medrek.se

Skolkurator till Södermalms RSU-grupp

Regioner
Utgår

2022-05-20

Ansök nu

Skolkurator till Södermalms RSU-grupp

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Arbetsplatsbeskrivning

Uppdraget som kurator utgår från RSU-lokalen som ligger på Högbergsgatan på Södermalm.

Våra nyrenoverade lokaler ligger på Högbergsgatan i närheten av Södra station. Under sommaren och hösten 2022 sker en utökning av befintlig verksamhet vilket gör att delar av uppdraget under väntan på färdigställande inledningsvis kommer ligga på hemskolan Åsö grundskola och att i samarbete med rektorn där bygga upp ett arbete runt problematisk frånvaro. När lokalen är färdigrenoverad sker en överflytt av uppdraget till att specifikt arbeta med RSU på Södermalm.

Arbetsbeskrivning

Du kommer i rollen som skolkurator på RSU vara en viktig del i arbetet att tillsammans med rektor och övrig personal skapa välfungerande arbetssätt för elever med problematisk skolfrånvaro. Arbetet kommer bitvis vara uppsökande och en förväntan att tänka ut flexibla lösningar utifrån individen finns i detta uppdrag. Stor vikt läggs vid självständighet och förmåga att handleda de närmaste i teamet.

Vi söker dig som har erfarenhet av att arbeta som kurator inom grundskolan och framförallt på högstadiet. Att du har erfarenhet av arbetet - med och för elever inom NPF. Du kommer i denna tjänst att arbeta med elever i årskurserna 4–9 i vår kommande uppstart av en RSU-grupp på Södermalm som fokuserar på elever med 100% frånvaro och bakomliggande orsaker till detta. RSU står för regional särskild undervisningsgrupp. Tjänsten kan även komma att delas upp så att du även arbetar med den intilliggande RSU-gruppens elever och dess pedagoger. Totalt rör det sig om ca 20 elever och 5-7 personal.
I RSU-gruppen kommer du inledningsvis samarbeta och ingå i ett team med två kompetenta och erfarna specialpedagoger/lärare samt två resurspedagoger. Den del som är under uppbyggnad är du med och formar utifrån vad vi ser att elever med 100% frånvaro kan behöva för insatser för att hitta en väg tillbaka till lärande, god psykisk hälsa och utveckling.

Vi värderar högt din erfarenhet i arbetet med ungas psykiska ohälsa och framgångsrika erfarenheter samt förmåga till samarbete och lyhördhet -som är en viktig del i att skapa en trygg miljö för eleverna. Under rekryteringen lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet då du kommer möta elever som ska bemötas med värme, respekt, tydlighet och nyfikenhet.

I rollen kommer du hålla samtal med elever enskilt och i grupp, närvara vid föräldrasamtal och nätverksmöten, handleda och konsultera skolpersonal, dokumentera vid ärendehandläggning inför beslut gällande individuellt elevarbete och inför skolans systematiska kvalitetsarbete.

Du är även delaktig i utarbetandet och implementeringen av handlingsplaner gällande droger, plan mot kränkande behandling och aktiva åtgärder för att motverka diskriminering, krishantering, värdegrundsarbete och konflikthantering. I rollen bidrar du med kunskaper om samhällets resurser och stödsystem och samverkar med bland annat socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatrin, habilitering, förenings- och fältverksamhet samt polis.

Kvalifikationer

Socionomexamen 210 HP.

Vi söker dig som har socionomexamen med tidigare erfarenhet inom socialt arbete med barn och unga, gärna inom socialtjänsten. Skolkuratorsarbetet kräver en förmåga att hantera fler olika perspektiv, då det skolsociala arbetet ska värna om och synliggöra betydelsen av strukturella, organisatoriska och relationella perspektiv. Detta fordrar kunskaper om barn och unga samt deras utveckling. Det förutsätter även att du har ett brett register av arbetsmetoder som har sin grund i teorier om samhälleliga och sociala system, mänskliga beteenden, kommunikation och samspelet mellan människor. Den psykosociala insatsen bygger på kunskaper inom socialt arbete, psykosocialt förändringsarbete, sociologi, psykologi, socialjuridik samt en bred och fortlöpande uppdaterad kunskap om samhällets välfärdssystem.

Det krävs att du som skolkurator tar självständigt ansvar för det egna professionella arbetet och hur den psykosociala insatsen ska konkretiseras och utformas. Arbetsplan med prioriterade verksamhetsområden utifrån skolans behov och systematiska kvalitetsarbetet utarbetas i dialog med rektor. Det ger stor handlingsfrihet men ställer också stora krav på gott omdöme samt god kännedom om det grundläggande uppdraget enligt skollag, läroplaner samt övriga styr- och vägledningsdokument. Skolkuratorn ansvarar även själv för att bibehålla och fördjupa sin yrkeskompetens samt omvärldsbevakning. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Övrigt

Övrigt
I Stockholms stad finns drygt 140 grundskolor och 30 gymnasieskolor med olika inriktningar.

Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
 

Anställningsform      Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning      Heltid
Tillträde      september 2022
Antal lediga befattningar      1
Sysselsättningsgrad      100%
Ort      Södermalm
Län      Stockholms län
Land      Sverige
Referensnummer      2022/3244
Kontakt
  • Linda Barneaud, 0761240481
Publicerat      2022-05-06
Sista ansökningsdag      2022-05-20
Utbildningskrav      Högskola/universitet

Dela detta jobb

Skolkurator till Södermalms RSU-grupp

Stockholms stad - Utbildningsförvaltningen