medrek.se

Referensnummer

A1060353

Om tjänsten

Socialpsykiatri 
Inom socialpsykiatrin arbetar du med att stödja personer med psykiska funktionsnedsättningar. Arbetet innebär insatser i form av så väl praktisk, socialt som pedagogiskt stöd för att engagera, uppmuntra och motivera den enskilde till delaktighet. Detta görs med respekt för den enskildes självbestämmande. 

Missbruk och beroende 
Smedbacken HVB, bedriver heldygnsomsorg för personer med missbruk och beroendeproblematik för personer över 18 år. Smedbacken innehåller två delar ett slussboende samt ett nyktert och drogfritt boende
Verksamheten utgår från ett miljöterapeutiskt förhållningssätt där ramar och struktur styr verksamheten. 

Malmen är ett stödboende för vuxna personer som har ett missbruk/beroende och eller en samsjuklighet. Arbetet består av praktiskt och socialt stöd samt att motivera till nykterhet och drogfrihet.    

Mobilt Team Missbruk arbetar med att erbjuda stöd i och utanför hemmet åt personer med missbruks- och beroendeproblem. Arbetet består av att stödja, uppmuntra och motivera den enskilde till en välfungerande vardag och meningsfull sysselsättning.
Verksamheten arbetar med män och kvinnor från 18 år och uppåt.

Din profil
Arbetet inom socialpsykiatri/missbruk kräver att du är lyhörd och ansvarstagande. Du måste vara flexibel och kunna anpassa arbetssättet utifrån de behov som finns eller uppstår. Arbetet sker utifrån verksamhetens mål och uppdrag. 

Socialpsykiatri 
Det är meriterande om du har en avslutad eller pågående utbildning inom vård- och omsorgsprogrammet. Vi är också intresserade av dig som har pedagogisk eller beteendevetenskaplig högskoleutbildning eller annan eftergymnasial utbildning. Arbetslivserfarenhet inom ovanstående områden ses som kvalificerande. Har du dessutom arbetat hos oss tidigare och har goda referenser är även det meriterande. 
Vid semestervikariat kräver vi inga förkunskaper eller arbetslivserfarenhet men för att trivas och göra ett bra jobb behöver du ha ett genuint intresse för människor. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. 

Missbruk 
För att arbeta inom verksamheterna som rör missbruk söker vi dig som har en slutförd eller pågående eftergymnasial utbildning med inriktning socialt arbete eller annan pedagogisk beteendevetenskaplig inriktning. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. 
För anställning hos oss krävs uppvisande av utdrag ur polisens belastningsregister. Du skall även visa upp vaccinationsbevis. Detta hämtar du med e-legitimation på www.covidbevis.se

Du ska ha förmåga att förstå och tillgodogöra dig instruktioner och delegationer på svenska, både i tal och skrift. För samtliga våra semestervikariat ska du vara minst 18 år. Ansökningshandlingarna kommer att behandlas löpande så därför är det viktigt att du skickar in din ansökan så snart som möjligt. 

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. 
Körkort B krävs

Kalmar växer och vi är nu över 70 000 invånare. 
Kalmar har en fantastisk kulturhistorisk miljö som ger staden charm och karaktär men Kalmar är också en modern universitetsstad med visioner. Här finns framtidstro, bra kommunal service och stadspuls parallellt med en livskraftig landsbygd. 

Kommunens arbetsplatser representerar verksamheter med cirka 200 olika yrken på åtta förvaltningar och tillsammans är vi ca 6 000 anställda.

Kalmar kommun arbetar aktivt för jämställdhet och mångfald i arbetslivet. Kalmar kommun värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande som bidrar till det.

Tillsammans gör vi ett Kalmar för alla ännu bättre. Välkommen att söka jobb hos oss!

Sommarjobb 2022 - Socialt arbete

Regioner
Kategorier
Utgår

2022-06-08

Ansök nu

Dela detta jobb