medrek.se

Överläkare i Barnallergi med inriktning mot födoämnesallergi

Regioner
Kategorier
Utgår

2020-03-08

Ansök nu

Överläkare i Barnallergi med inriktning mot födoämnesallergi

Vill du vara med och skapa framtidens barnallergiverksamhet i ett skede där mycket spännande och nytt händer på Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm?

Vi erbjuder
Patientflödet Barnallergi och Lungmedicin är en av landets största enheter för barn- och ungdomar med allergi och lungsjukdomar och befinner sig i en stark positivi utveckling.

Verksamheten bedrivs i tvärprofessionella team på Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Huddinge och Solna.

Om tjänsten
Som läkare i vår enhet deltar du i flera av verksamhetens grenar med såväl mottagningsverksamhet, dagvård och avdelningsbaserat arbete.

Du bedriver undervisning av läkarkandidater och deltar i forskningsaktivitet. Du förväntas också ingå i den allmänpediatriska jourlinjen.

Tjänsten är förlagd till Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Huddinge och Solna.

Vi söker
Du bör ha ett stort intresse och engagemang i ditt arbete och vara angelägen om att vidareutveckla dig själv och omhändertagandet av patienterna i samarbete med sektionens övriga medarbetare.

Vi sätter stort värde på flexibilitet, nyfikenhet och samarbetsförmåga.

Vi värdesätter också intresse för undervisning, forskning och utvecklingsarbete.

Kvalifikationer
Legitimerad läkare med specialistkompetens i barn- och ungdomsallergologi och med särskilt intresse för födoämnesallergi.

Forskningserfarenhet inom ämnesområdet är starkt meriterande.

För överläkarbefattning vid Karolinska Universitetssjukhuset krävs fem års klinisk heltidstjänstgöring i huvudspecialiteten utöver erhållen specialistkompetens, samt definierat medicinskt ansvars- och kunskapsområde, liksom dokumenterade undervisnings- och handledarmeriter. Vidare krävs dessutom att du är disputerad.

Stor hänsyn kommer att tas till tidigare arbetslivserfarenhet och personlig lämplighet.

Varm välkommen att ansöka!

 

Viktig information till dig som söker tjänst som specialistläkare, biträdande överläkare eller överläkare, så kallad LUS-tjänst: 

För att sakkunniga ska kunna besluta om befattningsnivå krävs nedanstående dokument/bilagor. Dokumenten ska vara läsbara, fullstora och rättvända, samt begripligt namnade. Skanna gärna.  

Sakkunnigbedömning är en förutsättning för att erhålla specialistläkartjänst på Karolinska.

  • Karolinskas meritförteckning för läkare - korrekt ifylld elektroniskt (handskriven beaktas inte), tjänstgöringstid och tjänstledigheter sammanräknade på sid 2, sid 4 undertecknad och vidimerad  
  • Bevis om specialistkompetens  
  • Bevis om medicine doktorsexamen (i förekommande fall)  
  • Bevis om docentur (i förekommande fall)  
  • Publikationsförteckning, ange tio utvalda publikationer  

Godkända filformat är .pdf, .doc, .docx, .xls och .rtf 

Korrekta ansökningshandlingar måste vara oss tillhanda senast sista ansökningsdag för att ansökan ska tas upp på Sakkunniggruppens möte. Du kommer inte att få någon uppmaning om komplettering vid ofullständig ansökan.  

Kriterier för specialistläkartjänster vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Meritförteckning för läkare hittar du på karolinska.se/jobb, se vidare under "Ansökan läkartjänst".  

 

 

Provanställning kan komma att tillämpas i denna rekrytering. Medarbetare som ska arbeta vårdtagarnära på Karolinska Universitetssjukhuset behöver fylla i en hälsodeklaration samt genomgå en enklare hälsoundersökning innan nyanställning.

Vid tjänst som innefattar vård av barn och ungdom kommer Karolinska Universitetssjukhuset att kontrollera den som erbjuds tjänsten mot belastningsregistret.

Karolinska Universitetssjukhuset är ett rökfritt sjukhus!

 

Till oss kommer svårt sjuka barn från hela landet. Vi vårdar barn med kroniska sjukdomar, medfödda missbildningar, olika akuta tillstånd och tar hand om för tidigt födda barn. Temat bedriver specialiserad och högspecialiserad vård, och har ett rikssjukvårdsuppdrag för viss avancerad barn- och ungdomskirurgi.

Med cirka 2 200 medarbetare är Tema Barn - Astrid Lindgrens Barnsjukhus verksamt inom sju medicinska enheter och fyra omvårdnadsområden. Temat är organiserat i 20 patientflöden och omkring 160 patientgrupper inom barnsjukvårdsområdet.

Vi tar emot ungefär 180 000 patientbesök per år, varav 55 000 akuta besök och har en omfattande klinisk forskning, utveckling och undervisning med brett internationellt samarbete. Vård bedrivs på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna och i Huddinge samt på Danderyds sjukhus.

 

Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med alla möjliga bakgrunder och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen ”Sök tjänsten”. Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.

logo

Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
http://www.sll.se/

 

Karolinska Universitetssjukhuset är idag ett av Europas främsta universitetssjukhus med cirka 16000 medarbetare.     

I Stockholmsregionen har vi ett särskilt ansvar för den högspecialiserade vården och tillsammans med Karolinska Institutet bedriver vi utbildning och världsledande forskning inom en rad olika områden.

Som universitetssjukhus är våra huvuduppdrag forskning, utbildning och utveckling av hälso- och sjukvård. Ett integrerat synsätt på vård, forskning och utbildning präglar såväl organisation och styrning som uppföljningen av vår verksamhet.  www.karolinska.se

Dela detta jobb

Överläkare i Barnallergi med inriktning mot födoämnesallergi

Karolinska Universitetssjukhuset