medrek.se

Omvårdnadschef till Reproduktionsmedicin

Regioner
Utgår

2021-05-16

Ansök nu

Omvårdnadschef till Reproduktionsmedicin

Vill du vara med och leda framtidens hälso- och sjukvård?
Vår vision ”Patienten först – tillsammans skapar vi den bästa vården” är vägledande när vi på Karolinska Universitetssjukhuset bygger en verksamhet som skapar tydligt värde för patienter och samhälle. En viktig del i vår verksamhet är värdebaserad vård, där vården i allt större utsträckning styrs utifrån de utfall och resultat som skapar mest värde för patienten. Vår nya tematiska organisation baseras på patientflöden, som följer patientens väg genom vården. 

Vi söker nu dig som vill vara med och leda Karolinska in i framtiden.  
Medicinsk enhet Gynekologi och reproduktionsmedicin omfattar all gynekologisk vård och verksamhet inom reproduktionsmedicin vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge och Solna. Uppdraget omfattar ett mångsidigt gynekologisk fält med bredd och spets, ett högspecialiserat uppdrag inom reproduktionsmedicin, och ett avancerat uppdrag inom reproduktiv hälsa. Inom flera av områdets verksamheter är vi nationellt och internationellt ledande.  

Medicinsk enhet Gynekologi och reproduktionsmedicin har cirka 180 medarbetare; läkare, barnmorskor, undersköterskor och viss paramedicinsk personal inom bland annat laboratorieverksamhet och administration. Inom enheten har vi grupperat patienterna i två patientflöden; Gynekologi och Reproduktionsmedicin. Målsättningen är att utveckla och tillhandahålla kvalificerad vård inom båda flöden. 

Om tjänsten 
Som omvårdnadschef för Reproduktionsmedicin Karolinska har du ansvar för omvårdnaden vid Reproduktionsmedicin Huddinge och vår öppenvårdsmottagning för gynekologisk endokrinologi i Solna. I Huddinge har vi mottagning och dagkirurgi inom fertilitetsbehandling, men vi har även en stark forskningsprofil. I Solna har vi en kombinerad forskningsenhet med klinisk mottagning. 

Uppdraget inkluderar ansvar för verksamheten och chefsansvar för medarbetare inom vårdytorna. Personalgruppen innefattar även icke-medicinsk personal. I uppdraget ingår ansvar för det ekonomiska resultatet och att säkerställa att verksamheten följer uppsatta riktlinjer för ackreditering, certifiering och socialstyrelsens krav. Du har ansvar för att bereda plats för omvårdnadsforskning, utbildning och utveckling inom patientflödet med målet att optimera vården för patientgrupperna. 

Som omvårdnadschef för Reproduktionsmedicin har du tillsammans med Sektionschef inom Reproduktionsmedicin och Laboratoriechef för Reproduktionsmedicinska laboratoriet ett ansvar för vården inom patientflödet. Du rapporterar till verksamhetschefen medicin och ansvarar för att säkra att vårdytorna inom uppdraget är bemannade med omvårdnadspersonal och övriga medarbetare med rätt kompetens för de patienter som vårdas där.

Vi erbjuder 
Vi erbjuder dig en möjlighet att vara med och utveckla vården inom reproduktionsmedicin och gynekologisk endokrinologi. Som omvårdnadschef ansvarar du för omvårdnaden inom vårdgolvens flöde. Du ingår i enhetens ledningsgrupp och har ett gemensamt ansvar för vård, produktion, forskning och utbildning samt kvalitet tillsammans med sektionschef och laboratoriechef. Vi arbetar i team inom alla reproduktionsmedicinska områden, vilket skapar en god känsla av gemenskap mellan yrkeskategorierna.

Du har möjlighet att prioritera resurser och att säkerställa att medarbetarna får de förutsättningar som krävs för att driva flödet.

Vi söker  
Vi söker dig som har kompetens inom och en relevant profil för att utveckla omvårdnaden. Det är en fördel om du har erfarenhet av medarbetaransvar och kompetens i ledning, styrning och förbättringsarbete. Du är en inspirerande ledare med erfarenhet av praktiskt förbättringsarbete och projektarbete i team. Du agerar som ett föredöme, visar personlig omtanke och motiverar och inspirerar dina medarbetare att utvecklas i sin yrkesroll och i organisationen.

Du delar våra värderingar Ansvar - Medmänsklighet - Helhetssyn och vår vision Patienten först - tillsammans skapar vi den bästa vården. 

Kvalifikationer
Krav:
Legitimerad sjuksköterska.

Meriterande:
Legitimerad barnmorska, chefserfarenhet samt ESHRE certifiering och erfarenhet inom området är meriterande. 

Ansökan 
I vår rekryteringsprocess använder vi oss av Assessios test MAP och Matrigma. MAP är ett personlighetstest och Matrigma är ett icke-verbalt begåvningstest och båda bygger på arbetspsykologisk forskning. Testerna används som ett komplement till dina erfarenheter och kompetenser och syftet är att göra vår urvalsprocess kvalitetssäker och transparent. 

Efter ansökningstidens slut kommer du att få ett mejl med en länk till testerna. Du får sedan tre arbetsdagar på dig att genomföra testerna. Urvalsprocessen påbörjas först efter att testerna är genomförda. 

Din ansökan inte är komplett förrän du genomfört testerna.  

Välkommen med din ansökan genom att klicka på knappen ”Ansök”. Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte.  

För att din ansökan ska vara komplett ska den innehålla:  

1. Personligt brev  

2. CV (kliniska meriter, klinisk tjänstgöring, forskningsmeriter, undervisningsmeriter, administrativa meriter samt övriga meriter)  

3. Övriga bilagor (samtliga bilagor ska bifogas i förekommande fall)  

- Yrkeslegitimation  

4. Genomförda tester (MAP och Matrigma)  

Provanställning kan komma att tillämpas i denna rekrytering.

Medarbetare som ska arbeta vårdtagarnära på Karolinska Universitetssjukhuset behöver fylla i en hälsodeklaration samt genomgå en enklare hälsoundersökning innan nyanställning.

Karolinska Universitetssjukhuset är ett rökfritt sjukhus!

Vid tjänst som innefattar vård av barn och ungdom kommer Karolinska Universitetssjukhuset att kontrollera den som erbjuds tjänsten mot belastningsregistret.

Kontakt
Sebastian Brusell Gidlöf 
Verksamhetschef
070-2826378
sebastian.brusell-gidlof@sll.se
 

Dela detta jobb

Omvårdnadschef till Reproduktionsmedicin

Karolinska Universitetssjukhuset