medrek.se

logga

Sammanställning av uppdrag inom Psykiatri, BUP och Rättspysikiatri

Företag Klara
Regioner
Utgår

2021-05-31

Ansök nu

Sammanställning av uppdrag inom Psykiatri, BUP och Rättspysikiatri

Om uppdraget
Här hittar du en sammanställning av uppdrag inom Psykiatri, BUP och Rättspysikiatri. Kontakta gärna mig med dina önskemål och tillgängliga veckor!

VUXENPSYKIATRI ÖV/SV

Mellansverige
Västmanland Vuxenpsykiatri Slutenvård avd 95 v 14-34 Avd. med 15 platser Huvudsakliga patienter med affektiva ångestsjukdomar. Vid behov av heldygnsvård tar man emot patienter inom psykiatrisk utbildningsavdelning/del PUA, för sjuksköterskestudenter.

Region Gotland psykiatri öppenvårdsmottagning v 22-39 Öppenvårdsmottagning dagtid med produktionskrav 5 patienter/dag. God vana vid arbete i journalsystemet TakeCare är ett krav. Bakjoursuppdrag ingår och därmed krävs formell bakjourskompetents.
OBS! Bakjoursuppdraget omfattar även verksamhetens egen BUP-avd och ställer därmed krav på goda kunskaper i den tvångsvårdslagstiftning som kom i fjol

Psykiatriska slutenvården, avdelning 42 & 43. Karlstad v14 Avdelningsarbete på psykosavdelning både avdelning 42 och 43. 9 platser vardera. Bakjour: Stötta primärjour. Konsultarbete och telefon. Jourarbete nätter och helger enligt överenskommelse. BUP ingår i bakjourslinje nattetid.

PAH avdelning Karlskoga v44 Psykiatrisk akut- och heldygnsvården i Karlskoga tar emot och vårdar patienter i behov av allmänpsykiatrisk korttidsvård, totalt finns det 12 fastställda vårdplatser. Avdelningen är ett stöd när patienten behöver vård dygnet runt.

PAH av. 2 v 23-26 Örebro Allmänpsykiatrisk vårdavdelning som tar emot akutfall och är ett stöd när patienten behöver vård dygnet runt, totalt finns 16 vårdplatser. Här tar man emot och vårdar patienter i behov av allmänpsykiatrisk korttidsvård

BC allmänmottagning v 21 BCs öppenvård i centrala Örebro, aktuella både på vår allmänmottagning samt vår NP mottagning. Uppdraget förväntas möta minst 4 patienter per dag

Södra Sverige
Psykiatri Halland, Öppenvården Falkenberg v15-34 Uppdraget innefattar sedvanligt allmänpsykiatriskt överläkararbete med full klinisk bredd. Akuta besök ingår. I normalfallet 4 till 5 patientbesök per dag. Handledning till utbildningsläkare ingår. Journalsystemet VAS och intresse för kontinuitet är meriterande.

Om oss
Klara hjälper välfärden med personalförsörjning.
Klara, tidigare under varumärket Rent a Doctor and Nurse, är sedan etableringen 1994 ett av Sveriges största och marknadsledande vårdbemanningsbolag. Klara är ett auktoriserat bemanningsföretag och medlem i Kompetensföretagen. Vi vill vara en trygg och lyhörd arbetsgivare och har värdeorden Respekt, Ansvar, Enkelhet och Kunskap som vår ledstjärna i arbetet.

Kontaktperson(er)
Ana Paula Cardoso
070-149 60 01

Dela detta jobb

logga
Sammanställning av uppdrag inom Psykiatri, BUP och Rättspysikiatri

Klara