medrek.se

Nurse Fellow ICU - utbildning för specialistsjuksköterskor inom intensivvård

Regioner
Utgår

2019-11-27

Ansök nu

Nurse Fellow ICU - utbildning för specialistsjuksköterskor inom intensivvård

Är du en erfaren intensivvårdssjuksköterska och vill fördjupa dina kunskaper inom högspecialiserad intensivvård? Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder nu en unik möjlighet att utöka dina kliniska kunskaper genom ett fördjupningsprogram, i samarbete med din nuvarande arbetsgivare.

Om programmet
För att främja kompetensutveckling för kliniskt verksamma specialistsjuksköterskor inom intensivvård har Karolinska Universitetssjukhuset Funktionsområde (FO) Intensivvård utarbetat ett fördjupningsprogram, Nurse Fellow ICU, för specialistsjuksköterskor inom intensivvård.

Syftet med programmet är:
- att ge en praktiskt orienterad klinisk fördjupning inom olika subspecialiteter 
- teoretisk och praktisk fördjupning inom specifika områden
- att höja kompetens och öka kvalitén i patientvården, både hos dig som deltagare, hos oss på Karolinska och i den verksamhet du kommer från.

Inom ramen för programmet ingår ett självständigt utvecklingsarbete med en klinisk frågeställning som du väljer i samråd med din hemmaklinik. Utvecklingsarbetet handleds av en universitetssjuksköterska inom intensivvård.

Utbildningen består av 20 % teori och 80 % fördjupning i form av arbete inom Karolinskas intensivvård. Programmets kliniska del omfattar direkt patientvård och teoretisk fördjupning. Utifrån basplaceringen kommer du ha möjlighet att välja ett eller flera specialområden där du vistas fyra veckor inom programmet. Teoretisk fördjupning sker genom egna studier, seminarier, föreläsningar och olika utbildningstillfällen inom Funktion PMI. Under det kliniska patientarbetet kommer du att ha en erfaren mentor för kontinuerlig reflektion och diskussion.

Praktisk information
Nurse Fellow-programmet löper på heltid under sju månader, och utformat som ett samarbetsprojekt med din hemmaklinik. Du kommer under perioden att vara anställd som intensivvårdssjuksköterska på Karolinska Universitetssjukhuset och ingå i ordinarie schema, veckoarbetstid 38,15 timmar/vecka och få en basplacering på en av våra intensivvårdsavdelningar.

Programmet är tänkt att starta i början av 2020, men vi är öppna för dialog med din hemmaklinik gällande exakt start.

Vem är behörig att söka?
För att kvalificera dig till programmet krävs att du är legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen inom intensivvård samt har minst tre års klinisk erfarenhet som intensivvårdssjuksköterska. Du har idag en anställning hos en annan arbetsgivare som är villig att låta dig gå programmet som en kompetensutvecklande insats.

Ett godkänt avtal för Nurse Fellow programmet mellan Region Stockholm, Karolinska Universitetssjukhuset, Funktion Perioperativ Medicin och Intensivvård (PMI) och den sökandes hemmaklinik är förutsättning för deltagande i programmet. 

Vi söker
Eftersom du under utbildningen kommer att arbeta i den patientnära vården är dina personliga egenskaper viktiga för oss. Hos oss är teamarbete otroligt viktigt och en förutsättning för att kunna utföra vårt arbete – vi hjälps åt, vi ser och bekräftar varandra och vi tror på en inkluderande arbetsmiljö. Vi ser att du är en samarbetsvillig person som bidrar till våra gemensamma mål, hjälper till och tar initiativ för att driva oss framåt. Du är nyfiken på och engagerad i att utveckla och förbättra det dagliga arbetet, och håller dig uppdaterad på vad som sker inom din profession och i verksamheten. Självklart arbetar du enligt yrkesetiska koder med respekt för patienten och ger en säker vård som präglas av öppenhet och kvalitet.

I och med att programmet ett samarbetsprojekt med din hemmaklinik behöver du även ha god förmåga att förmedla vidare kunskap, så att dina kollegor kan ta del av det du lärt dig.

Är du intresserad av att veta mer?
Du är varmt välkommen att höra av dig till Omvårdnadsansvarig Intensivvård, Eva Åkerman, eva.akerman@sll.se 08-585 809 47, eller till omvårdnadscheferna Anna Ericsson, tel. 08-517 786 41 eller Johanna Hjelm, tel. 08-51778855. 

Här kan du läsa en artikel om programmet.

Vi ser fram emot att få ta del av din ansökan!
 Din ansökan ska innehålla: 
- CV 
- Bevis om legitimation som sjuksköterska
- Bevis om specialistsjuksköterskeexamen
- Personligt brev med motivering för deltagande för programmet
- Rekommendationsbrev från hemmaklinikens verksamhetschef eller motsvarande

 

Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med alla möjliga bakgrunder och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen ”Sök tjänsten”. Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.

logo

Region Stockholm är en av landets största arbetsgivare och vi har ett livsviktigt uppdrag. Vårt ansvar är hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och att bidra till ett fritt och tillgängligt kulturliv i landets snabbaste växande region. Varje dag, dygnet runt.
http://www.sll.se/

 

Karolinska Universitetssjukhuset är idag ett av Europas främsta universitetssjukhus med cirka 16000 medarbetare.     

I Stockholmsregionen har vi ett särskilt ansvar för den högspecialiserade vården och tillsammans med Karolinska Institutet bedriver vi utbildning och världsledande forskning inom en rad olika områden.

Som universitetssjukhus är våra huvuduppdrag forskning, utbildning och utveckling av hälso- och sjukvård. Ett integrerat synsätt på vård, forskning och utbildning präglar såväl organisation och styrning som uppföljningen av vår verksamhet.  www.karolinska.se

Dela detta jobb

Nurse Fellow ICU - utbildning för specialistsjuksköterskor inom intensivvård

Karolinska Universitetssjukhuset