medrek.se

Socialt ansvarig samordnare (SAS)

Företag Habo kommun
Regioner
Kategorier
Utgår

2023-02-19

Ansök nu

Socialt ansvarig samordnare (SAS)

Arbetsplatsen
Vill du arbeta förvaltningsövergripande med att stärka vårt systematiska kvalitetsarbete inom vård och omsorg, funktionshinderomsorg och individ- och familjeomsorg. Då ska du söka till oss!

Tjänsten som socialt ansvarig samordnare (SAS) är nyinrättad. Vi satsar nu ännu mer på kvalitetssäkring och verksamhetsutveckling inom socialtjänstens områden och söker därför en socialt ansvarig samordnare (SAS).
Socialt ansvarig samordnare (SAS) är placerad inom Socialförvaltningens stab. Alla som arbetar i staben har någon form av övergripande uppdrag inom förvaltningen. Inom staben arbetar utredare, administratör, verksamhetsutvecklare, MAS samt IT-samordnare. Staben leds av förvaltningschef. Socialt ansvarig samordnare har en övergripande och strategisk funktion för kvalitetsstyrning inom socialtjänstens verksamhetsområden utifrån gällande lagar och föreskrifter och är sakkunnig inom socialtjänstens verksamhetsområde.

 

Arbetsuppgifter
Du ansvarar för att kvalitet och säkerhet upprätthålls vad gäller det sociala arbetet i verksamheten. I rollen arbetar du med att säkra verksamhetens processer samt att skapa och uppdatera rutiner.
Du ansvarar för avvikelsehantering och utredning av Lex Sarah-rapporter samt gör eventuella anmälningar till tillsynsmyndigheten IVO.
Du analyserar och följer upp kvaliteten i verksamheten, exempelvis genom dokumentationsgranskning, uppföljning av följsamhet till rutiner och uppföljning av interna och externa mätningar. I samverkan med medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra berörda aktörer skriver du kvalitetsberättelsen.
Du samarbetar tätt med stabens övriga roller, förvaltningens chefer och andra nyckelpersoner i verksamheterna med att utveckla verksamheterna samt åtgärder för att höja och säkerställa kunskapsläget.

Kvalifikationer
Krav på arbetlivserfarenhet: Erfarenhet krävs. Vi söker dig som har en socionomexamen eller annan likvärdig utbildning.
Du har god kunskap om lagstiftning och föreskrifter som styr våra verksamheter samt övergripande kommunal lagstiftning.
Du har också kunskap om att arbeta med kvalitetssäkring, utredningsarbete och uppföljning inom socialtjänstens område.
Du är trygg med att planera och strukturera ditt arbete.
Det är meriterande med tidigare erfarenhet av utredningsarbete och tillsyn inom socialtjänstens verksamhetsområden.
Vi söker dig som har ett gott självledarskap och som stimuleras av systematiskt arbete i granskning, utveckling och uppföljning.
Du har en god analytisk förmåga och förmåga att sätta dig in i komplexa frågor, samtidigt som du behåller helhetsperspektivet.
Du behöver också besitta en god pedagogisk och kommunikativ förmåga då du i tjänsten möter medarbetare inom hela socialförvaltningen samt nämndens politiker.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Anställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Tillträde: Intervjuer kommer att ske löpande under ansökningstiden och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut. Tillträde enligt överenskommelse.
Antal platser: 1

Andra uppgifter
Habo kommun eftersträvar mångfald bland personalen avseende ålder, kön och kulturell bakgrund. Vår värdegrund utgår från begreppen Engagemang, Närhet och Ansvar.
I Habo kommun tillämpar vi rökfri arbetstid.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Habo kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.

Om du av någon anledning inte kan registrera din ansökan i vårt e-rekryteringssystem kan du skicka din ansökan till: Habo kommun, Personal- och löneenheten, Box 212, 566 24 Habo. Ange referensnummer på din ansökan.
Ansökningshandlingar returneras ej.

Inför rekryteringsarbetet har Habo kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Ansökan
Sista ansökningsdag: 2023-02-19
Arbetsgivarens referensnummer: 2023-401

Upplysningar
Pernilla Ekstrand
036-442 83 36
pernilla.ekstrand@habokommun.se

Facklig företrädare nås genom kommunens växel
036-442 80 00

Dela detta jobb

Socialt ansvarig samordnare (SAS)

Habo kommun