medrek.se

Nyuddannet sygeplejerske med interesse for ortopædkirurgisk sygepleje

Regioner
Utgår

2022-07-11

Ansök nu

Nyuddannet sygeplejerske med interesse for ortopædkirurgisk sygepleje

Da vi ønsker at åbne flere senge i 2022, søger vi sygeplejersker til vores sengeafdeling og vores semiintensive afsnit.

Vi har gode erfaringer med at introducere nyuddannet sygeplejersker til vores speciale, og har et 3 måneders introduktionsprogram, målrettet til dig der er nyuddannet sygeplejersker.

HVEM ER VI:

Vi er en højtspecialiseret ortopædkirurgisk afdeling, der varetager plejen og behandlingen af patienter, som er indlagt i et af følgende subspecialer.

 • Traumekirurgi -multitraumepatienter fra hele Østdanmark. Vi modtager størstedelen af vores akutte patienter fra TraumeCenter.
 • Alloplastik- patienter med komplekse problemstillinger i forhold til infektion eller flergangs revidering af hofte- eller knæalloplastik.
 • Tumorkirurgi -patienter med tumorer i knogler og/eller bløddele.
 • Rygsektionen. Rygsektionen varetager behandling af patienter med komplekse rygkirurgiske problemstillinger, herunder patienter med traumer og onkologiske tilstande i rygsøjlen. Sektionen anses som en af de førende inden for området; både nationalt og internationalt.

Aktuelt har vi 21 almindelige sengepladser og seks semiintensive senge.

Vi har et stort akut indtag, hvilket giver en stor variation i vores patientforløb.

Vores elektive patienter planlægges i samarbejde med vores ambulatoriet, der klargør patienterne til operation.

Vores afdeling er placeret i Rigshospitalets prisbelønnede Nordfløj. Her vil du arbejde i nye flotte omgivelser med bl.a. enestuer til alle patienterne.

De fysiske rammer har givet et stort løft til vores arbejdsmiljø, med gode arbejdsforhold på alle patientstuer, nyt moderne udstyr og lyse rammer.

VI TILBYDER:

3 måneders introduktionsprogram udenfor vores normering.

 • De første uger vil du blive introduceret til en sektion om ugen, hvor der er undervisning i hver enkelte sektion og simulationstræning. Oplæring foregår primært af vores kliniske sygeplejespecialister og dine vejledere.
 • Efter den første måned vil du begynde at følge dine vejledere i deres vagter.
 • Som en del af dit introprogram vil du også skulle deltage i vores ugentlige sygeplejerefleksionsforum, for alle der er blevet ansat indenfor de seneste 6 måneder. Her deltager også en af vores læger.

Ud fra denne model har vi rigtig gode erfaringer med at få introduceret nyuddannede sygeplejersker til det akutte og kirurgiske speciale. En god start på din sygeplejekarriere er vigtig.

Derudover tilbyder vi

 • Kursus til nyuddannede ”Godt på vej i sygeplejen”
 • Fleksibel vagtplan med arbejde hver 2. eller 3. weekend.
 • 2 hold eller 3 holdskift.
 • Et afsnit med faglige udfordringer og gode udviklings- og karriere muligheder.
 • Mulighed for deltid efter endt oplæring

Vi forventer:

 • Du har interesse i det kirurgiske speciale.
 • Prioriterer den grundlæggende sygepleje højt.
 • Finder akutsygeplejen spændende.

Tænker du at ovenstående kunne være noget for dig eller er du interesseret i at høre mere, er du velkommen til at kontakte afdelingssygeplejerske Rikke Kirketerp på tlf. 35 45 67 95 eller afdelingssygeplejerske Lene Nørby på tlf. 35 45 81 30

Ansøgningsfrist d. 11. juli

Samtaler afholdes løbende.

Tiltrædelse 1. september eller efter aftale.

Ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår følger overenskomst for ikke-ledende personale på Sundhedskartellets område, indgået mellem Sundhedskartellets parter, herunder Dansk Sygeplejeråd og Regionernes Lønnings-og Takstnævn.

Ansættelse er betinget af blank børneattest og autorisation som dansk sygeplejerske.

Autoriseret sundhedspersonale med patientkontakt, der ikke har en dansk uddannelse, skal ved ansættelse i Region Hovedstaden have bestået en danskprøve (Danskuddannelse 3, som svarer til 9. klasses afgangseksamen) eller som minimum kunne bestå prøven senest 1 år efter ansættelsen, eller have opnået tilsvarende sprogkompetencer i dansk på anden vis. Danskprøven skal bestås med samme karakterkrav, som Sundhedsstyrelsen kræver af sundhedspersonale fra lande uden for EU, for at de kan få dansk autorisation.

Dela detta jobb

Nyuddannet sygeplejerske med interesse for ortopædkirurgisk sygepleje

Region Hovedstaden