medrek.se

Omvårdnadsansvariga sjuksköterskor till ME Perioperativ Medicin Solna

Regioner
Kategorier
Utgår

2020-06-10

Ansök nu

Omvårdnadsansvariga sjuksköterskor till ME Perioperativ Medicin Solna

Brinner du för vårdkvalitet, utveckling och patientsäkerhet? Har du rätt kompetens och ett stort engagemang för att utveckla och bedriva perioperativ universitetssjukvård? Då kan du vara den vi söker som en av två omvårdnadsansvariga inom PMI.

Om tjänsten

Det övergripande syftet för uppdraget som omvårdnadsansvarig (OVA) är att strategiskt driva och utveckla omvårdnad samt vara ett stöd för medarbetare och ledningsgrupp gällande vård, forskning och utbildning. Omvårdnad ingår som ett kunskapsområde i ledningssystemet för systematisk kvalitetsutveckling, för att säkerställa att patienterna får en god och säker vård av högsta kvalitet.

Uppdraget som omvårdnadsansvarig består sammanfattningsvis av att:

 • Samordna och säkerställa kompetensutveckling av omvårdnadspersonal
 • Identifiera ny kunskap inom omvårdnad, implementera och koordinera rutiner och riktlinjer, arbeta kontinuerligt med förbättringar och kvalitetsmätningar för att upprätthålla en säker vård av god kvalitet
 • Initiera och driva forskning, kompetensutveckling, utbildning och vårdutvecklingsaktiviteter inom ämnesområdet samt tillse uppföljning av dessa.

Vi söker nu en OVA till respektive vårdenhet inom medicinsk enhet Perioperativ Medicin Solna. Vårdenhet perioperativ medicin 1 består av trauma- obstetrik- och akutoperation samt bukoperation. Vårdenhet perioperativ medicin 2 består av ortopedoperation, neuro-och öron-näsa-halsoperation samt pre-och postop.

Arbetsuppgifter

Vård:

 • Utarbetar strategier för att möjliggöra att medarbetare inom funktionsområdet levererar excellent utfört omvårdnadsarbete.
 • Identifierar och implementerar ny kunskap inom omvårdnad, kvalitetsgranskar rutiner och riktlinjer samt tillser att dessa efterföljs.
 • Kontinuerlig uppföljning, strategiskt arbete och rapportering av olika kvalitetsmått för omvårdnad, vård och patientsäkerhet.

Forskning/utveckling:

 • Initierar och driver eget forsknings-och utvecklingsarbete inom omvårdnadsområdet.
 • Faciliterar forskningsaktiviteter och forskningskonsumtion bland medarbetare och chefer.
 • Stödjer VEC och omvårdnadschef (OVC) inom vårdutveckling och omvårdnadsforskning.
 • Bistår och handleder arbetsgrupper med akademisk kompetens, ämneskunskap samt säkerställer att pågående utvecklingsarbeten och projekt är av god kvalitet, utvärderas adekvat och är till gagn för patienter och verksamhet.

Utbildning:

 • Säkerställer övergripande kompetenser och kompetensutveckling av omvårdnadspersonal tillsammans med vårdenhetschef och omvårdnadschefer (t.ex. introduktionsprogram, kompetensstege och kliniskt basår).
 • Professionsstöd gällande omvårdnadskompetens, strategisk analys av aktuell omvårdnadskompetens i relation till behov.
 • Stärker medarbetare som vill utvecklas genom handledning, coaching, projektledning.

Samarbete:

 • Samverkar med olika nätverk för omvårdnadsutveckling och forskning.

Fördelning av arbetstiden sker mellan administrativt arbete samt klinisk tjänstgöring inom den medicinska enheten. Du rapporterar till vårdenhetschef (VEC), som vid behov även prioriterar arbetsuppgifter.

Vi söker

Vi söker dig som har gedigen kunskap om omvårdnad, är engagerad och självständigt kan genomföra projekt inom strategiskt omvårdnadsarbete. 

Hos oss är teamarbete otroligt viktigt och en förutsättning för att kunna utföra vårt arbete – vi hjälps åt, vi ser och bekräftar varandra och vi tror på en inkluderande arbetsmiljö. Det är viktigt att du har en god förmåga att samarbeta och delta i olika nätverk liksom att du anser det betydelsefullt att bidra till förändrings- och förbättringsarbete med patientens och verksamhetens bästa. 

Kvalifikationer

Krav:

 • Specialistsjuksköterskeexamen inom för verksamheten relevant område
 • Magisterexamen inom omvårdnad
 • Klinisk erfarenhet > 8 år inom relevant verksamhet, för att därigenom ha kliniska expertkunskaper/erfarenhet
 • Dokumenterade och fördjupade meriter inom pedagogik, handledning och utbildning.

Meriterande:

 • Masterexamen

Varmt välkommen med din ansökan!

För att din ansökan ska vara komplett ska den innehålla:

 1. Personligt brev
 2. CV (kliniska meriter, klinisk tjänstgöring, forskningsmeriter, undervisningsmeriter, administrativa meriter samt övriga meriter)
 3. Övriga bilagor (samtliga bilagor ska bifogas i förekommande fall):

       -  Yrkeslegitimation
       -  Bevis om specialistkompetens
       - Bevis om medicine doktorsexamen
       - Bevis om docentur

Välkommen att söka!

Funktion Perioperativ medicin och intensivvård (PMI) är Karolinska Universitetssjukhusets samlade resurs inom operation- och anestesi, pre- och postoperativ vård, smärtvård samt all intensivvård för vuxna. Vi ansvarar också för tryckkammare (HBO), sterilteknisk enhet och högspecialiserad smärtvård.

Provanställning kan komma att tillämpas i denna rekrytering. Medarbetare som ska arbeta vårdtagarnära på Karolinska Universitetssjukhuset behöver fylla i en hälsodeklaration samt genomgå en enklare hälsoundersökning innan nyanställning.

Karolinska Universitetssjukhuset är ett rökfritt sjukhus.

 

Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen ”Sök tjänsten”. Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.

logo

Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
http://www.sll.se/

 

Karolinska Universitetssjukhuset är idag ett av Europas främsta universitetssjukhus med cirka 16000 medarbetare.     

I Stockholmsregionen har vi ett särskilt ansvar för den högspecialiserade vården och tillsammans med Karolinska Institutet bedriver vi utbildning och världsledande forskning inom en rad olika områden.

Som universitetssjukhus är våra huvuduppdrag forskning, utbildning och utveckling av hälso- och sjukvård. Ett integrerat synsätt på vård, forskning och utbildning präglar såväl organisation och styrning som uppföljningen av vår verksamhet. 

Dela detta jobb

Omvårdnadsansvariga sjuksköterskor till ME Perioperativ Medicin Solna

Karolinska Universitetssjukhuset