medrek.se

Sektionschef till sektionen för matstrupe-magsäck, Tema cancer

Regioner
Kategorier
Utgår

2020-07-23

Ansök nu

Sektionschef till sektionen för matstrupe-magsäck, Tema cancer

Vi söker nu en sektionschef som ska leda vår verksamhet inom sektionen för matstrupe-magsäck på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge.

Medicinsk enhet (ME) Övre buk är en av fem ME inom Tema Cancer. ME Övre buk bedriver högspecialiserad vård vid såväl cancersjukdomar som benigna tillstånd i organen i bukens övre del. Vi utreder och behandlar diagnoser inom esofagus, ventrikel, duodenum, pankreas, lever och gallvägar. Vår högspecialiserade kirurgiska verksamhet är väl etablerad som ensamutförare i regionen, samt som nationell vårdenhet för samtliga särskilt komplicerade kirurgiska cancerbehandlingar och rekonstruktioner inom fältet.

ME Övre buk har även en onkologisk enhet för behandling av övre gastrointestinal cancer. Vår medicinska enhet bedriver även ett omfattande forsknings-,
undervisnings-, och utvecklingsarbete (FoUU). Vi bedriver omfattande klinisk och translationell forskning och vi har en ledande roll i ett stort antal kliniska studier inom ramen för nationella och internationella studienätverk.

Vi erbjuder
Vi erbjuder dig en unik möjlighet att vara med att förbättra och utveckla dagens verksamhet. Som sektionschef får du möjlighet att leda och utveckla vården för patienter vid en av landets största enheter för högspecialiserad matstrupe- och magsäckskirurgi. Den kliniska och vetenskapliga utvecklingspotentialen för denna enhet och dess medarbetare är enastående.

Om tjänsten
Som sektionschef har du ansvar för kvalitetsutfall för samtliga patienter som vårdas inom sektionen. Du har också ansvar för produktion och budget, samt personalansvar. Du kommer även vara ansvarig för den onkologiska enheten som tillhör ME Övre buk och som sköter en stor del av Stockholms övre gastrointestinala onkologi med intentionen att utöka denna del av verksamheten ytterligare framöver.

Du leder verksamheten tillsammans med två omvårdnadschefer. Som chefer och ledare förväntas ni tillsammans skapa förutsättningar för att alla yrkesgrupper arbetar tvärprofessionellt, i team och med ett multidisciplinärt omhändertagande av våra patienter. I ditt uppdrag ingår att vara närmaste chef för läkarna inom sektionen, ansvara för deras strategiska kompetensutveckling samt för att utveckla en hållbar och god arbetsmiljö. I uppdraget ingår också att aktivt stödja och utveckla utbildning och forskning inom sektionen. Klinisk tjänstgöring är en självklar del av uppdraget.

Du leder och fördelar arbetet i en egen ledningsgrupp. Du rapporterar till verksamhetschefen för Övre buk och ingår i ME ledningsgrupp.

Vi söker
Vi söker dig som är en skicklig relationsbyggare och som inger förtroende. Du är tydlig i ditt ledarskap och har förmåga att visa vägen framåt i en föränderlig organisation. Du förväntas som chef planera, sortera, prioritera och fatta beslut. Du har helhetssyn och i din roll skapar du förutsättningar för ett öppet arbetsklimat som utgör grund för delaktighet och engagemang. Du visar dina medarbetare personlig omtanke och kan inspirera dem att utvecklas i sina yrkesroller. Du bör vidare ha en mycket hög klinisk och vetenskaplig kompetens inom ämnesområdet matstrupe-magsäckskirurgi.

Kvalifikationer
Legitimerad läkare med specialistkompetens i kirurgi med extensiv erfarenhet och kompetens inom matstrupe-magsäckskirurgi.

Du har stort intresse för forskning och utbildning. Du har erfarenhet av att driva kvalitets- och patientsäkerhetsarbete samt har erfarenhet av och intresse för verksamhetsutveckling. Du har chefs- och ledarerfarenhet med erfarenhet av facklig samverkan.

Meriterande: Det är önskvärt om du är disputerad eller har högre vetenskaplig kompetens.

