medrek.se

Sektionschef till enhet Perioperativ medicin Huddinge

Regioner
Kategorier
Utgår

2022-05-30

Ansök nu

Sektionschef till enhet Perioperativ medicin Huddinge

Vill du tillsammans med oss fortsätta att utveckla framtidens vård i en internationellt och nationellt ledande verksamhet? 

Vi erbjuder en mycket viktig ledarroll inom ett av Skandinaviens största universitetssjukhus Som sektionschef på Perioperativ medicin Huddinge kommer du att ha ansvar för att leda den dagliga verksamheten och bidra till att forma framtidens vård, forskning och utbildning inom Funktion Perioperativ Medicin och Intensivvård (PMI). 

Funktion PMI är Karolinska Universitetssjukhusets samlade organisation för anestesi, operation, pre- och postoperativ vård och intensivvård för vuxna samt högspecialiserad smärtvård. Genom högkvalitativ och innovativ vård i nära samverkan med sjukhusets övriga verksamheter och integrerad med resurser för experimentell och klinisk forskning samt utbildning tillsammans med Karolinska Institutet, bidrar PMI med högspecialiserad kompetens och avancerad metodik för säker behandling av dagens och morgondagens patienter.

Medicinsk enhet Perioperativ medicin Huddinge är en verksamhet med cirka 350 kompetenta och engagerade medarbetare och består av anestesi- och operationsverksamhet samt pre- och postoperativ vård. Verksamheten bedrivs i helt nybyggda lokaler utrustade med den senaste tekniken och omfattar bland annat akutkirurgi, ortopedi, transplantation, obstetrik, gynekologi, urologi, öron- näs- hals- samt övre bukkirurgi. Transplantation och övre bukkirurgi är två av sjukhusets profilområden med riksuppdrag. Delar av den kirurgiska verksamheten bedrivs som öppenvårdskirurgi vid en dedikerad dagkirurgisk operationsavdelning.

Tillsammans med Karolinska Institutet bedriver vi omfattande patientnära forsknings- och utbildningsverksamhet med spetskompetens inom teambaserad träning genom ett nära samarbete med Centrum för Avancerad Medicinsk Simulation och Träning (CAMST) vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge. Enheten är tillsammans med övriga medicinska enheter inom PMI den största utbildningsplattformen för ST-läkare inom landet.

Om tjänsten
Som sektionschef för Sektion Perioperativ Medicin 1 leder du den dagliga verksamheten som omfattar transplantations-, övre abdominell-, urologisk och öppenvårdsoperation, anestesimottagning och pre- och postoperativ vård. Du har ett samlat ansvar för vårduppdraget och ekonomin samt bidrar till att sektionen uppfyller sina uppdrag inom forskning, utveckling och utbildning i linje med Karolinskas sjukvårdsuppdrag. Du kommer arbeta tätt tillsammans med verksamhetschef, vårdenhetschef, sektionschef och omvårdnadschefer. Du rapporterar till verksamhetschef och är medlem i verksamhetens ledningsgrupp

Som förstalinjens chef för 15-22 läkare leder du medarbetarna mot uppsatta mål och har personal-, verksamhets-, budget- och arbetsmiljöansvar. Du skapar förutsättningar för medarbetarnas utveckling och resultat. Genom ett inkluderande och tillitsfullt ledarskap bidrar du till ett fortsatt stimulerande och positivt arbetsklimat.

Du förväntas vara närvarande i det dagliga kliniska arbetet och tillsammans med verksamhetens chefer och medarbetare leda sektionen mot dess mål. Klinisk tjänstgöring är en självklar del av uppdraget. Som sektionschef förväntas du ha ett holistiskt förhållningssätt och samarbeta tätt med övriga sektionschefer inom egna enheten och hela PMI samt relevanta teman.

Vi söker
Dig som har en bred klinisk erfarenhet, god akademisk kompetens och intresse av forskning och utbildning. Du har god erfarenhet av att leda verksamhet och att arbeta för verksamhetsutveckling inom nya operationstekniker.

Du vill vara kliniskt aktiv, och ditt ledarskap kännetecknas av att du är handlingskraftig och kommunikativ. Du har förmåga att se helheten och att organisera arbetet enligt tydliga processer. Du visar tilltro till dina medarbetare och månar om att inkludera och delaktiggöra dem i verksamhetens väg framåt. Ditt arbete styrs av mål- och resultattänkande i prioriteringar, planering och agerande men du är också kapabel att förändra inriktning när målen ändrar sig

Du förväntas därtill vara ett föredöme, visa personlig omtanke samt motivera och inspirera dina medarbetare att utvecklas i sin yrkesroll och i organisationen

Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

Kvalifikationer
Krav: Legitimerad läkare med specialistbevis i Anestesi och intensivvård. Bred klinisk erfarenhet av att arbeta med både vuxna och barn inom området.
Erfarenhet av chefs- eller ledarskap och att framgångsrikt leda och utveckla andra. Erfarenhet av forskning, utbildning och förbättringsarbete.

Meriterande: Disputerad. Tidigare erfarenhet av att verka inom PMI och Karolinska universitetssjukhus.

För biträdande överläkarbefattning vid Karolinska Universitetssjukhuset krävs minst tre års klinisk heltidstjänstgöring.

