medrek.se

Sektionschef öppenvård/slutenvård Solna, Medicinsk enhet Infektionssjukdomar

Regioner
Kategorier
Utgår

2021-01-19

Ansök nu

Sektionschef öppenvård/slutenvård Solna, Medicinsk enhet Infektionssjukdomar

Vill du vara med och leda framtidens hälso- och sjukvård?

Vår vision ”Patienten först – tillsammans skapar vi den bästa vården” är vägledande när vi på Karolinska Universitetssjukhuset bygger en verksamhet som skapar tydligt värde för patienter och samhälle.

Vi erbjuder
Som sektionschef utformar och resurssätter du både öppenvård och slutenvård för den medicinska enheten (ME) för Infektionssjukdomar vid vår enhet i Solna.

Från och med februari 2021 kommer ME Infektionssjukdomar att tillhöra Tema Akut och reparative medcin (ARM). Här kan du läsa mer om Tema ARM.

Om tjänsten
Sektionschefen leder det kontinuerliga förbättringsarbetet, med mål att optimera vården för att skapa mesta möjliga värde för patienterna. Som sektionschef förväntas du att arbeta delar av din tid som chef och delar av din tid kliniskt. Sektionschefen har ett sammanhållet ansvar för integration av vård (utfall/kvalitet och produktion) och forskning och utbildning, samt för ekonomi, arbetsmiljö och medarbetare.

Du rapporterar till verksamhetschef samt är verksamhetens och Karolinskas representant så väl internt som extern.

Vi ser det som en självklarhet att du delar våra värderingar Ansvar – Medmänsklighet – Helhetssyn och vår vision Patienten först- tillsammans skapar vi den bästa vården.

Vi söker
Vi söker dig som har god akademisk kompetens inom infektionssjukdomar samt har erfarenhet av forskning, utbildning och förbättringsarbete. Meriterande om du har tidigare erfarenhet av att framgångsrikt leda och inspirera andra. Tidigare medverkan i ledningsgrupp är meriterande.

Du ser helheten och tar strategiskt hänsyn till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut. Som person är du lyhörd för andras behov och har en tydlig och anpassningsbar kommunikation. Du skapar förtroende hos medarbetarna genom att stödja och bidra till deras utveckling samt motiverar och tillvaratar deras engagemang.

Du ansvarar för verksamhetens resultat varför ditt arbete styrs av mål- och resultattänkande i prioriteringar, planering och agerande men du är också kapabel att förändra inriktning när målen ändrar sig.

Varmt välkommen med din ansökan!

För att din ansökan ska vara komplett ska den innehålla: 
1. Personligt brev
2. CV
3. Genomförda tester (För dig som inte är chef inom Karolinska Universitetssjukhuset idag).

Ansökan 
För dig som inte redan är chef inom Karolinska Universitetssjukhuset så använder vi i vår rekryteringsprocess oss av Assessios test MAP och Matrigma. MAP är ett personlighetstest och Matrigma är ett icke-verbalt begåvningstest och båda bygger på arbetspsykologisk forskning. Testerna används som ett komplement till dina erfarenheter och kompetenser och syftet är att göra vår urvalsprocess kvalitetssäker och transparent. 

Efter ansökningstidens slut kommer du att få ett mejl med en länk till testerna. Du får sedan tre arbetsdagar på dig att genomföra testerna.

För dig som inte redan är chef inom Karolinska Universitetssjukhuset är ansökan inte komplett förrän du genomfört testerna. Du som redan arbetar som chef inom Karolinska i dag har möjlighet att kopiera ditt testresultat om du har gjort testerna de senaste 24 månaderna. Vänligen informera oss om du önskar kopiera dina testresultat. 

Viktig information till dig som söker tjänst som specialistläkare, biträdande överläkare eller överläkare, så kallad LUS-tjänst: 

Sakkunnigbedömning är en förutsättning för att erhålla specialistläkartjänst på Karolinska.

För att sakkunniga ska kunna besluta om befattningsnivå krävs nedanstående dokument/bilagor. Dokumenten ska vara läsbara, fullstora och rättvända, samt begripligt namnade. Skanna gärna.

Karolinskas meritförteckning för läkare - korrekt ifylld elektroniskt (handskriven beaktas inte), tjänstgöringstid och tjänstledigheter sammanräknade på sid 2, sid 4 undertecknad och vidimerad
- Bevis om specialistkompetens
- Bevis om medicine doktorsexamen (i förekommande fall)
- Bevis om docentur (i förekommande fall)
- Publikationsförteckning, ange max tio utvalda publikationer

Godkända filformat är .pdf, .doc, .docx, .xls och .rtf 

Korrekta ansökningshandlingar måste vara oss tillhanda senast sista ansökningsdag för att ansökan ska tas upp på Sakkunniggruppens möte. Du kommer inte att få någon uppmaning om komplettering vid ofullständig ansökan.

Kriterier för specialistläkartjänster vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Information för läkare hittar du på karolinska.se/jobb, under "Ansökan läkartjänster".

Provanställning kan komma att tillämpas i denna rekrytering. Medarbetare som ska arbeta vårdtagarnära på Karolinska Universitetssjukhuset behöver fylla i en hälsodeklaration samt genomgå en enklare hälsoundersökning innan nyanställning.

Vid tjänst som innefattar vård av barn och ungdom kommer Karolinska Universitetssjukhuset att kontrollera den som erbjuds tjänsten mot belastningsregistret.

Kontroll av arbets- och uppehållstillstånd kommer att ske i samband med intervju.

Har du frågor kring rekryteringsprocessen? Kika gärna på vår hemsida där du hittar samlade frågor och svar om hur vi arbetar med rekrytering på Karolinska Universitetssjukhuset. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/rekrytering-pa-karolinska/

Karolinska Universitetssjukhuset är ett rökfritt sjukhus!

Dela detta jobb

Sektionschef öppenvård/slutenvård Solna, Medicinsk enhet Infektionssjukdomar

Karolinska Universitetssjukhuset