medrek.se

Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 1900 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland.

Barn- och elevhälsan är en central förvaltningsgemensam avdelning för förskolors och skolors barn- och elevhälsoarbete. Barn- och elevhälsans chef ingår förvaltningens ledningsgrupp. Barn- och elevhälsans medarbetare är centralt anställda men arbetar i lokala barn– och elevhälsoteam på förskola, grundskola, särskola och gymnasium. I barn- och elevhälsan arbetar skolläkare, skolsköterskor, förskole- och skolpsykologer, skolkuratorer, hörsel-, syn-, rh- och talpedagoger samt sjukhuslärare. 

Barn- och elevhälsan har ett hälsofrämjande och förebyggande uppdrag. Vår gemensamma lagstadgade huvuduppgift är att stödja elevernas utveckling för att klara skolans kunskapsmål och sociala mål. Elevhälsans medicinska insats (EMI) har dessutom uppdrag att erbjuda eleverna hälsobesök, ge eleverna hjälp med enklare sjukvårdsinsatser samt arbeta enligt EMI:s basprogram. 

Barn- och elevhälsan utgör en viktig del i skolans och förskolans arbete för att skapa goda miljöer för lärande, utveckling och hälsa. 

Barn- och elevhälsan ger stöd till förskolan och skolan genom kunskap på områden som tal- och språkutveckling, funktionsnedsättningar, inlärningssvårigheter, normbrytande beteenden, stress, suicidrisk, fysisk- och psykisk hälsa, diskriminering, kränkande behandling, jämställdhet, livsstilsrelaterad hälsa, tobak/alkohol/droger, sex- och samlevnad, kriser och konflikter. 

Den samlade elevhälsans mål är att skapa en så positiv lärandesituation som möjligt för eleven

Arbetsuppgifter

Elevhälsans medicinska insats (EMI) på Gotland är väl utbyggd och ingår tillsammans med psykologer, kuratorer och vissa specialpedagoger i en sammanhållen barn- och elevhälsa. Chefen för barn- och elevhälsan är verksamhetschef för EMI. 

Skolsköterskan arbetar tillsammans med skolläkare och övriga i elevhälsoteamet för att bidra till att ge elever en god och säker elevhälsa. Skolsköterskan ansvarar för den medicinska delen av elevhälsoarbetet på respektive skola.

Kvalifikationer

Genomgången specialistutbildning till distriktssköterska eller specialistutbildning inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar eller annan likvärdig utbildning. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet samt ser gärna erfarenhet från området. Körkort och bil erfordras.

Om Region Gotland

Region Gotland svarar för kommun- och landstingsuppgifter samt har det regionala utvecklingsansvaret på Gotland. Vi är nära 6000 engagerade medarbetare som genom våra 240 yrken tillsammans skapar ökad livskvalitet för öns invånare. Vill du också vara med och utföra Sveriges viktigaste jobb? 

Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är drygt 57000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler!

Information

Anställning

Arbetsplats
Barn- och elevhälsan, Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Anställningsform
Tillsvidareanställning

Omfattning
Heltid

Tillträdesbeskrivning
Tillträde Tillträde enligt ök

Antal tjänster
1

Kontakt

Maria Benczy
Chef barn- och elevhälsan
0498-269420

Monica Grönlund
1:e Skolsköterska
070-326 69 10

Fackliga representanter 

Anita Ljungström
Skolsköterska
0704-476823

Ansökan

Arbetsgivarens referensnummer
A802443

Sista ansökningsdatum
2018-08-19

Skolsköterska

Företag Region Gotland
Regioner
Utgår

2018-08-19

Ansök nu

Dela detta jobb