medrek.se

Är du intresserad av att tillsammans med engagerade kollegor utvecklas i en dynamisk miljö? Trivs du med stora påverkansmöjligheter, korta beslutsvägar och i ett positivt framåtblickande klimat? Vill du komma till ett sammanhang där ditt bidrag verkligen gör avtryck och syns i helheten? Nu söker vi dig som idag är Professor i omvårdnad, eller som i närtid har kvalifikationerna för att bli Professor, och som är nyfiken och nytänkande i din natur och därmed svarat ja på frågorna ovan.

I denna rekrytering samarbetar vi med Alumniglobal dit du skickar din ansökan senast den 17 januari.

I rollen som Professor i omvårdnad kommer du välkomnas av den Hälsovetenskapliga Institutionens 40 medarbetare. Institutionen utgör grunden för högskolans akademiska verksamhet i form av utbildning på grund- och avancerad nivå, forskning, samverkan internt och externt med andra lärosäten samt med omgivande samhälle. Du ingår i ett professorskollegium av totalt fyra och har minst 50 % forskningstid vilket kan utökas om du har egna forskningsanslag. 


Exempel på huvudsakliga ansvarsområden/arbetsuppgifter:

 • Undervisning i olika moment och på olika nivåer. Fokus på constructive alignment, examinationer, vetenskaplig metod och självständigt arbete.

 • Utveckla huvudområdet omvårdnad och profilområdena global hälsa och global omvårdnad samt att göra dessa tydliga och konkreta vid Röda Korsets Högskola

 • Stärka högskolans forskning inom omvårdnad samt bidra till att ytterligare integrera forskningen i utbildningen

 • Aktivt delta och bidra till utvecklingen av högskolans forskningsinriktningar

 • Samverkan med lärosäten med utbildningar inom vårdvetenskap

 • Samverkan med andra aktörer av betydelse för högskolan


Vi söker dig som har förmåga att förmedla engagemang och intresse för det egna ämnesområdet och en stark vilja att forma, formulera och tydliggöra huvudområdet omvårdnad och den globala profilen vid Röda Korsets Högskola. Du är lyhörd och har lätt för att samarbeta. Vidare är du noggrann, systematisk och tydlig men kan samtidigt anpassa dig snabbt efter situation. Avslutningsvis är du bra på att prioritera, skapa en god möteskultur samt har ett stort engagemang och intresse för utbildning och pedagogisk utveckling.

Krav

 • Sjuksköterskeexamen eller likvärdigt

 • Doktorsexamen i omvårdnad

 • Docent

 • Vetenskaplig skicklighet; pågående forskningsverksamhet och minst 30 vetenskapliga publikationer i erkända tidskrifter, erhållit externa forskningsmedel, varit ledare för projekt samt huvudhandledare för minst två forskarstuderande till disputation.

 • Pedagogisk skicklighet från olika nivåer inom högskola och universitet; mycket god kunskap om constructive alignment samt målstyrd undervisning, förmåga att främja ett kritiskt och vetenskapligt förhållningssätt hos studenterna samt ett genuint intresse av pedagogisk utveckling.

 • Forskargruppsledare

 • Ledare av olika pedagogiska projekt

 • Tydligt kunna beskriva och motivera syn på ämnet omvårdnad och dess betydelse för sjuksköterskeutbildningen och studenterna

 • Innehar du inte professorstitel idag kommer du att bedömas enligt RKHs riktlinjer

Meriterande

 • Internationellt nätverk

 • Ledarskapserfarenhet

 • Arbetat i olika grupper såsom nämnder, råd eller arbetsgrupper

Ansökan
I denna rekrytering samarbetar vi med Alumniglobal dit du skickar din ansökan senast den 17 januari:

Din akademiska meritportfölj kompletterar du med i ett eventuellt senare skede.

Då Röda Korsets Högskola ej är en offentlig verksamhet så behandlas din ansökan konfidentiellt och kommer ej att offentliggöras.

Om Röda Korsets Högskola
Vi är stolta över vårt varumärke - att arbeta för Röda Korsets Högskola är att knyta an till ett starkt varumärke som kännetecknar en tradition av att utbilda högt ansedda och eftertraktade sjuksköterskor sedan år 1867. Vi är ca 65 medarbetare som tillsammans bidrar till att utbilda 850 studenter per år och vår sjuksköterskeutbildning är en av de mest eftertraktade i landet. Tillsammans utvecklar och anpassar vi oss för att möta framtidens behov inom hälsa och vård. Global hälsa och global omvårdnad sammanfattar vår unika profil inom utbildning, forskning och samverkan.

Våra värdeord är respekt, samarbete och tillit och våra ledord för att uppnå önskade resultat vid högskolan är kraftsamling, kvalitet och globalitet.

Vi erbjuder en arbetsplats i ljusa lokaler på campus Flemingsberg, endast 20 minuter från Stockholm central. Vår högskola och fem andra lärosäten inom campus strävar tillsammans med studenter och kollegor mot synergieffekter inom vårt verksamhetsuppdrag. Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare där arbetstagaren känner sig delaktig, har en bra balans mellan arbetsliv och privatliv samt erbjuds attraktiva förmåner. Läs mer om oss här: 
www.rkh.se

 

Professor i omvårdnad

Regioner
Utgår

2021-01-17

Ansök nu

Dela detta jobb