För överläkarbefattning minst fem års klinisk heltidstjänstgöring i huvudspecialiteten utöver erhållen specialistkompetens, samt definierat medicinskt ansvars- och kunskapsområde, liksom dokumenterade undervisnings- och handledarmeriter. För överläkarbefattning krävs dessutom att du är disputerad. Stor hänsyn kommer att tas till tidigare arbetslivserfarenhet och personlig lämplighet.

Befattningsnivå bestäms utifrån sökandes kvalifikationer.

Ansökan
I vår rekryteringsprocess använder vi oss av Assessios test MAP och Matrigma. MAP är ett personlighetstest och Matrigma är ett icke-verbalt begåvningstest som båda bygger på arbetspsykologisk forskning. Testerna används som ett komplement till dina erfarenheter och kompetenser och syftet är att göra vår urvalsprocess kvalitetssäker och transparent.

Om du uppfyller tjänstens kvalifikationer kommer du att få en inbjudan till att utföra tester. Länken skickas normalt första dagen efter ansökningstidens slut och du får sedan tre arbetsdagar på dig att genomföra testerna.

Om du har frågor kring testerna är du välkommen att kontakta rekryteringstest.karolinska@sll.se

Din ansökan är inte komplett förrän du genomfört testerna.

För att din ansökan ska vara komplett ska den innehålla:
1. CV
2. Personligt brev
3. Genomförda tester (MAP och Matrigma)
4. Kompletta ansökningshandlingar för LUS-tjänst, se nedan


Viktig information till dig som söker tjänst som specialistläkare, biträdande överläkare eller överläkare, så kallad LUS-tjänst:

Sakkunnigbedömning är en förutsättning för att erhålla specialistläkartjänst på Karolinska.

För att sakkunniga ska kunna besluta om befattningsnivå krävs nedanstående dokument/bilagor. Dokumenten ska vara läsbara, fullstora och rättvända, samt begripligt namnade. Skanna gärna.

Karolinskas meritförteckning för läkare - korrekt ifylld elektroniskt (handskriven beaktas inte), tjänstgöringstid och tjänstledigheter sammanräknade på sid 2, sid 4 undertecknad och vidimerad
- Bevis om specialistkompetens
- Bevis om medicine doktorsexamen (i förekommande fall)
- Bevis om docentur (i förekommande fall)
- Publikationsförteckning, ange max tio utvalda publikationer

Godkända filformat är .pdf, .doc, .docx, .xls och .rtf

Korrekta ansökningshandlingar måste vara oss tillhanda senast sista ansökningsdag för att ansökan ska tas upp på Sakkunniggruppens möte. Du kommer inte att få någon uppmaning om komplettering vid ofullständig ansökan.

Kriterier för specialistläkartjänster vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Information för läkare hittar du på karolinska.se/jobb(öppnas i nytt fönster), under "Ansökan läkartjänster".

Välkommen med din ansökan!


Läs mer om rekryteringsprocessen på Karolinska på https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/rekrytering-pa-karolinska/

Om Karolinska Universitetssjukhuset
Vi på Karolinska Universitetssjukhuset är stolta över att vi är ett av världens främsta universitetssjukhus. Förutom vårt särskilda ansvar för den högspecialiserade vården i Stockholmsregionen är huvuduppdraget att tillsammans med Karolinska Institutet utbilda framtidens vårdanställda och bedriva världsledande forskning samtidigt som vi fortsätter vårt arbete med att utveckla vården för patientens bästa. Vi arbetar inom en rad olika områden och professioner.

Vår vision - Vi ska bota och lindra imorgon det ingen kan bota och lindra idag.

Läs gärna mer om oss på www.karolinska.se och följ oss på sociala medier!

Funktion Perioperativ Medicin och Intensivvård
Funktion Perioperativ Medicin och Intensivvård är sjukhusets samlade resurs för anestesi, operation, pre- och postoperativ vård samt intensivvård för vuxna. Vi ansvarar också för tryckkammare (HBO), högspecialiserad smärtvård och de steriltekniska enheterna.

Vi är delaktiga i både den elektiva samt akuta patientverksamheten och samarbetar med andra Teman och specialiteter i en rad olika operationstekniker och robotkirurgi samt i anestesiologiska uppdrag inför behandlingar och undersökningar.

Att söka jobb i Region Stockholm

Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.

Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen ”Ansök”. Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.

Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddad identitet. Om du har skyddad identitet ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.

Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.

Läs mer om hur det är att jobba hos oss i Region Stockholm(öppnas i nytt fönster)

Fackliga representanter

Namn

Yvonne Dellmark, Läkarföreningen

Telefon
yvonne.dellmark@regionstockholm.seNamn

Mitua Mehra, Läkarföreningen

Telefon
mithua.mehra@regionstockholm.seNamn

Mira Nyberg, Vårdförbundet

Telefon
mira.nyberg@regionstockholm.seNamn

Mattias Nilsson. Kommunal

Telefon
mattias.nilsson@regionstockholm.seNamn

Kristina Nilsson, Vision

Telefon
kristina.p.nilsson@regiosntockholm.se

Dela detta jobb

Sektionschef till enhet Perioperativ medicin Huddinge

Karolinska Universitetssjukhuset