medrek.se

Kurator till Föräldra- och barnhälsan i Östersund

Regioner
Kategorier
Utgår

2023-02-12

Ansök nu

Kurator till Föräldra- och barnhälsan i Östersund

Arbetsplatsbeskrivning

Föräldra- och barnhälsan har i sitt uppdrag som kompetenscentrum en inriktning på hälsofrämjande, förebyggande och utvecklingsinriktat arbete. Utifrån ett tvärprofessionellt perspektiv ska enheten stödja, utveckla och kvalitetssäkra verksamheten inom mödra- och barnhälsovården i Jämtlands län. Föräldra- och barnhälsan har även ett direkt patientarbete på enheten i Östersund som vänder sig till blivande/nyblivna föräldrar samt barn 0-6 år och deras familjer.

Administrativt är verksamheten organiserad i området Barn och unga vuxna (BUV) som består av Föräldra- och barnhälsan, Barn- och ungdomshabilitering, Vuxenhabiliteringen samt Barn- och ungdomspsykiatri. Dessa fyra enheter är samlokaliserade centralt på Köpmangatan i Östersund.

Arbetsbeskrivning

Arbetets kliniska del utgörs huvudsakligen av stöd och behandling i graviditet och föräldraskap. Du kommer att arbeta med frågeställningar som rör depression under graviditet och/eller spädbarnstid, stöd i föräldraskap, krisbearbetning, förlossningsrädsla och annat som kan höra till föräldrablivande och familjebildning. Samspelsbehandling kan bli aktuellt.

Arbetet innebär även att leda grupper av föräldrar med behov av särskilt stöd. Stödet kan vara generellt eller riktat med inriktning mot att hejda negativ utveckling och förstärka positiva förändring.

Du arbetar för samverkan mellan mödra- och barnhälsovården i länet samt med andra aktörer inom regionen och länets kommuner; socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatri, vuxenpsykiatri, barn- och ungdomshabilitering, barn- och kvinnosjukvården m fl. Att arbeta med strukturerat stöd i familjen kan många gånger ske i samverkan med andra.

Utifrån din yrkeskompetens förväntas du bidra med utbildning/fortbildning och utveckling inom ramen för FBH:s uppdrag och ev spetskompetens är välkommen. Du kommer också att vara representant för FBH i olika arbetsgrupper.

I det dagliga arbetet kommer du att tjänstgöra tillsammans med socionom, psykologer, barn- respektive mödrahälsovårdsöverläkare samt samordnande barnmorska och barnsjuksköterska på FBH:s enhet.

Kvalifikationer

Socionomexamen. Körkort.
Grundläggande psykoterapiutbildning (steg 1) eller motsvarande kompetens förvärvad genom annan utbildning och klinisk erfarenhet som kan styrkas.
Meriterande. Legitimerad Hälso- och Sjukvårdskurator. Erfarenhet och formell kompetens för psykologisk behandling av ångest/depression hos vuxna. Erfarenhet och formell kompetens av föräldrastöd enskilt eller i grupp. Formell kompetens och erfarenhet av arbete med bedömning av barns utveckling.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet, engagemang, samarbetsförmåga samt flexibilitet och vi ser gärna en mångfald i arbetslaget.

Andra uppgifter

Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför vänligt men bestämt kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Som sökande ska du lämna utdrag ur belastningsregistret i samband med erbjudande av tjänst.

Anställningsvillkor

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid,
Tillträde: Tillträde enligt överenskommelse
Avslutning:

Kontaktpersoner

Namn: Mikael Lec-Alsen
Områdeschef
Telefon: 070 317 64 69
Email: mikael.lec-alsen@regionjh.se

Fackliga kontaktpersoner

Namn: Mona Jakobsson
Kurator, SSR
Telefon: 070-368 87 05
Email: mona.jakobsson@regionjh.se

Ansökan

Referensnummer: Persr/1069/2022
Sista ansökningsdag: 2023-02-12

Dela detta jobb

Kurator till Föräldra- och barnhälsan i Östersund

Region Jämtland Härjedalen- Hälso- och sjukvård