to referanser.

 • For korrekt beregning av lønn må du legge ved attester på alle arbeidsforhold, inklusive eventuell militærtjeneste, omsorgstjeneste o.l.

 • Det kreves fremleggelse av politiattest i henhold til Helsepersonelloven §20A for å jobbe som ekstravakt, dette vil innhentes ved eventuell ansettelse.

Vi rekrutterer forløpende, send din søknad i dag!

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har noen spørsmål rundt stillingen.

Vil du vite mer om oss? Du finner oss på sosiale medier:

Instagram: Personalformidling_ous

Facebook: Personalformidling    

Oslo universitetssykehus, 0450 Oslo, Norge

Map

 Åpne veibeskrivelse

Marte Brodwall

HR-Rådgiver

23075640

PFspesialsykepleier@ous-hf.no

Sammen med pasienten utvikler vi morgendagens behandling
Oslo universitetssykehus med våre 22 000 ansatte skal være en lærende og skapende organisasjon med evne til å tenke nytt. Vi skal ha en ledende rolle i utvikling av forskning og innovasjon, samt utvikling av morgendagens helsetjeneste, medisinsk behandling og presisjonsmedisin. Hos oss finner du noen av landets ledende eksperter innen sine fagfelt, og her blir du en del av Norges største helsefaglige arbeidsplass. Et inkluderende arbeidsmiljø preget av åpenhet og respekt er svært viktig for oss. Uansett hva du jobber med vil du få muligheten til å utvikle deg og benytte din kompetanse på et sted hvor det virkelig teller.

Dela detta jobb

logo
Intensivsykepleier- ønsker du friheten til å velge når og hvor mye du vil jobbe?

Oslo universitetssykehus