medrek.se

Nyuddannet sygeplejerske? Afdeling for Nyresygdomme har nu en stilling ledig

Regioner
Utgår

2022-08-24

Ansök nu

Nyuddannet sygeplejerske? Afdeling for Nyresygdomme har nu en stilling ledig

Bliv fagligt udviklet i det medicinske og kirurgiske felt på en velfungerende afdeling på Rigshospitalet. Vi støtter både nyuddannede og erfarne sygeplejersker gennem et trygt og velforberedt oplæringsprogram.

Et speciale indenfor nyretransplantation: I vores sengeafsnit vil du, nyuddannet som erfaren, få en stor viden indenfor nyresygdomme og nyretransplantation, og du vil møde både den medicinske patient med nyopdaget nyresvigt, den kroniske patient i dialyse og den kirurgiske patient der skal nyretransplanteres. Vi udfører ca. 100 nyretransplantationer om året på Rigshospitalet, og det er både ældre, voksne og unge ned til 14 år der bliver transplanteret og som passes og plejes på vores sengeafsnit. I afsnittet har vi plads til 20 patienter.

Et sted med humør og arbejdsglæde: Hos os står du aldrig alene. Vi arbejder i teams og har fokus på samarbejde. På afdelingen sættes trivsel højt. Vi har blandt andet trivselsuge, fælles fredagsfrokoster, sommer- og julefester og hvis man har lyst, har vi også et godt socialt samvær udenfor arbejdstid. God stemning er vigtig hos os, også i en til tider travl hverdag. Derfor vil du møde glade og engagerede kollegaer hos os.                                                                                           

Udvikling i fokus: Dine arbejdsopgaver hos os vil være stuegang, medicinadministrering og patientpleje. Du kommer til at få et tæt tværprofessionelt samarbejde med både læger, diætister og fysioterapeuter. Dagene varierer meget, ingen dage eller patienter er ens. Du vil møde patienter i alle stadier i livet- nyopdaget nyresvigt, kronikere i dialyse, palliative, nyretransplanterede, immundæmpede og multisyge.  Da vi sætter faglighed og udvikling højt, har vi nøglepersoner i både transplantation, diabetes, rehabilitering, forflytning, sår, ernæring, akut sygepleje og SoMe. Nøglepersonerne arrangerer ofte temauger og morgenundervisning til stor gavn for kolleger. Morgenundervisning kaldet ”15 faglige minutter” tilbydes 3-5 gange om ugen. Relevante kurser bliver du tilbudt løbende.

Ny i afdelingen: Som ny i vores afdeling bliver du tilbudt minimum 6 ugers oplæring, hvor du ikke indgår i normeringen. Du får 2 mentorer tilknyttet og du vil i den første måned følge dine mentorer i både dag-, aften- og nattevagter. Til de nyuddannede tilbyder vi 5 x 1 times supervision. Målet med supervision er at skabe mulighed for refleksion, i overgangen fra studerende til nyuddannet sygeplejerske. Yderligere kommer du til at følges med vores sygeplejerske med særligt ansvar for udvikling i en dagvagt efter din anden og fjerde måned. Med hende får du rig mulighed for vejledning, hjælp til prioritering, strukturering og refleksion under din stuegang. I starten af din ansættelse vil du blive tilmeldt obligatoriske kurser som, ”godt på vej i sygeplejen”, ”hjerte lunge redning”, ”brandkursus”, ”forflytningskursus”, ”specialerelateret medicin” og undervisning i ”akut- og kritisk sygepleje”. Som ny, har vi fokus på at passe på dig og klæde dig godt på til virket som sygeplejerske.

Stillingen er på 37 timer og til besættelse 1. september 2022 eller efter aftale.

Der er dog mulighed for individuelt at aftale et andet ugentligt timetal. Vi arbejder i skiftende vagter, både dag-, aften- og nattevagter og weekendarbejde hver 3. weekend.

Ansøgningsfrist: 24. august 2022.

Løn- og ansættelsesvilkår følger overenskomst for ikke-ledende personale på sundhedskartellets område indgået mellem sundhedskartellets parter, herunder Dansk sygeplejeråd og Regionernes Lønnings- og Takstnævn.

Der gives yderligere et medicinsk tillæg på 8280kr. årligt til sygeplejersker på vores medicinske afdeling.

Har det vakt din interesse, så kontakt arbejdsmiljørepræsentant Maja Blenster eller tillidsrepræsentant Mette Haven på 35453134 eller afdelingssygeplejerske Rikke Kanding på 35457807.

Læs mere om afdelingen her. 

Mvh

Arbejdsmiljørepræsentant Maja Blenster, tillidsrepræsentant Mette Haven og afdelingssygeplejerske Rikke Kanding

Nyretransplantationsafsnit 3133/4

Rigshospitalet

Inge Lehmanns vej 5

2100 København Ø

Dela detta jobb

Nyuddannet sygeplejerske? Afdeling for Nyresygdomme har nu en stilling ledig

Region Hovedstaden