medrek.se

Sjuksköterska med ansvar för omvårdnad och -utveckling till Neurologi, Neuro 2 i Huddinge

Ansök nu

Sjuksköterska med ansvar för omvårdnad och -utveckling till Neurologi, Neuro 2 i Huddinge

Vill du ha ett intressant och omväxlande jobb inom neurosjukvården? Då ska du söka dig till Tema Hjärta och Kärl och Neuro i Huddinge där vi bedriver högspecialiserad neurosjukvård, främst med inriktning mot Epilepsi, Parkinson, ALS, MS och Neurodiagnostik.

Om oss

Neuro 2 ingår i Tema Hjärta, Kärl och Neuro och är Karolinska Universitetssjukhusets högspecialiserade akutvårdsavdelning för patienter med sjukdomar i nervsystemet. Vi tar hand om flera olika patientgrupper som kommer till oss båda akut och elektivt. Det ger en stor variation på omvårdnadsarbetet samt kunskaper om hur flera sjukdomar påverkar patienten.

Avdelningen har totalt 21 vårdplatser varav 7 vårdplatser är tillägnade dagvård.

Om tjänsten

Beskrivning av tjänst: 80% av arbetet består i att vara kliniskt tjänstgörande sjuksköterska på akutneurologisk enhet med de dagliga arbeten som utgör en klinisk sjukskötersketjänst. 20% utgör administrativ tid där syftet är att effektivisera vården som bedrivs på avdelningen för att bibehålla goda arbetsförhållanden och främja att patienterna får en god och säker vård. Implementeringar kommer att ske i samråd med chefer och ansvarig personal inom de olika omvårdnadsområden som bedrivs på avdelningen.

Tjänstgöringen innebär ett arbetstidsmått på 38,25 med tjänstgöring dag, kväll, helger och röda dagar samt helgtjänstgöring med två helger av fem.

I tjänsten ingår  

· Arbeta kliniskt som sjuksköterska enligt rådande rutiner på avdelningen

· Tillhandahålla och arbeta med verksamhetens avvikelser

· Kvalitetssäkra och främja en säker vård under pågående förändringsprocess

·Arbeta för hållbara arbetsförhållanden för personal samt för säker och god sjukvård till patienterna

· Arbeta med grund i sjuksköterskans sex kärnkompetenser

· Delta och samverka med andra arbetsgrupper såsom övriga verksamhetsutvecklare inom avvikelsehantering, OVA-omvårdnadsansvarig, händelseanalysledare, koordinatorer samt omvårdnadschef på enheten för att utveckla verksamheten

· Medverka till att rutiner och policy efterföljs i verksamheten i samverkan med närmaste chef

· Hålla sig uppdaterad och sprida kunskap inom verksamheten, sammanställa viss statistik avseende avvikelser på uppdrag av närmaste chef

Vi söker

Dig som vill ha större variation i ditt arbete och få möjlighet att fördjupa dig inom ett särskilt område! Självklart sätter du patienten först och har god förmåga att samarbeta. Du känner dig hemma i akutsjukvården, och kan med din erfarenhet bidra till förändrings- och förbättringsarbete både på avdelningen och inom ramen för ditt uppdrag.

Vi erbjuder
- En hälsosam arbetsplats och tycker om att ha roligt på jobbet. Arbetsmiljön har ett stort fokus och arbetsgruppen du kommer till är stabil och trygg. Vår målsättning är att erbjuda ett stimulerande och utvecklande arbete.

- Som sjuksköterska hos oss får du minst 3 veckors introduktion med ett utarbetat introduktionsprogram.  Vi är flexibla med introduktionslängden beroende på hur mycket erfarenhet du har.

-Utbildning om 15 hp inom neurologisk vård i samarbete med Karolinska Institutet.

- Kompetensutveckling enligt kompetensstegen

- Internutbildning i form av föreläsningar inom området​

Kvalifikationer

-Legitimerad sjuksköterska. Meriterande specialistutbildning alternativt 30 hp på avancerad nivå knutet till det aktuella vårduppdraget

-Tidigare erfarenhet av akutsjukvård, och då gärna neurologi, är meriterade men inget kvar.

-Goda kunskaper i svenska både tal och skrift

- Klinisk erfarenhet inom relevant specialitet för vårduppdraget (minst 5 år)  

-Dokumenterade utbildnings- och handledarmeriter är meriterande

-Handledarutbildning 7,5 hp

 För att din ansökan ska vara komplett ska den innehålla:  

1. Personligt brev  

2. CV

3. Övriga bilagor (bifogas i förekommande fall)  

- Yrkeslegitimation  

- Bevis om specialistkompetens  

Medarbetare som ska arbeta vårdtagarnära på Karolinska Universitetssjukhuset behöver fylla i en hälsodeklaration samt genomgå en enklare hälsoundersökning innan nyanställning. Vid tjänst som innefattar vård av barn och ungdom kommer Karolinska Universitetssjukhuset att kontrollera den som erbjuds tjänsten mot belastningsregistret

Karolinska Universitetssjukhuset är ett rökfritt sjukhus!

 

 

Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen ”Sök tjänsten”. Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.

logo

Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
http://www.sll.se/

 

Karolinska Universitetssjukhuset är idag ett av Europas främsta universitetssjukhus med cirka 16000 medarbetare.     

I Stockholmsregionen har vi ett särskilt ansvar för den högspecialiserade vården och tillsammans med Karolinska Institutet bedriver vi utbildning och världsledande forskning inom en rad olika områden.

Som universitetssjukhus är våra huvuduppdrag forskning, utbildning och utveckling av hälso- och sjukvård. Ett integrerat synsätt på vård, forskning och utbildning präglar såväl organisation och styrning som uppföljningen av vår verksamhet. 

Dela detta jobb

Sjuksköterska med ansvar för omvårdnad och -utveckling till Neurologi, Neuro 2 i Huddinge

Karolinska Universitetssjukhuset