medrek.se

Rotationstjänst för undersköterska på Astrid Lindgrens Barnsjukhus

Regioner
Kategorier
Utgår

2021-03-14

Ansök nu

Rotationstjänst för undersköterska på Astrid Lindgrens Barnsjukhus

Du kommer att dela din tid mellan SABH - Sjukhusansluten Avancerad Barnsjukvård i Hemmet och Barn-onkologen i Solna. Du får arbeta med barn i alla åldrar och med olika diagnoser, samt omvårdnadsbehov. SABH-Sjukhusansluten Avancerad Barnsjukvård i Hemmet är en vårdform som är ett alternativ till slutenvård på Astrid Lindgrens Barnsjukhus där svårt sjuka barn som annars skulle varit inskrivna på sjukhuset kan vårdas i hemmet. SABHs upptagningsområde är hela Region Stockholm.

Barnonkologen på Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Solna är nordens största barnonkologiska enhet. Våra patienter är barn och ungdomar under 18 år. På barnonkologen bedriver vi omvårdnad utifrån ett helhetsperspektiv. Vi har ett nära psykosocialt omhändertagande av barn och deras familjer.

Om tjänsten
Placering på de olika avdelningarna är ca 10 veckor i taget. Du kommer dels att arbeta på SABH med barn och ungdomar med olika sjukdomar och ha hela Stockholmsregionen som arbetsområde och dels på barnonkologens vårdavdelning med diagnostik och behandling av barn och ungdomar med onkologiska och hematologiska sjukdomar.

I denna tjänst får du möjligheten att förena det bästa utav två "världar"/arbetsplatser och därmed också bidra till din egen utveckling.

I rollen som undersköterska på SABH förekommer sedvanliga arbetsuppgifter vilket kan innefatta att exempelvis ge amningsråd, spädbarnsskötsel, såromläggningar, sondsättning, kapillär provtagning och allmän omvårdnad.

Som undersköterska på barnonkologen ansvarar du tillsammans med sjuksköterska för den totala omvårdnaden kring patienten under dennes vårdtid. Du tar bland annat hand om kontroller, vätskebalans, nutrition och personliga omvårdnad av barnet.

En viktig uppgift för undersköterskor på båda arbetsplatserna är att kunna ge stöd åt föräldrar och barn i olika vårdsituationer.

Vi erbjuder

  • Mentorskap med individuellt anpassad introduktion som utgår från dina förkunskaper och behov, allt för att du ska få rätt förutsättningar för att lyckas i din nya roll på bästa sätt.

  • Våra anställda ges möjlighet till kontinuerlig kompetensutveckling genom bla studier och vidareutveckling inom sitt intresseområde.

  • Regelbunden handledning.

Vi söker
Vi söker dig som har erfarenhet av att vårda sjuka barn och är trygg i din yrkesroll. Du som tycker om att arbeta i team likväl som du kan arbeta självständigt. Du är van att bemöta svårt sjuka barn och deras föräldrar och har en empatisk förmåga.

Kvalifikationer 
Krav:  Undersköterska (undersköterskeutbildning i form av examen från omvårdnadsprogrammet (2500p), komvux vårdutbildning (minst 1350 poäng) eller annan motsvarande utbildning) med flera års erfarenhet av barnsjukvård gärna inom onkologi. Nödvändigt att du har körkort.

Meriterande: Barnspecialistundersköterskeutbildning är meriterande.

För att din ansökan ska vara komplett ska den innehålla:
1. CV
2. Övriga bilagor (bilagor bifogas i förekommande fall)
- Personligt brev
- Examensbetyg

Vänligen notera att din ansökan inte är giltig förrän du bifogat ditt examensbetyg.

Provanställning kan komma att tillämpas i denna rekrytering. Medarbetare som ska arbeta vårdtagarnära på Karolinska Universitetssjukhuset behöver fylla i en hälsodeklaration samt genomgå en enklare hälsoundersökning innan nyanställning.

Vid tjänst som innefattar vård av barn och ungdom kommer Karolinska Universitetssjukhuset att kontrollera den som erbjuds tjänsten mot belastningsregistret.

Kontroll av arbets- och uppehållstillstånd kommer att ske i samband med intervju.

Till oss kommer svårt sjuka barn från hela landet. Vi vårdar barn med kroniska sjukdomar, medfödda missbildningar, olika akuta tillstånd och tar hand om för tidigt födda barn. Temat bedriver specialiserad och högspecialiserad vård, och har ett rikssjukvårdsuppdrag för viss avancerad barn- och ungdomskirurgi.Med ca 2200 medarbetare är Tema Barn - Astrid Lindgrens Barnsjukhus verksamt inom sju medicinska enheter och fyra omvårdnadsområden. Temat är organiserat i 20 patientflöden och ca160 patientgrupper inom barnsjukvårdsområdet.

Vi tar emot ca 180 000 patientbesök per år, varav 55 000 akuta besök och har en omfattande klinisk forskning, utveckling och undervisning med brett internationellt samarbete. Vård bedrivs på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna och i Huddinge samt på Danderyds sjukhus.

Karolinska Universitetssjukhuset är ett rökfritt sjukhus!

Dela detta jobb

Rotationstjänst för undersköterska på Astrid Lindgrens Barnsjukhus

Karolinska Universitetssjukhuset