medrek.se

Sektionschef till Sektionen för Gastrointestinal onkologi

Regioner
Kategorier
Utgår

2022-01-28

Ansök nu

Sektionschef till Sektionen för Gastrointestinal onkologi

Referens nummer

2021/4040

Vi söker en sektionschef som ska leda vår verksamhet inom den nybildade sektionen för gastrointestinal onkologi på Karolinska Universitetssjukhuset.

Vi erbjuder 
Vi erbjuder dig en unik möjlighet att vara med att utveckla sektionen för gastrointestinal onkologi utifrån ett nytt uppdrag inom Karolinska Universitetssjukhuset. Som sektionschef får du leda och utveckla vården för patienter med gastrointestinal cancer i nära samarbete med kirurgi, medicin och omvårdnad. Du kommer ges stor möjlighet att påverka och utveckla vården för våra patienter tillsammans med medarbetarna inom sektionen, ME Övre buk och övriga verksamheter på Tema Cancer. Som chef och ledare på Karolinska erbjuds du mycket för att utveckla dig själv och din roll. 

Om oss
Övre buk är en av åtta Medicinsk Enhet (ME) inom Tema Cancer. ME Övre buk bedriver högspecialiserad vård vid såväl cancersjukdomar som benigna tillstånd i organen i bukens övre del. Vi utreder och behandlar diagnoser inom esofagus, ventrikel, duodenum, pankreas, lever och gallvägar. Vår högspecialiserade kirurgiska verksamhet är väletablerad som ensamutförare i regionen, samt som nationell vårdenhet för flera diagnosgrupper. Inom ME Övre buk handläggs även medicinsk högspecialiserad lever- och pankreassjukdom med flera nationella vårduppdrag.

Vi har sedan en längre tid ett nära samarbete med företrädarna för den kolorektalkirurgiska verksamheten på Karolinska i Solna för att optimera handläggningen kring gemensamma delar av vården för dessa patientgrupper. Vidare har ME Övre buk en stor enhet för avancerad endoskopisk diagnostik och intervention som verkar över hela sjukhuset (både i Huddinge och Solna). På ME Övre buk bedrivs vidare ett omfattande forsknings-, undervisnings-, och utvecklingsarbete i tätt samarbete med Karolinska Institutet. Verksamheten inom gastrointestinal onkologi bedrivs sedan en tid på både Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge och Solna och präglas av spetskompetens inom området, såväl kliniskt som akademiskt.

Karolinska Universitetssjukhuset är tillsammans med Karolinska Institutet av Organisation of European Cancer Institutes, ett certifierad Comprehensive Cancer Center. Tema Cancer är ett av fem teman vid Karolinska och omfattar nästan all cancervård vid Karolinska, såväl kirurgisk som medicinsk.

Om tjänsten 
Som sektionschef har du ansvar för all gastrointestinal onkologi på Karolinska (både i Huddinge och Solna). Du har ansvar för produktion och budget samt har personalansvar. Som sektionschef förväntas du skapa förutsättningar så att alla yrkesgrupper kan arbeta tvärprofessionellt i team för att ge ett multidisciplinärt omhändertagande av våra patienter. I ditt uppdrag ingår att vara närmaste chef för läkarna inom sektionen och du ansvarar för deras strategiska kompetensutveckling, samt för att utveckla en hållbar och god arbetsmiljö. I uppdraget ingår också att aktivt stödja och utveckla utbildning och forskning inom sektionen. Chefsuppdraget är kopplat till en klinisk tjänst i onkologi och kliniskt arbete ingår alltså i tjänsten.

Du leder och fördelar arbetet i en egen ledningsgrupp. Du rapporterar till verksamhetschefen för ME Övre buk och ingår i ME ledningsgrupp.

Vi söker 
Vi söker dig som är en skicklig relationsbyggare och som inger förtroende. Du är tydlig i ditt ledarskap och har förmåga att visa vägen framåt i en föränderlig organisation. Du förväntas som chef planera, sortera och prioritera samt fatta beslut. Du har helhetssyn och skapar i din roll förutsättningar för ett öppet arbetsklimat som utgör grund för delaktighet och engagemang. Du visar dina medarbetare personlig omtanke och kan inspirera dem att utvecklas i sina yrkesroller.

Kvalifikationskrav
Krav: Legitimerad läkare med specialistbevis i onkologi och med en hög dokumenterad klinisk kompetens inom onkologi.

Meriterande: Vi ser gärna att du har erfarenhet av att driva kvalitets- och patientsäkerhetsarbete samt intresse för verksamhetsutveckling. Meriterande är tidigare chefs- och ledarerfarenhet. Du har stort intresse för forskning och utbildning. Pågående forskning inom verksamhetsområdet är meriterande och vi ser gärna att du är disputerad. Erfarenhet av facklig samverkan är också en merit.

För biträdande överläkarbefattning vid Karolinska Universitetssjukhuset krävs minst tre års klinisk heltidstjänstgöring.

