medrek.se

Röda Korsets Högskola söker biträdande prefekt

Regioner
Utgår

2021-05-27

Ansök nu

Röda Korsets Högskola söker biträdande prefekt

Är du intresserad av att i en ny roll ges möjligheten att utveckla den Hälsovetenskapliga institutionen? Vill du tillsammans med kollegor hitta de bästa vägarna för att möta framtidens behov inom hälsa och vård? Är du engagerad, initiativtagande och har lätt för att motivera andra? Då kanske du är vår nya biträdande prefekt!

Tjänsten som biträdande prefekt

I rollen som biträdande prefekt samarbetar du nära prefekt och är dennes ställföreträdande vid behov.

Då rollen är nyinrättad förväntas du ta stort ansvar för att hitta era samarbetsformer men även inom högskolan i stort. Den hälsovetenskapliga institutionen med dess 40 medarbetare utgör grunden för högskolans akademiska verksamhet i form av utbildning på grund- och avancerad nivå, forskning, internationalisering, samverkan internt och externt med andra lärosäten samt med omgivande samhälle. Hur din tid fördelas och ditt uppdrag formas efter institutionens övergripande mål beror till viss del även på dina intresseområden och personlighet. Vad vi kan lova är att ingen termin kommer att vara den andra lik.

Vi ser att uppdraget med fördel kombineras med egen forskning, innehåller utbildningsmoment samt att du företräder organisationen och främjar samverkan både internt och externt.

Exempel på ansvarsområden/arbetsuppgifter:

 • Säkerställa att utbildning på grund och avancerad nivå, forskning och internationalisering bedrivs med hög kvalitet utifrån uppsatta mål.

 • Främja och möjliggöra ett effektivt genomförande och utvärdera följsamhet av riktlinjer och arbetsformer.

 • Utveckling av kompetensförsörjningsstrategi.

 • Karriärutveckling genom exempelvis pedagogisk meriteringsportfölj.

 • Samordning av tjänstgöringsplaneringen – utarbeta, fastställa och följa upp tjänstgöringsplaner.

 • Stärka högskolans varumärke som hälsovetenskapligt lärosäte.

 • Agera ställföreträdande prefekt vid prefektens frånvaro

Vi söker dig som har förmågan att motivera andra genom ett empatiskt ledarskap som främjar respekt, tillit och samarbete. Du är initiativtagande och ansvarstagande med en god grundstruktur samt har förmåga att prioritera. Du har lätt för att samarbeta med andra och är lyhörd för verksamhetens behov. Avslutningsvis har du en naturlig pedagogisk samt strategisk förmåga.

Krav

 • Yrkesbakgrund inom hälso- och sjukvård

 • Akademisk utbildning, lägst doktorsexamen inom hälsovetenskapliga områden

 • Väl insatt i forsknings- och utbildningsfrågor samt ha goda kunskaper om styrningen inom högskolesektorn

 • Erfarenhet av att planera och leda administrativa processer/liknande

Meriterande

 • Erfarenhet av ledningsuppdrag vid högskola/universitet

Om Röda Korsets Högskola
Vi är stolta över vårt varumärke - att arbeta för Röda Korsets Högskola är att knyta an till ett starkt varumärke som kännetecknar en tradition av att utbilda högt ansedda och eftertraktade sjuksköterskor sedan år 1867. Vi är ca 65 medarbetare som tillsammans bidrar till att utbilda 850 studenter per år och vår sjuksköterskeutbildning är en av de mest eftertraktade i landet. Tillsammans utvecklar och anpassar vi oss för att möta framtidens behov inom hälsa och vård. Global hälsa och global omvårdnad sammanfattar vår unika profil inom utbildning, forskning och samverkan.

Våra värdeord är respekt, samarbete och tillit och våra ledord för att uppnå önskade resultat vid högskolan är kraftsamling, kvalitet och globalitet.

Vi erbjuder en arbetsplats i ljusa lokaler på campus Flemingsberg, endast 20 minuter från Stockholm central. Vår högskola och fem andra lärosäten inom campus strävar tillsammans med studenter och kollegor mot synergieffekter inom vårt verksamhetsuppdrag. Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare där arbetstagaren känner sig delaktig, har en bra balans mellan arbetsliv och privatliv samt erbjuds attraktiva förmåner. 

Dela detta jobb

Röda Korsets Högskola söker biträdande prefekt

Röda Korsets Högskola