Befattningsnivå bestäms utifrån sökandes kvalifikationer.

För specialistläkarbefattning vid Karolinska Universitetssjukhuset krävs specialistkompetens inom aktuell specialitet.

För biträdande överläkarbefattning vid Karolinska Universitetssjukhuset krävs minst tre års heltidstjänstgöring inom specialiteten samt definierat medicinskt ansvars- och kunskapsområde liksom dokumenterade undervisnings- och handledarmeriter.

Anställningsform
Anställningen är tillsvidare och på heltid, 40 timmar per vecka. Tillträde enligt överenskommelse.

Ansökan
I vår rekryteringsprocess använder vi oss av Assessios test MAP och Matrigma. MAP är ett personlighetstest och Matrigma är ett icke-verbalt begåvningstest och båda bygger på arbetspsykologisk forskning. Testerna används som ett komplement till dina erfarenheter och kompetenser och syftet är att göra vår urvalsprocess kvalitetssäker och transparent.

Efter ansökningstidens slut kommer du att få ett mejl med en länk till testerna. Du får sedan tre arbetsdagar på dig att genomföra testerna.

Din ansökan är inte komplett förrän du genomfört testerna!

För att din ansökan ska vara komplett ska den innehålla:
1. Personligt brev
2. CV
3. Kompletta ansökningshandlingar för LUS-tjänst, se nedan
4. Genomförda tester (MAP och Matrigma)

Viktig information till dig som söker tjänst som specialistläkare, biträdande överläkare eller överläkare, så kallad LUS-tjänst: 

Sakkunnigbedömning är en förutsättning för att erhålla specialistläkartjänst på Karolinska.

För att sakkunniga ska kunna besluta om befattningsnivå krävs nedanstående dokument/bilagor. Dokumenten ska vara läsbara, fullstora och rättvända, samt begripligt namnade. Skanna gärna.

Karolinskas meritförteckning för läkare - korrekt ifylld elektroniskt (handskriven beaktas inte), tjänstgöringstid och tjänstledigheter sammanräknade på sid 2, sid 4 undertecknad och vidimerad
- Bevis om specialistkompetens
- Bevis om medicine doktorsexamen (i förekommande fall)
- Bevis om docentur (i förekommande fall)
- Publikationsförteckning, ange max tio utvalda publikationer

Godkända filformat är .pdf, .doc, .docx, .xls och .rtf 

Korrekta ansökningshandlingar måste vara oss tillhanda senast sista ansökningsdag för att ansökan ska tas upp på Sakkunniggruppens möte. Du kommer inte att få någon uppmaning om komplettering vid ofullständig ansökan.

Kriterier för specialistläkartjänster vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Information för läkare hittar du på karolinska.se/jobb, under "Ansökan läkartjänster".

Varmt välkommen med din ansökan!

 

Tema Cancer är ett av de största av Karolinska Universitetssjukhusets teman. Tema Cancer bedriver sin verksamhet huvudsakligen i Huddinge och Solna, men har även verksamhet på Danderyds sjukhus. Tema Cancer har cirka 2 000 medarbetare och utreder, behandlar och vårdar patienter med någon form av malign tumörsjukdom samt benign hematologi och koagulationssjukdom.  

Genom att arbeta med värdebaserad vård där multiprofessionella och multidisciplinära team samarbetar strävar vi efter resultat som gör skillnad för patienten. Vårt nära samarbete med Karolinska Institutet gör att vi även kan bedriva omfattande patientnära klinisk forsknings- och utbildningsverksamhet. 

 

Provanställning kan komma att tillämpas i denna rekrytering. Medarbetare som ska arbeta vårdtagarnära på Karolinska Universitetssjukhuset behöver fylla i en hälsodeklaration samt genomgå en enklare hälsoundersökning innan nyanställning.

Vid tjänst som innefattar vård av barn och ungdom kommer Karolinska Universitetssjukhuset att kontrollera den som erbjuds tjänsten mot belastningsregistret.

Karolinska Universitetssjukhuset är ett rökfritt sjukhus!

Dela detta jobb

Sektionschef till sektionen för matstrupe-magsäck, Tema cancer

Karolinska Universitetssjukhuset