medrek.se

Vi erbjuder 

Vi erbjuder nu en möjlighet att arbeta inom det nya Funktionsområdet Åldrandes hälsa och funktion som är en multiprofessionell verksamhet som arbetar i team inom geriatrisk slutenvård och med kognitiva utredningar inom öppen och slutenvård. Vi ger också insatser till patientgrupper med neurologiska sjukdomar.  

Inom den geriatriska slutenvården vårdas patienter med hjärtsvikt, KOL, infektioner, höftfrakturer och andra ortopediska tillstånd, konfusion samt patienter med kognitiv svikt, stroke och neurologiska sjukdomar. I slutenvården finns även GAVA platser – som är den första geriatriska akutvårdsavdelningen i Stockholm. Målet är att förkorta väntetiderna på akutmottagningen för de mest sköra äldre och erbjuda dem ett snabbspår direkt till en geriatrisk avdelning. 

Forskning, utbildning och utveckling ses som kärnverksamheter likvärdiga med universitetssjukhusets vårduppdrag. Här finns en aktiv FoU-verksamhet och undervisning bedrivs på grund-, avancerad och forskarnivå.  

Du kommer till en arbetsplats där du har många kollegor inom flera områden som du kan lära av. Vi främjar utveckling, utbildning och forskning och här finns många möjligheter som medför att du kan kombinera din kliniska utveckling med akademisk utveckling, exempelvis att bli specialist, påbörja eller fortsätta med forskning. Som medarbetare på Karolinska Universitetssjukhuset planerar och lägger du upp din arbetsdag tillsammans med dina teamkollegor.  

Om tjänsten 

Vi söker nu två fysioterapeuter för arbete inom den geriatriska slutenvården. Ena tjänsten har placering på ortopedisk geriatrik och andra på avdelning med kognitions- och konfusionsinriktning.  

Fysioterapeuten arbetar med tidiga interventioner, funktionsbedömningar och behandlingsinsatser i nära interprofessionellt samarbete. Därutöver deltar du i det kontinuerliga utvecklingsarbetet i team och inom Funktionsområde Åldrandes hälsa och funktion. I tjänsten ingår att ta emot och handleda studenter. Varje individs fysiska och psykiska förutsättningar ligger till grund för arbetet och vårt mål är att tillsammans med patienten nå bästa möjliga rörelsefrihet och livskvalitet. Fysioterapeuternas insatser är en viktig del för att skapa förutsättningar till god planering av vårdtiden, säker utskrivning, minska risk för återinläggning och bidra till goda vårdresultat. 

Vi söker 

Vi söker dig som känner sig säker i din professionella roll som fysioterapeut, har god initiativ- och samarbetsförmåga, kan arbeta självständigt, flexibelt samt bidra till en god stämning i de interprofessionella team du arbetar inom. Du har också ett intresse för andra professioners kunskap och bedömningar i syfte att ge patienten den bästa vården ur ett helhetsperspektiv. Du är utvecklingsorienterad och har stort intresse för forskning och vårdutveckling.  

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.  

Kvalifikationer 

Legitimerad fysioterapeut. 

Det är meriterande om du har specialistkompetens eller pågående/planerad specialistutbildning samt dokumenterad erfarenhet av forskning, utveckling och utbildning inom ämnesområden som är relevanta för tjänsten.   

Välkommen att söka!  

För att din ansökan ska vara komplett ska den innehålla:  

1. Personligt brev  

2. CV (kliniska meriter, klinisk tjänstgöring, forskningsmeriter, undervisningsmeriter, administrativa meriter samt övriga meriter)  

3. Övriga bilagor (samtliga bilagor ska bifogas i förekommande fall)  

- Yrkeslegitimation  

- Bevis om specialistkompetens  

- Bevis om medicine doktorsexamen  

- Bevis om docentur  

----

I vår nya organisation på Karolinska Universitetssjukhuset är Hälsoprofessionerna en av fem funktioner. Genom att samla arbetsterapeuter, dietister, fysioterapeuter, kuratorer, logopeder och psykologer i en gemensam funktion kan vi erbjuda högspecialiserad och innovativ vård till olika patientgrupper med samordnade patientcentrerade insatser utmed hela patientflödet. Funktion Hälsoprofessioner arbetar i vårdteam med alla patientgrupper.  

Inom funktionen utför man både diagnostik och behandling och arbetar hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande. Här finns särskild kompetens kring patientrelevanta utfallsmått med fokus på funktion och livskvalitet. Inom funktionen bedrivs forskning inom alla patientgrupper, utbildning på grund- och avancerad nivå liksom forskarutbildning tillsammans med Karolinska Institutet och andra lärosäten. Inom hälsoprofessionerna jobbar nu närmare 700 personer. Funktionen är i dagsläget indelad i fem olika funktionsområden, med huvudsaklig verksamhet i Huddinge och Solna. 

Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med alla möjliga bakgrunder och förutsättningar. 
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen ”Sök tjänsten”. Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser. 

logo

Stockholms läns landsting är en av landets största arbetsgivare med ett livsviktigt uppdrag. Vi ger två miljoner invånare en effektiv kollektivtrafik och en god hälso- och sjukvård i landets snabbast växande region. Varje dag, dygnet runt.
http://www.sll.se/

Karolinska Universitetssjukhuset är idag ett av Europas främsta universitetssjukhus med cirka 16000 medarbetare.     

I Stockholmsregionen har vi ett särskilt ansvar för den högspecialiserade vården och tillsammans med Karolinska Institutet bedriver vi utbildning och världsledande forskning inom en rad olika områden.

Som universitetssjukhus är våra huvuduppdrag forskning, utbildning och utveckling av hälso- och sjukvård. Ett integrerat synsätt på vård, forskning och utbildning präglar såväl organisation och styrning som uppföljningen av vår verksamhet.  www.karolinska.se

Kontakt

Pia Hattara Eriksson 
Funktionenhetschef
 072-254 25 88, pia.hattara-eriksson@sll.se

Fackliga representanter
Fysioterapeuterna: Kaisa Johansson, fysioterapeuterna. kaisa.johansson@sll.se

 

Sjukgymnast/Fysioterapeuter till geriatriska slutenvård

Regioner
Utgår

2018-10-21

Ansök nu

Dela detta jobb