medrek.se

Arbetsplats

Varje dag går cirka 1700 personer till arbetsplatsen Östhammars kommun för att leverera välfärd och utveckling så att vårt lokala samhälle kan fortsätta vara tryggt och attraktivt. Vi gör det tillsammans, med engagemang, ansvar och öppenhet. Det är vi stolta över.

I Östhammars kommun finns 12 grundskolor, en grundsärskola, 13 förskolor, två gymnasieskolor, pedagogisk omsorg, öppen förskola och kulturskola. I varje tätort finns det ett elevhälsoteam bestående av kurator, skolsköterska, studie- och yrkesvägledare, specialpedagog och ibland också speciallärare. Som extra stöd för våra elevhälsoteam finns ett centralt team av psykolog, skolläkare och logoped. Tillsammans arbetar vi för att skapa en lärmiljö med fokus på hälsofrämjande och förebyggande insatser, där insatser görs på både individ-, grupp- och organisationsnivå.

Arbetsbeskrivning

Som vår psykolog kommer du omsätta psykologisk kunskap till praktisk nytta tillsammans med pedagoger och andra yrkesgrupper. Samverkan med andra aktörer såsom BUP och socialtjänsten är ett viktigt inslag i ditt arbete. Du har en etablerad roll inom elevhälsoarbetet och din kompetens är en viktig kugge i vårt tvärprofessionella arbete.

Ditt arbete är varierande och innefattar utöver arbetet i elevhälsoteamen bland annat: 
• Konsultativt stöd till pedagoger och andra yrkesgrupper kring bland annat inlärningssvårigheter, problemskapande beteenden och grupputveckling 
• Utredningar och bedömningar 
• Utbildningsinsatser 
• Deltagande i enheternas och förvaltningens systematiska kvalitetsarbete

Tillsammans med dig vill vi utveckla formerna för hur elevhälsan på ett tidigare skede kan involveras i skolornas arbete med extra anpassningar för elever i behov av stöd. Du kommer även fungera som ett strategiskt stöd till våra skolledare och skolutvecklare. För att du ska utvecklas och trivas hos oss ger vi dig kontinuerlig handledning, fortbildning och erfarenhetsutbyte.

Kvalifikationer

Vi söker dig som är legitimerad psykolog och har erfarenhet av arbete med barn och ungdomar i behov av särskilt stöd. Det är en fördel om du tidigare har arbetat i team och har körkort för att kunna transportera dig mellan de olika skolorna.

Som person är du engagerad, professionell och tar ett stort ansvar för ditt arbete. Du delar med dig av dina kunskaper och erfarenheter och får andra människor att växa. Genom din lyhördhet skapar du förtroende och goda relationer.

Vi hoppas få välkomna dig till oss!

Utdrag ur belastningsregistret krävs vid anställning.

I den här rekryteringen har vi valt vilka kanaler vi vill synas i och undanber oss därför ytterligare erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp.

När du söker jobb hos oss ber vi dig söka digitalt för att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan.

Om du av någon anledning inte kan registrera din ansökan digitalt kan du skicka din ansökan märkt med referensnummer till:

Östhammars kommun
Lednings- och verksamhetsstöd
Box 66
742 21 Östhammar

Kontaktpersoner
Anne Lee Larsson
Verksamhetschef
0173-862 68 alt. 070-228 39 82 

Psykolog

Regioner
Kategorier
Utgår

2018-10-01

Ansök nu

Dela detta jobb