medrek.se

Sektionschef till Rekonstruktiv Plastikkirurgi, Karolinska Universitetssjukhuset

Regioner
Kategorier
Utgår

2020-10-14

Ansök nu

Sektionschef till Rekonstruktiv Plastikkirurgi, Karolinska Universitetssjukhuset

Vill du vara med och leda framtidens hälso- och sjukvård? Vi arbetar på Karolinska enligt våra värderingar Ansvar, Medmänsklighet och Helhetssyn och självklart ska du som chef och medarbetare dela dessa värderingar. Vårt förhållningssätt till våra kollegor är att ”Tillsammans är vi Karolinska” vilket innebär att vi har ett gemensamt ansvar för att alla verksamheter inom sjukhuset ska lyckas.

Vi söker nu en Sektionschef till sektionen för Rekonstruktiv Plastikkirurgi som ingår i Medicinsk enhet Plastik- och Kraniofacialkirurgi med verksamhet i Solna och Huddinge. Du som chef kommer att ha din huvudplacering i Solna.

Om tjänsten

Som sektionschef utformar och resurssätter du med kompetenser utifrån patienternas behov. Du har cirka 20 underställda läkare.Sektionen fokuserar på mottagning och kirurgi gällande avancerad rekonstruktiv plastikkirurgi inom alla områden. Verksamheten omfattar även det allmänna uppdraget vilket innefattar akut verksamhet, jourtjänstgöring, utbildning samt verksamhet på avdelningen.

Du har ett nära samarbete med ett antal interprofessionella och interdisciplinära team. Du förväntas delta i utvecklings- och förbättringsarbete för att optimera patientflödena där verksamheten är delaktig och skapa mesta möjliga värde för patienterna. I uppdraget ingår även ansvar för omvärldsbevakning för perspektiv i form av kunskap om ”best practice” och innovationsinitiativ inom den egna verksamheten.
Du har medarbetaransvar för specialistläkare och ST läkare inom aktuell specialitet. Du har även ansvar för kompetensutveckling inom sektionen där du motiverar och engagerar dina medarbetare i en verksamhet som ständigt utvecklas och förändras. Du har Egen budget och produktionsuppdrag. Du har också ett sammanhållet ansvar för integration av vård (utfall/ kvalitet och produktion), forskning och utbildning samt ekonomi och arbetsmiljö utifrån uppdrag från verksamhetschef.
Uppdraget omfattar 40% tjänst som chef och övrig som kliniskt verksam läkare och du rapporterar direkt till verksamhetschefen.


Som sektionschef har du det övergripande ansvaret för lägga budget och produktionsplanering för sektionen samt följa upp detta. Du har även ansvar för:

◾ att tillsammans med representanter från andra verksamheter inom sjukhuset leda arbetet med att optimera de patientflöden där sektionen är delaktig

◾ kvalitetsutfall för samtliga patienter som vårdas inom patientflödet

◾ att ha ett nära samarbete med omvårdnadsorganisationen för att optimera flödena

◾ att organisera och använda resurserna på ett effektivt sätt inom hela patientflödet

◾ att medarbetarna inom sektionen får de förutsättningar som krävs för att driva

arbetet och prioritera resurser där så krävs

◾ att utveckla det integrerade vård-/Forskning och Utbildnings-uppdraget 


Vi söker

Du är en handlingskraftig, driven ledare och är lyhörd för patienternas behov. Rollen förutsätter erfarenhet från kliniskt arbete och att du har en förmåga att se helheten. Du är en inspirerande och duktig ledare som har erfarenhet av praktiskt förbättringsarbete och projektarbete i team. Du förväntas vara ett föredöme, visa personlig omtanke och motiverar och inspirerar dina medarbetare att utvecklas i sin yrkesroll och i organisationen.

 

Kvalifikationer

Vi söker dig som är Specialistläkare inom Plastikkirurgi och har mycket god akademisk kompetens med erfarenhet av forskning och undervisning. Vi ser helst att du är disputerad och om inte så bör du ha en pågående forskning med en planerad disputation inom närmaste åren. Du har en hög klinisk kompetens och arbetar aktivt i det kliniska arbetet med patienterna.

 

Ansökan

I vår rekryteringsprocess använder vi oss av Assessios test MAP och Matrigma. MAP är ett personlighetstest och Matrigma är ett icke-verbalt begåvningstest och båda bygger på arbetspsykologisk forskning. Testerna används som ett komplement till dina erfarenheter och kompetenser och syftet är att göra vår urvalsprocess kvalitetssäker och transparent. Efter ansökningstidens slut kommer du att få ett mejl med en länk till testerna. Du får sedan tre arbetsdagar på dig att genomföra testerna. Urvalsprocessen påbörjas först efter att testerna är genomförda.

Observera att din ansökan inte är komplett förrän du genomfört testerna.

Välkommen med din ansökan genom att klicka på knappen ”Ansök”. Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte.

 

För att din ansökan ska vara komplett ska den innehålla:

1. Personligt brev

2. CV (kliniska meriter, klinisk tjänstgöring, forskningsmeriter, undervisningsmeriter,

administrativa meriter samt övriga meriter)

3. Övriga bilagor (samtliga bilagor ska bifogas i förekommande fall)

- Yrkeslegitimation

- Bevis om specialistkompetens

- Bevis om medicine doktorsexamen

- Bevis om docentur

- Publikationsförteckning, ange tio utvalda publikationer

4. Genomförda tester (MAP och Matrigma)

 

Provanställning kan komma att tillämpas i denna rekrytering. Medarbetare som ska arbeta vårdtagarnära på Karolinska Universitetssjukhuset behöver fylla i en hälsodeklaration samt genomgå en enklare hälsoundersökning innan nyanställning.

Har du frågor kring rekryteringsprocessen? Kika gärna på vår hemsida där du hittar samlade frågor och svar om hur vi arbetar med rekrytering på Karolinska Universitetssjukhuset https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/rekrytering-pa-karolinska/

Karolinska Universitetssjukhuset är ett rökfritt sjukhus!

Vid tjänst som innefattar vård av barn och ungdom kommer Karolinska Universitetssjukhuset att kontrollera den som erbjuds tjänsten mot belastningsregistret.

 

Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen ”Sök tjänsten”. Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.

Dela detta jobb

Sektionschef till Rekonstruktiv Plastikkirurgi, Karolinska Universitetssjukhuset

Karolinska Universitetssjukhuset