medrek.se

Kurator, vikariat, till sektion Hälsoprofessioner Hörsel med placering på Barnhörselhabiliteringen, Rosenlund

Regioner
Utgår

2021-01-31

Ansök nu

Kurator, vikariat, till sektion Hälsoprofessioner Hörsel med placering på Barnhörselhabiliteringen, Rosenlund

Är du en erfaren kurator med intresse för teamarbete? Lockas du av en stimulerande och utvecklingsinriktad miljö? Vi söker nu en vikarierande kurator på 75 % till vår sektion inom hörselområdet (HP Hörsel) med placering inom Barnhörselhabilitering, Rosenlund.

Sektion HP Hörsel ingår i Medicinsk enhet Logopedi på Karolinska. I sektionen finns kuratorer, logopeder och psykologer som arbetar inom hörselområdet.

Kuratorerna i sektionen utför sociala interventioner, psykosocial behandling och närståendestöd. En viktig del av uppdraget är även att bedriva utbildning, utvecklingsprojekt och bidra till forskning.

Om tjänsten

Som kurator inom vår verksamhet ingår du i ett multiprofessionellt team med audionomer, läkare, pedagoger, psykolog, undersköterska, medicinska sekreterare och ingenjörer. Din kompetens som socionom behövs för att kunna hantera den psykosociala komplexiteten runt patienten i den medicinska kontexten och bidra med en helhetssyn på barnet. Ni tar ett gemensamt ansvar inom teamet för att arbetet ska flyta på och utvecklas i rätt riktning. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar: 

 • rådgivning i sociala frågor  

 • myndighetskontakter  

 • samarbete med andra vårdgivare, förskolor och skolor, socialtjänst samt intresseorganisationer

 • kris- och stödsamtal  

 • leda informationsträffar och andra gruppsammankomster för barnen och deras närstående

 • att ta emot och handleda socionomstudenter  

Uppdraget sker inom öppenvård.  

Forskning, utbildning och utveckling ses som kärnverksamheter likvärdiga med universitetssjukhusets vårduppdrag.

Annonsen avser ett vikariat som kurator på 75 % under ordinarie medarbetares föräldraledighet, preliminärt 11 månader.

Vi erbjuder 

En verksamhet i förändring där du kan sätta din prägel på hur vi tillsammans kan utveckla arbetet inom hörselområdet och Barnhörselhabiliteringen. Teamarbetet är centralt och under ständig utveckling. 

Handledning ges regelbundet tillsammans med övriga kuratorer inom HP Hörsel.

Vi söker    

Vi vänder oss till dig som känner sig trygg i sin yrkesroll och som har förmåga att anpassa dig efter den situation du ställs inför. Du är lyhörd inför andras behov och har lätt för att kommunicera. Därtill arbetar du strukturerat, tar ansvar för ditt arbete och samarbetar med dina kollegor för att hitta en bra lösning för teamet som helhet.

Kvalifikationer  

Krav:

 • Socionomexamen

 • Erfarenhet av kuratorsarbete inom hälso- och sjukvården

 • Goda kunskaper i svenska, i både tal och skrift.

Meriterande:

 • Legitimation som hälso- och sjukvårdskurator

 • Tidigare erfarenhet av kuratorsarbete inom rehabiliterings- eller habiliteringsverksamhet

 • Erfarenhet av arbete med barn och ungdomar och deras närstående

 • Magisterexamen

 • Dokumenterad erfarenhet av utbildning inom och kunskap kring hörsel.  

Har vi fångat ditt intresse? Välkommen att söka redan idag!  

Ansökan

Din ansökan bör innehålla CV och personligt brev.

Om rekryteringsprocessen

I denna rekrytering arbetar vi med löpande urval. Kontroll av arbets- och uppehållstillstånd kommer att ske i samband med intervju.

Medarbetare som ska arbeta vårdtagarnära på Karolinska Universitetssjukhuset behöver fylla i en hälsodeklaration samt genomgå en enklare hälsoundersökning innan nyanställning.

Har du frågor kring rekryteringsprocessen? Kika gärna på vår hemsida där du hittar samlade frågor och svar om hur vi arbetar med rekrytering på Karolinska Universitetssjukhuset. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/rekrytering-pa-karolinska/

OBS: Vi kommunicerar främst med e-post från vårt rekryteringssystem. För att säkerställa att alla mejl kommer fram rekommenderar vi följande:
- när du får bekräftelsemejl på din ansökan, spara avsändaren som kontakt
- se över dina filterinställningar för skräppost
- hålla utkik i din skräppost.

Professionerna arbetsterapeut, dietist, fysioterapeut, kurator, logoped och psykolog har patientens hälsa och funktion som gemensam nämnare och samlas under benämningen Hälsoprofessioner. Varje profession har unik kompetens och bedriver högspecialiserad vård, forskning och utbildning inom sitt kompetensområde. Hälsoprofessionerna är samlade i en organisation för att på bästa sätt möta patienternas behov samt skapa välfungerande teamarbeten med sjukhusets teman och övriga funktioner.

Inom funktionen utför man både diagnostik och behandling och arbetar hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande. Här finns särskild kompetens kring patientrelevanta utfallsmått med fokus på funktion och livskvalitet. Inom funktionen bedrivs också forskning inom alla patientgrupper, utbildning på grund- och avancerad nivå liksom forskarutbildning tillsammans med Karolinska Institutet och andra lärosäten.

Karolinska Universitetssjukhuset är ett rökfritt sjukhus.

Dela detta jobb

Kurator, vikariat, till sektion Hälsoprofessioner Hörsel med placering på Barnhörselhabiliteringen, Rosenlund

Karolinska Universitetssjukhuset