medrek.se

Överläkare/Biträdande överläkare/Specialistläkare till Funktion Akut Solna

Regioner
Kategorier
Utgår

2019-10-02

Ansök nu

Överläkare/Biträdande överläkare/Specialistläkare till Funktion Akut Solna

Vill du ta nästa steg i din professionella utveckling? Vi söker specialister till avancerad akutsjukvård på intensivakuten (IAKM), akutvårdsavdelningar (AVA) och intermediärvårdsavdelning (IMA). Relevant kompetens och erfarenhet är mer meriterande än en specifik grundspecialitet.

Med gemensam kompetens, vid alla tider på dygnet tar vi på Intensivakuten hand om patienter med livshotande tillstånd såsom trauma2 (nationella traumalarmskriterier), akut försämrade patienter (med Karolinska, Solna-tillhörighet) inom kirurgi, ortopedi, internmedicin, onkologi, urologi, neurologi och infektion.  

Slutenvården domineras primärt av akuta internmedicinska tillstånd.  

Teamarbete är grunden i vårt arbete och vi simuleringstränar tvärprofessionellt med  

bl a A-HLR-situationer på akuten och simuleringsdagar på Kliniskt träningscentrum  

(KTC). Vi samarbetar tätt med andra specialiteter i vårt avancerade  

akutsjukvårdsuppdrag.  

Som akutläkare/läkare på intensivakuten ser vi utöver en kombination med arbete i  

den akuta slutenvården även vid önskemål möjlighet till arbete inom större delar av  

nätverkssjukvården, t ex barnakuten och akutmottagningen Karolinska Huddinge.  

Som mer slutenvårdsinriktad specialist kan du, utifrån kompetens arbeta på IMA  

och/eller AVA och på intensivakuten. Möjlighet finns även här att kombinera med  

arbete på Funktion Akut Huddinge i överenskommelse med närmsta chef.  

Med rätt grundkompetens och motivation finns självklart möjlighet till  

kompetensutveckling utifrån individuellt intresse och verksamhetens uppdrag.  

Om tjänsten  

Kliniskt tre-skiftsarbete på intensivakuten och/eller inom vår slutenvård utifrån  

kompetens och erfarenhet. Vi söker dig med intresse av tillsvidareanställning på heltid  

men även deltidstjänst kan erbjudas.  

Arbetsledning och handledning under kliniskt arbete samt undervisning av studenter,  

omvårdnadspersonal och läkare ingår för alla. Både konsultverksamhet och  

bakjoursarbete kan ingå.  

Karolinska Universitetssjukhusets tredelade uppdrag; vård, forskning och utbildning  

innebär att vi alla handleder studenter och främjar forskning. Det finns också goda  

möjligheter till deltagande i verksamhetens omfattande forskning.  

Personliga egenskaper  

Du har ett positivt förhållningssätt och drivs av en vilja att vara med och utveckla  

akutsjukvård både generellt och specifikt inom Funktion Akut. Du kan arbeta i och  

hantera akuta situationer och är bra på att prioritera, samarbeta och leda arbetet.  

Du har en god pedagogisk förmåga och kan handleda medarbetare och studenter.  

Du är ansvarstagande och flexibel och kan arbeta såväl dag, kvälls- som nattpass.  

Kvalifikationer  

Legitimerad läkare med specialistbevis i akutsjukvård, kirurgi, internmedicin,  

allmänmedicin eller anestesi och intensivvård eller annan relevant specialitet.  

Dokumenterad erfarenhet av arbete inom avancerad slutenvård och  

traumakompetens samt forskningserfarenhet är meriterande.  

Befattningsnivå bestäms utifrån sökandes kvalifikationer.  

För biträdande överläkarbefattning vid Karolinska Universitetssjukhuset krävs minst  

tre års heltidstjänstgöring inom specialiteten samt definierat medicinskt ansvars- och  

kunskapsområde liksom dokumenterade undervisnings- och handledarmeriter.  

För överläkarbefattning vid Karolinska Universitetssjukhuset krävs minst fem års  

heltidstjänstgöring i huvudspecialiteten utöver erhållen specialistkompetens, definierat  

medicinskt ansvars- och kunskapsområde, dokumenterade undervisnings- och  

handledarmeriter samt disputation.  

Viktig information till dig som söker tjänst som specialistläkare, biträdande överläkare eller överläkare, så kallad LUS-tjänst:  

För att sakkunniga ska kunna besluta om befattningsnivå krävs nedanstående dokument/bilagor. Dokumenten ska vara läsbara, fullstora och rättvända. Skanna  

gärna.  

  • Karolinskas meritförteckning för läkare - korrekt ifylld, tjänstgöringstid och tjänstledigheter sammanräknade på sid 2, sid 4 undertecknad och vidimerad  
  • Bevis om specialistkompetens  
  • Bevis om medicine doktorsexamen (i förekommande fall)   

  • Bevis om docentur (i förekommande fall)   

  • Publikationsförteckning, ange tio utvalda publikationer   

  • Godkända filformat är .pdf, .doc, .docx, .xls och .rtf om docentur (i förekommande fall)   

Samtliga korrekta ansökningshandlingar måste vara oss tillhanda senast  

sista ansökningsdag för att ansökan ska tas upp på Sakkunniggruppens möte. Du  

kommer inte att få någon uppmaning om komplettering vid ofullständig ansökan.  

Meritförteckning för läkare hittar du på karolinska.se/jobb, se vidare under "Ansökan  

läkartjänst".  

Välkommen med din ansökan!  

Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med alla möjliga bakgrunder och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen ”Sök tjänsten”. Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.

logo

Region Stockholm är en av landets största arbetsgivare och vi har ett livsviktigt uppdrag. Vårt ansvar är hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och att bidra till ett fritt och tillgängligt kulturliv i landets snabbaste växande region. Varje dag, dygnet runt.
http://www.sll.se/

Kontakt

Joakim Köping Höggård 
Tf Funktionsenhetschef Slutenvård
073-501 09 82

Fackliga representanter
Läkarföreningen, Mikael Nilsson tel: 0733-58 99 10

Dela detta jobb

Överläkare/Biträdande överläkare/Specialistläkare till Funktion Akut Solna

Karolinska Universitetssjukhuset