medrek.se

logga

Skolpsykolog till Vallastadens skola

Regioner
Kategorier
Utgår

2023-02-05

Ansök nu

Skolpsykolog till Vallastadens skola

Vill du förbättra vardagen, framtiden och livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du kombinera viktiga uppdrag med en meningsfull vardag. Välkommen till oss! 

Dina arbetsuppgifter

Som skolpsykolog är du en del av elevhälsoteamet och bidrar med din psykologiska kompetens i det främjande, förebyggande och åtgärdande arbetet. Din utgångspunkt är barnkonventionen och elevens rätt till utbildning. Detta genomsyrar ditt arbete då du stöttar elever att nå målen i skolan genom exempelvis samtal, handledning av personal och information till vårdnadshavare. Vidare ansvarar du över att utreda elever som är i behov av särskilt stöd och agerar länk till externa aktörer. Som skolpsykolog kan du i stor utsträckning lägga upp ditt arbete i samråd med rektor. 

Skolpsykologens arbete innebär att tillföra psykologisk kompetens som stöd i det pedagogiska arbetet och planeringen av elevhälsoarbetet. På rektorns uppdrag genomföra utredningar och bedömningar av elever, grupper och organisation för att bidra med kunskap om förutsättningar för lärande och behov av stöd. Bidra med kunskap kring skydds- och riskfaktorer för elevers hälsa, lärande och utveckling

Som skolpsykolog erbjuds du att delta i nätverk med möjlighet till kontinuerlig samverkan och erfarenhetsutbyte som leds av Psykologiskt Ledningsansvarig. Regelbunden handledning kring ditt uppdrag som skolpsykolog i pedagogisk verksamhet erbjuds. Det pågår ett förändringsarbete kring psykologernas insatser där du får möjlighet att påverka så insatserna på bästa sätt stödjer våra elever att nå målen.

Din arbetsplats

Vallastadens skola startade hösten 2017 och inryms i moderna och stimulerande lärmiljöer. Utomhusmiljön erbjuder stora ytor med bollplan, skog, grillplats och olika lekinstallationer. Vallastadens skola inrymmer både grund- och grundsärskola med ca 270 elever på grundskolan från förskoleklass till åk 6 och 60 elever på grundsärskolan från flexgrupp till åk 6. 

Hos oss är kommunikation och samspel hörnstenar. Dessa hörnstenar grundas i det utvecklings- och kvalitetsarbete med höga målsättningar som vi bygger verksamheten på. Vi ser det som viktigt att alltid bemöta eleverna utifrån ett individperspektiv.  

Du som söker

 Vi söker dig som är legitimerad psykolog, det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av att arbeta som psykolog i skolan. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att handleda och arbeta konsultativt. Du har goda kunskaper i tal och skrift i svenska då du kommer att hantera olika testverktyg på svenska samt skriva journaler och utlåtanden. 

Vidare är du trygg, stabil och ser relationer i sitt rätta perspektiv där du skiljer på det personliga och det professionella. Du tar ansvar för din uppgift, driver dina processer vidare och har mod att agera efter din egen övertygelse. Vi ser att du arbetar bra med andra människor och relaterar dig till dem på ett lyhört och smidigt sätt och att du är utåtriktad i yrkesmässiga sammanhang samt skapar kontakter och underhåller relationer.

För att tjänsten ska gälla tillsvidare måste psykologlegitimation uppvisas, fram till dess gäller allmän visstidsanställning.

Du som har en utfärdad psykologlegitimation, bifoga den som fil tillsammans med dina ansökningshandlingar när du söker tjänsten. Är du utbildad psykolog men ännu inte har ansökt om psykologlegitimation, bifoga utbildningsintyg. 

Övrig information

Tillträde: Snarast

Anställningsform: Tillsvidare

Sysselsättningsgrad: 100 %

Antal lediga befattningar: 1

Ref. nr: 10661

I denna ansökan bifogar du inget personligt brev

Om Linköpings kommun

Linköping är platsen där du möter framtiden. Här finns en snabbt växande stad med hållbarhet, högteknologi och nytänkande i fokus. Vår stad är en välkomnande och livsvänlig plats. En stad där allt är möjligt. Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill förbättra vardagen, framtiden och livskvalitén för Linköpingsborna. Som arbetsgivare har vi höga ambitioner. Vi arbetar ständigt med att hitta nya vägar för att på bästa sätt möta våra gemensamma utmaningar. Vill du vara med på resan?

Dela detta jobb

logga
Skolpsykolog till Vallastadens skola

Linköpings kommun