medrek.se

Overlæge med speciale i kardiologi til Bornholms Hospital

Regioner
Utgår

2022-07-31

Ansök nu

Overlæge med speciale i kardiologi til Bornholms Hospital

Medicinsk Afdeling på Bornholms Hospital søger en overenskomstansat overlæge med kardiologi som speciale, der kunne tænke sig at arbejde på et spændende hospital på en dejlig ø.

Hvem er vi?
Bornholms Hospital er et akuthospital under Region Hovedstaden og er øens eneste hospital. Vi sætter patientinddragelse meget højt, og vi arbejder med både organisatorisk og individuel inddragelse og deltager i det internationale Esther Network.

Medicinsk Afdeling modtager et bredt patientklientel inden for intern medicin og rummer blandt andet kardiologi, lungemedicin, endokrinologi, neurologi, geriatri, palliation, nefrologi med dialysefunktion og onkologi samt akut pædiatri. Vi har daglige konferencer, hvor mange specialer er samlet samtidig, hvilket giver gode muligheder for sparring og tværfaglig læring.

Som kardiolog vil du indgå i et kardiologisk team, sammen med en anden fastansat kardiolog, et team af konsulent-kardiologer, erfarne kardiologiske sygeplejersker samt dygtige lægesekretærer.

Medicinsk afdeling på Bornholms Hospital fungerer som en samlet enhed og er normeret til 50 senge samt 3 børnepladser. Medicinsk Afdeling har ca. 4.500 indlæggelser og 30.000 ambulante besøg årligt. 10 af sengene er kardiologiske, og det kardiologiske ambulatorie har ca. 5.000 besøg pr. år.

Udover vores faste overlæger, har vi tilknyttet konsulenter indenfor en række specialer, hvilket giver mulighed for at vores bornholmske patienter kan få specialiserede behandlingsforløb uden at skulle rejse. Afdelingen indgår i forskellige forskningsprojekter, ligesom vi driver projekt Digital Ø, hvor vi bl.a. har vi etableret et teleambulatorie og arbejder på at udvide brugen af videokonsultationer.

Stor spændvidde i arbejdsopgaverne
Dine arbejdsopgaver vil være dagarbejde med stuegang og ambulatorium, ligesom du vil indgå i vores fælles vagtdækning for alle specialer, med vagt udenfor tjenestestedet. Du kan forvente en ugentlig vagtdag, som ca. hver 6. uge vil være en weekendvagt. Vi sørger for, at du får grundig oplæring i, hvad det vil sige at være bagvagt på et lille akuthospital, hvor man skal favne bredt, og hvor patienternes alder kan være fra 0 – 99+ år.

Vi tilbyder en stilling med en spændende hverdag, hvor det kliniske arbejde går op i en større enhed sammen med gode, stabile, engagerede og kompetente medarbejdere og kolleger. Vi har en uhøjtidelig omgangstone i et åbent miljø med et tæt dagligt samarbejde med mange forskellige faggrupper. Du får gode muligheder for indflydelse på egen arbejdstilrettelæggelse og opgavevaretagelse, ligesom du får mulighed for at sætte dit præg på afdelingen, ikke mindst indenfor dit speciale.

Medicinsk afdeling varetager uddannelse af yngre læger i KBU, i hoveduddannelse i almen medicin og i introduktionsstilling i intern medicin. Udover det har vi hvert semester lægestuderende på klinikophold. Du skal derfor være indstillet på at have vejlederfunktion samt løbende at undervise i dagligdagen.

Om dig
Vi forventer, at du har interesse i at arbejde bredt inden for den intern medicinske felt, og at du har gode samarbejds- og kommunikationsevner, både overfor patienter og kollegaer.

Det er en forudsætning for ansættelsen, at du vurderes som fagligt kompetent til stillingen i henhold til Region Hovedstadens vejledning for faglig bedømmelse af ansøgere til overlægestillingen.

Det er desuden en forudsætning for ansættelsen, at der kan indhentes en ren børneattest.

Løn- og ansættelsesvilkår
Ansættelse sker på overenskomstvilkår i henhold til overenskomst mellem Foreningen af Speciallæger og Regionernes Lønnings- og Takstnævn.

Arbejdstiden er som udgangspunkt 37 timer, men der kan laves aftale om færre timer. Arbejdstiden er inkl. vagt.

Bornholms Hospital kan hjælpe med en bolig i en kortere periode.

Ansøgningsfrist
Ansøgningen skal udformes, så det er muligt at vurdere erfaring og uddannelse inden for de 7 lægeroller, faglig medicinsk ekspertise, kommunikation, samarbejde, ledelse og administration, sundhedsfremme, akademiker og professionalisme.

Ansøgningsfrist er søndag den 31. juli 2022. Vi holder ansættelsessamtaler løbende og når den rette kandidat til jobbet er fundet, vil stillingsopslaget blive taget ned.

Vi ser frem til at modtage din ansøgning.

Interesseret? 
Ved yderligere oplysninger eller spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte ledende overlæge Diana Utech Kaiser på telefon: 3867 1926 eller mail: diana.utech.kaiser.01@regionh.dk.

Stillingsbeskrivelse kan rekvireres ved henvendelse via mail til: bornholmshospital@regionh.dk.

Se nærmere om Bornholms Hospital på: www.bornholmshospital.dk.

Om livet på Bornholm
Bornholm er på mange måder noget særligt. Vi har vandfald, klipper, havets brusen og det fineste sand. Alt sammen inden for kort afstand. Vi nyder øens mange kvalitetsfulde råvarer. Kultur- og fritidslivet markerer sig med musik- og madfestivaller, lokale havkajak- og vinterbadeklubber skyder op, og vi er beriget med imponerende oplevelsesrige gå- og cykelruter. Aldrig længere væk end det er overkommeligt at tage ud i det fri og kombinere hverdagen med fritid, venner og velvære. Og alt dette samtidig med at København og adgangen til storbyen kun er kort tid væk.

Hvis du ikke allerede har kendskab til Bornholm, kan du få gode råd ved at besøge siden www.næstestopbornholm.dk

Læs om Bornholm på facebooksiden ”Næste stop Bornholm”, www.brk.dk eller www.bornholm.info.

Dela detta jobb

Overlæge med speciale i kardiologi til Bornholms Hospital

Region Hovedstaden