För överläkarbefattning minst fem års klinisk heltidstjänstgöring i huvudspecialiteten utöver erhållen specialistkompetens, samt definierat medicinskt ansvars- och kunskapsområde, liksom dokumenterade undervisnings- och handledarmeriter. För överläkarbefattning krävs dessutom att du är disputerad. Stor hänsyn kommer att tas till tidigare arbetslivserfarenhet och personlig lämplighet.

Befattningsnivå bestäms utifrån sökandes kvalifikationer.

Stor hänsyn kommer att tas till tidigare arbetslivserfarenhet och personlig lämplighet.

Ansökan
I vår rekryteringsprocess använder vi oss av Assessios test MAP och Matrigma. MAP är ett personlighetstest och Matrigma är ett icke-verbalt begåvningstest som båda bygger på arbetspsykologisk forskning. Testerna används som ett komplement till dina erfarenheter och kompetenser och syftet är att göra vår urvalsprocess kvalitetssäker och transparent.

Om du uppfyller tjänstens kvalifikationer kommer du att få en inbjudan till att utföra tester. Länken skickas normalt första dagen efter ansökningstidens slut och du får sedan tre arbetsdagar på dig att genomföra testerna.

Om du har frågor kring testerna är du välkommen att kontakta rekryteringstest.karolinska@sll.se

Din ansökan är inte komplett förrän du genomfört testerna.

För att din ansökan ska vara komplett ska den innehålla:
1. CV
2. Personligt brev
3. Genomförda tester (MAP och Matrigma)
4. Kompletta ansökningshandlingar för LUS-tjänst, se nedan


Viktig information till dig som söker tjänst som specialistläkare, biträdande överläkare eller överläkare, så kallad LUS-tjänst:

Sakkunnigbedömning är en förutsättning för att erhålla specialistläkartjänst på Karolinska.

För att sakkunniga ska kunna besluta om befattningsnivå krävs nedanstående dokument/bilagor. Dokumenten ska vara läsbara, fullstora och rättvända, samt begripligt namnade. Skanna gärna.

Karolinskas meritförteckning för läkare - korrekt ifylld elektroniskt (handskriven beaktas inte), tjänstgöringstid och tjänstledigheter sammanräknade på sid 2, sid 4 undertecknad och vidimerad
- Bevis om specialistkompetens
- Bevis om medicine doktorsexamen (i förekommande fall)
- Bevis om docentur (i förekommande fall)
- Publikationsförteckning, ange max tio utvalda publikationer

Godkända filformat är .pdf, .doc, .docx, .xls och .rtf

Korrekta ansökningshandlingar måste vara oss tillhanda senast sista ansökningsdag för att ansökan ska tas upp på Sakkunniggruppens möte. Du kommer inte att få någon uppmaning om komplettering vid ofullständig ansökan.

Kriterier för specialistläkartjänster vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Information för läkare hittar du på karolinska.se/jobb(öppnas i nytt fönster), under "Ansökan läkartjänster".

Välkommen med din ansökan!


Läs mer om rekryteringsprocessen på Karolinska på https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/rekrytering-pa-karolinska/

Om Karolinska Universitetssjukhuset
Vi på Karolinska Universitetssjukhuset är stolta över att vi är ett av världens främsta universitetssjukhus. Förutom vårt särskilda ansvar för den högspecialiserade vården i Stockholmsregionen är huvuduppdraget att tillsammans med Karolinska Institutet utbilda framtidens vårdanställda och bedriva världsledande forskning samtidigt som vi fortsätter vårt arbete med att utveckla vården för patientens bästa. Vi arbetar inom en rad olika områden och professioner.

Vår vision - Vi ska bota och lindra imorgon det ingen kan bota och lindra idag.

Läs gärna mer om oss på www.karolinska.se och följ oss på sociala medier!

Tema Cancer
Tema Cancer är ett av de största områdena inom sjukhuset. Verksamheten bedrivs huvudsakligen i Huddinge och Solna, men även på Danderyds sjukhus. Våra medarbetare utreder, behandlar och vårdar patienter med någon form av malign tumörsjukdom samt benign hematologi och koagulationssjukdom.

Genom att arbeta med värdebaserad vård där multiprofessionella och multidisciplinära team samarbetar strävar vi efter resultat som gör skillnad för våra patienter. Ett nära samarbete med Karolinska Institutet gör att vi även kan bedriva omfattande patientnära klinisk forsknings- och utbildningsverksamhet.

 

"Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.

Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen ”Sök tjänsten”. Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.

Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddad identitet. Om du har skyddad identitet ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.

Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion."


Läs mer om Region Stockholm på regionstockholm.se(öppnas i nytt fönster)

Fackliga representanter

Namn

SACO

Telefon
saco.karolinska.karolinska@sll.se

Namn

Vision

Telefon
vision.karolinska@sll.se

Namn

Läkarföreningen

Telefon
lakarforeningen.karolinska@sll.se

Namn

Kommunal

Telefon
kommunal.karolinska@sll.se

Namn

Vårdförbundet

Telefon
vardforbundetsolna.karolinska@sll.se

Dela detta jobb

Sektionschef till Sektionen för Gastrointestinal onkologi

Karolinska Universitetssjukhuset