medrek.se

Överläkare och medicinskt ledningsansvarig till ANOVA

Regioner
Kategorier
Utgår

2020-09-25

Ansök nu

Överläkare och medicinskt ledningsansvarig till ANOVA

Vi erbjuder
en möjlighet att vara delaktig i den fortsatta utvecklingen av ANOVAs kärnområden andrologi, sexualmedicin och transmedicin. ANOVA är en multidisciplinär enhet som bedriver sin verksamhet i tre underavdelningar där det övergripande syftet med verksamheten är att förebygga sexuell och reproduktiv ohälsa och sexuellt våld genom att bedriva högkvalitativ diagnostik, behandling, forskning, utveckling och undervisning.

Vi utreder män med barnlöshetsproblem, sexuella problem, hormonbrist, osteoporos samt andra medicinska tillstånd som påverkar mannens endokrina och reproduktiva funktioner.

Vi tar också emot män, kvinnor och par med olika former av sexualmedicinska problem med huvudvikt på destruktiva sexuella beteenden. 

Vid ANOVA utreds och hormonbehandlas vuxna personer med könsdysfori. 

Vi har regionalt ansvar för utredning och behandling av könsdysfori, manlig infertilitet, manliga sexuell dysfunktion och dysfunktionell sexualitet. Vi har också ett nationellt uppdrag för att försöka minska sexuellt våld genom att driva Hjälptelefonen, PrevenTell. 

Utöver detta bedrivs ett omfattande forsknings- och utvecklingsarbete. Vi har ett nära samarbete med urologer/kirurger inom patientområdet.

Vid vår enhet samarbetar endokrinologer, urologer, psykiatriker, laboratoriespecialister, psykologer, psykoterapeuter, sjuksköterskor, biomedicinska analytiker, kuratorer, övrig sjukvårdspersonal och administratörer för bästa utredning och behandling.

Om tjänsten
Tjänstgöringen innefattar mottagningsarbete med medicinsk öppenvård på Norra Stationsgatan 69, nära Nya Karolinska Sjukhuset samt medicinskt ledningsansvar för hela den somatiska vård som bedrivs vid ANOVA.

I medicinskt ledningsansvar ingår ansvar för rekrytering, utveckling, utbildning, medicinsk säkerhet och ett särskilt ansvar att stimulera och utveckla den somatiska forskningen vid ANOVA. I tjänsten ingår handledning av ST-läkare och specialister samt undervisning av läkarkandidater.

Vi söker
Vi söker dig som är disputerad specialist inom Endokrinologi och Diabetes och som har teoretisk kompetens och klinisk erfarenhet av alla våra tre kärnområden: andrologi, sexualmedicin och transmedicin. Vi är en multidisciplinär enhet och söker därför någon som är van att arbeta i team och multidisciplinärt. Det är också viktigt är att du är intresserad och har erfarenhet av utbildning både på grundnivå och på mer avancerad nivå. Bedriver du forskning inom något av våra kärnområden är det ett plus.

Förutom dessa grundönskemål lägger vi stor vikt vid de personliga egenskaperna.

Kvalifikationer
Legitimerad, disputerad läkare med specialistkompetens inom Endokrinologi och Diabetes samt gedigen erfarenhet av andrologi, sexualmedicin, transmedicin, utbildning och forskning tillsammans med ledarerfarenhet.

För överläkarbefattning vid Karolinska Universitetssjukhuset krävs minst fem års heltidstjänstgöring i huvudspecialiteten utöver erhållen specialistkompetens, definierat medicinskt ansvars- och kunskapsområde, dokumenterade undervisnings- och handledarmeriter samt disputation.

Viktig information till dig som söker tjänst som specialistläkare, biträdande överläkare eller överläkare, så kallad LUS-tjänst: 

Sakkunnigbedömning är en förutsättning för att erhålla specialistläkartjänst på Karolinska.

För att sakkunniga ska kunna besluta om befattningsnivå krävs nedanstående dokument/bilagor. Dokumenten ska vara läsbara, fullstora och rättvända, samt begripligt namnade. Skanna gärna.

Karolinskas meritförteckning för läkare - korrekt ifylld elektroniskt (handskriven beaktas inte), tjänstgöringstid och tjänstledigheter sammanräknade på sid 2, sid 4 undertecknad och vidimerad
- Bevis om specialistkompetens
- Bevis om medicine doktorsexamen (i förekommande fall)
- Bevis om docentur (i förekommande fall)
- Publikationsförteckning, ange max tio utvalda publikationer

Godkända filformat är .pdf, .doc, .docx, .xls och .rtf 

Korrekta ansökningshandlingar måste vara oss tillhanda senast sista ansökningsdag för att ansökan ska tas upp på Sakkunniggruppens möte. Du kommer inte att få någon uppmaning om komplettering vid ofullständig ansökan.

Kriterier för specialistläkartjänster vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Information för läkare hittar du på karolinska.se/jobb, under "Ansökan läkartjänster".

Varmt välkommen med din ansökan!

 

Tema Inflammation och Infektion är ett sjukhusövergripande tema som ansvarar för vård, forskning och utbildning inom flera internmedicinska specialiteter som endokrinologi, njurmedicin, gastroenterologi, lungmedicin samt infektionssjukdomar, reumatologi, hud och venereologi. Vården är organiserad i 17 patientflöden baserade på likartade diagnoser och omfattar ett 70-tal patientgrupper. 

I temat är alla 1 200 medarbetare viktiga och delaktiga i utvecklingen av vården. Tema Inflammation och Infektion har en stor öppenvårdsprofil med stark klinisk forskning och nära samarbete med specialistvårdscentra. 

 

Provanställning kan komma att tillämpas i denna rekrytering. Medarbetare som ska arbeta vårdtagarnära på Karolinska Universitetssjukhuset behöver fylla i en hälsodeklaration samt genomgå en enklare hälsoundersökning innan nyanställning.

Vid tjänst som innefattar vård av barn och ungdom kommer Karolinska Universitetssjukhuset att kontrollera den som erbjuds tjänsten mot belastningsregistret.

Har du frågor kring rekryteringsprocessen? Kika gärna på vår hemsida där du hittar samlade frågor och svar om hur vi arbetar med rekrytering på Karolinska Universitetssjukhuset. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/rekrytering-pa-karolinska/

Karolinska Universitetssjukhuset är ett rökfritt sjukhus!

 

Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen ”Sök tjänsten”. Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.

Dela detta jobb

Överläkare och medicinskt ledningsansvarig till ANOVA

Karolinska Universitetssjukhuset