medrek.se

Sektionschef till Medicinsk enhet Perioperativ Medicin i Huddinge

Regioner
Kategorier
Utgår

2021-02-03

Ansök nu

Sektionschef till Medicinsk enhet Perioperativ Medicin i Huddinge

Som sektionschef inom Funktion PMI blir du en viktig del av en internationellt och nationellt ledande verksamhet i ständig utveckling. Välkommen till oss!

Vi erbjuder en mycket viktig ledarroll inom ett av Skandinaviens största universitetssjukhus. Som sektionschef kommer du att ha ett stort ansvar för att leda den dagliga verksamheten samt till att bidra till att forma framtidens vård, forskning och utbildning inom Perioperativ Medicin och Intensivvård (PMI).

Funktion PMI är Karolinska Universitetssjukhusets samlade organisation för anestesi, operation, pre- och postoperativ vård och intensivvård för vuxna samt högspecialiserad smärtvård. Genom högkvalitativ och innovativ vård i nära samverkan med sjukhusets övriga verksamheter och som kopplats till välintegrerade resurser för experimentell och klinisk forskning samt utbildning tillsammans med Karolinska Institutet, bidrar PMI med högspecialiserad kompetens och avancerad metodik och säker behandling för dagens och morgondagens patienter.

Medicinsk enhet Perioperativ Medicin Huddinge är en verksamhet med nästan 400 kompetenta och engagerade medarbetare. Enheten ansvarar för anestesi, operation samt pre- och postopverksamhet för akuta patientflöden och är bärande för Karolinska Universitetssjukhusets transplantationskirurgiska verksamhet, vilket är ett av sjukhusets profilområden. Enheten ansvarar vidare för perioperativ vård i samband med högspecialiserad gynekologisk, urologisk, ortopedisk, ÖNH- och övre abdominell kirurgi samt öppenvårdskirurgi. Vi utför riksuppdrag inom några av dessa specialiteter. Verksamheten bedrivs i helt nybyggda lokaler utrustade med den senaste tekniken. 

Enheten är nationellt och internationellt drivande inom perioperativ medicinsk forskning och i utvecklandet av teambaserad träning och pedagogik, vilket sker i nära samarbete med Centrum för Avancerad Medicinsk Simulation och Träning (CAMST) vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge. Enheten står också för en betydande andel av den verksamhetsförlagda utbildningen inom Perioperativ Medicin och Intensivvård inom Region Stockholm och är tillsammans med övriga medicinska enheter inom PMI den största utbildningsplattformen för ST-läkare inom landet.

Om tjänsten
Då nuvarande chef snart går i pension söker vi nu en ny sektionschef till Sektion Perioperativ Medicin 1, som omfattar transplantations-, övre abdominell-, urologisk- och öppenvårdsoperation, anestesimottagning och pre- och postoperativ vård.

Som sektionschef leder du sektionen och har ett samlat ansvar för vårduppdraget, ekonomi samt dina medarbetare. Du förväntas även bidra till att sektionen uppfyller sina uppdrag inom forskning, utveckling och utbildning i linje med Karolinskas universitetssjukvårdsuppdrag.

Du kommer att arbeta tätt med tillsammans med verksamhetschef, vårdenhetschef er sektionschef ME periop Medicin Huddinge, samt omvårdnadschefer. Du kommer att vara förstalinjechef för cirka 22 läkare och även administrativ personal. Som sektionschef förväntas du vara närvarande i det dagliga kliniska arbetet och tillsammans med vårdenhetschefer, omvårdnadschefer samt sektionsområdesansvariga och medarbetare leda sektionen mot dess mål. Klinisk tjänstgöring är en självklar del av uppdraget. Som sektionschef förväntas du ha ett holistiskt förhållningssätt och samarbeta tätt med övriga sektionschefer inom egna enheten och hela PMI samt relevanta teman. Du rapporterar till verksamhetschef.

Vi söker dig som har en bred klinisk erfarenhet och är beredd att vara kliniskt aktiv. Du har höga ambitioner, jobbar hårt för att nå dina mål och söker aktivt utmaningar. Du har en god akademisk kompetens och erfarenhet av forskning och utbildning

För att bli framgångsrik i rollen behöver du vara en handlingskraftig och kommunikativ ledare med förmåga att se helheten, och ha förmåga att organisera ditt arbete enligt tydliga processer. Du visar tilltro till dina medarbetare och månar om att inkludera och delaktiggöra dem i verksamhetens väg framåt.

Ditt arbete styrs av mål- och resultattänkande i prioriteringar, planering och agerande men du är också kapabel att förändra inriktning när målen ändrar sig.

Du förväntas därtill vara ett föredöme, visa personlig omtanke samt motivera och inspirera dina medarbetare att utvecklas i sin yrkesroll och i organisationen.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

Kvalifikationer

Krav:

  • Legitimerad läkare med specialistkompetens i anestesi och intensivvård

  • God akademisk kompetens

  • Bred och gedigen klinisk kompetens

  • Erfarenhet av forskning, utbildning och förbättringsarbete.

Meriterande:

  • Disputation

  • Tidigare erfarenhet av att verka inom ett universitetssjukhus

  • Tidigare erfarenhet som ledare/chef och av att framgångsrikt leda och inspirera andra.

Varmt välkommen att söka!

Ansökan

I vår rekryteringsprocess använder vi oss av Assessios test MAP och Matrigma. MAP är ett personlighetstest och Matrigma är ett icke-verbalt begåvningstest och båda bygger på arbetspsykologisk forskning. Testerna används som ett komplement till dina erfarenheter och kompetenser och syftet är att göra vår urvalsprocess kvalitetssäker och transparent. 

Efter ansökningstidens slut kommer du att få ett mejl med en länk till testerna. Du får sedan tre arbetsdagar på dig att genomföra testerna. Observera att din ansökan är inte komplett förrän du genomfört testerna. För dig som redan besvarat testerna i en rekryteringsprocess inom Karolinska Universitetssjukhuset finns möjlighet att återanvända tidigare resultat.  

För att din ansökan ska vara komplett ska den innehålla:
1. CV
2. Övriga bilagor
3. Genomförda tester (MAP och Matrigma)

Om rekryteringsprocessen

Kontroll av arbets- och uppehållstillstånd kommer att ske i samband med intervju. Medarbetare som ska arbeta vårdtagarnära på Karolinska Universitetssjukhuset behöver fylla i en hälsodeklaration samt genomgå en enklare hälsoundersökning innan nyanställning.

Har du frågor kring rekryteringsprocessen? Kika gärna på vår hemsida där du hittar samlade frågor och svar om hur vi arbetar med rekrytering på Karolinska Universitetssjukhuset. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/rekrytering-pa-karolinska/ 

OBS: Vi kommunicerar främst med e-post från vårt rekryteringssystem. För att säkerställa att alla mejl kommer fram rekommenderar vi följande:
- när du får bekräftelsemejl på din ansökan, spara avsändaren som kontakt
- se över dina filterinställningar för skräppost
- hålla utkik i din skräppost.

Karolinska Universitetssjukhuset är ett rökfritt sjukhus.

Dela detta jobb

Sektionschef till Medicinsk enhet Perioperativ Medicin i Huddinge

Karolinska Universitetssjukhuset