medrek.se

Överläkare till Hörsel och Balanssektionen på Karolinska

Regioner
Utgår

2021-01-28

Ansök nu

Överläkare till Hörsel och Balanssektionen på Karolinska

Om tjänsten
Du kommer att arbeta med utredning av hörsel- och balansrubbningar samt uppföljning och behandling av dessa tillstånd hos barn och vuxna. Du kommer att delta i läkarronder, fallkonferenser, röntgenronder samt fortbildning tillsammans med övriga läkare inom hörsel och balansverksamheten.

Du förväntas bidra med kunskap och engagemang i dessa sammanhang. Vi arbetar i nära samarbete med audionomer, sjukgymnaster, kuratorer och pedagoger inom den egna verksamheten samt med andra specialiteter såsom öronläkare, reumatologer, genetiker och neurologer.

Tjänsten innebär också att du kommer att vidareutveckla vår balansverksamhet, och då i synnerhet den pediatriska otoneurologin, i nära samarbete med bland annat Implantatenheten. 

Undervisning och utbildning har hög prioritet i vår verksamhet varför undervisning av studenter, ST-läkare och andra specialister är en viktig del i ditt uppdrag. Som överläkare förväntas du även att bedriva aktiv forskning.

Du förväntas följa den tekniska utvecklingen inom området och kunna implementera detta i verksamheten. Du förväntas tillse att du får den kompetensutveckling som krävs och kunna föra den kompetensen vidare till kliniken.

Vi har diagnostisk verksamhet som är belägen i Solna och Huddinge samt rehabiliterande och habiliterande verksamhet på Rosenlund. Från och med 2021 kommer majoriteten av den diagnostiska verksamheten vara belägen i Huddinge, med en liten del på NKS i Solna.

Du kommer att tjänstgöra inom alla delar av sektionen, med placering både i Huddinge, Rosenlund och Solna.

Vi söker
Dig som tar eget ansvar för ditt arbete samtidigt som du arbetar bra med andra. Du är initiativrik, engagerar dig och söker information samt bidrar aktivt till dialog och utveckling av verksamheten.

Kvalifikationer 
Krav: 
Legitimerad läkare med specialistbevis inom Öron-, näs- och halssjukdomar samt Hörsel och Balansrubbningar.
- Disputerad
- Formella utbildningsmeriter med erfarenhet av föreläsningar på högskolenivå
- God kunskap i svenska och engelska i både tal och skrift
- 5 års yrkesverksamhet inom audiologi och otoneurologi
- Mycket god klinisk kompetens

Meriterande: 
- Hög kompetens inom otoneurologi/pediatrisk otoneurologi
- Pågående relevant klinisk forskning
- Erfarenhet av utbildning och undervisning.

För överläkarbefattning vid Karolinska Universitetssjukhuset krävs minst fem års heltidstjänstgöring i huvudspecialiteten utöver erhållen specialistkompetens, definierat medicinskt ansvars- och kunskapsområde, dokumenterade undervisnings- och handledarmeriter samt disputation.

Viktig information till dig som söker tjänst som specialistläkare, biträdande överläkare eller överläkare, så kallad LUS-tjänst: 

Sakkunnigbedömning är en förutsättning för att erhålla specialistläkartjänst på Karolinska.

För att sakkunniga ska kunna besluta om befattningsnivå krävs nedanstående dokument/bilagor. Dokumenten ska vara läsbara, fullstora och rättvända, samt begripligt namnade. Skanna gärna.

Karolinskas meritförteckning för läkare - korrekt ifylld elektroniskt (handskriven beaktas inte), tjänstgöringstid och tjänstledigheter sammanräknade på sid 2, sid 4 undertecknad och vidimerad
- Bevis om specialistkompetens
- Bevis om medicine doktorsexamen (i förekommande fall)
- Bevis om docentur (i förekommande fall)
- Publikationsförteckning, ange max tio utvalda publikationer

Godkända filformat är .pdf, .doc, .docx, .xls och .rtf 

Korrekta ansökningshandlingar måste vara oss tillhanda senast sista ansökningsdag för att ansökan ska tas upp på Sakkunniggruppens möte. Du kommer inte att få någon uppmaning om komplettering vid ofullständig ansökan.

Kriterier för specialistläkartjänster vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Information för läkare hittar du på karolinska.se/jobb, under "Ansökan läkartjänster".

Varmt välkommen med din ansökan!

Provanställning kan komma att tillämpas i denna rekrytering. Medarbetare som ska arbeta vårdtagarnära på Karolinska Universitetssjukhuset behöver fylla i en hälsodeklaration samt genomgå en enklare hälsoundersökning innan nyanställning.

Vid tjänst som innefattar vård av barn och ungdom kommer Karolinska Universitetssjukhuset att kontrollera den som erbjuds tjänsten mot belastningsregistret.

Kontroll av arbets- och uppehållstillstånd kommer att ske i samband med intervju.

Har du frågor kring rekryteringsprocessen? Kika gärna på vår hemsida där du hittar samlade frågor och svar om hur vi arbetar med rekrytering på Karolinska Universitetssjukhuset. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/rekrytering-pa-karolinska/

Karolinska Universitetssjukhuset är ett rökfritt sjukhus!

Dela detta jobb

Överläkare till Hörsel och Balanssektionen på Karolinska

Karolinska Universitetssjukhuset