medrek.se

logga

Specialist-/överläkare till Smärtcentrum

Regioner
Utgår

2021-08-15

Ansök nu

Specialist-/överläkare till Smärtcentrum

Sveriges största rehabiliteringsklinik Smärtcentrum söker specialist-/överläkare

Högspecialiserad smärtrehabilitering inom Smärtcentrum på Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken Stockholm Danderyds sjukhus söker dig som är specialist-/överläkare, och vill vara med och utveckla smärtrehabiliteringen i Sverige. 

Hit remitteras patienter som är 18 år och äldre med långvarig smärta som är i behov av multimodal smärtrehabilitering. Vår enhet är högspecialiserad, vilket innebär ett långt utvecklat interdisciplinärt teamarbete i välutbildade fullständiga team med läkare, sjuksköterska, psykolog, fysioterapeut/sjukgymnast, arbetsterapeut, kurator och patienter med vanliga och mer ovanliga smärttillstånd, och att vi bedriver metodutveckling, utvärdering, utbildning och forskning kring rehabilitering vid långvarig smärta. Undervisningen bedrivs på grundutbildningarna i läkarprogrammet, fysioterapeutprogrammet, psykologprogrammet och på flera fristående kurser. 

Vi är Sveriges största rehabiliteringsmedicinska klinik, certifierad enligt CARF (Commission on Accreditation of Rehabilitation Facilities) och SPUR, och har länsuppdrag för högspecialiserad rehabilitering i Stockholms läns landsting. Verksamheten bedrivs på Danderyds sjukhus och i lokaler på Huddinge sjukhusområde. 

Arbetsuppgifter:

Arbetsuppgifterna består av att ha det medicinska ansvaret för något av våra team.

Vi bedömer och rehabiliteringar patienter med långvariga muskuloskeletala smärttillstånd, såsom nack – och ryggsmärta, generaliserade smärttillstånd, smärta kopplad till överrörlighet samt specifika patientgrupper såsom unga vuxna och språktolkbehövande patienter. I arbetsuppgifterna ingår deltagande i det multimodala teamarbetet, patientmottagning där specifika delar såsom att utföra smärtanalys, bedöma pågående farmakologisk smärtbehandling och bedöma rehabiliteringsbehov och rehabiliteringspotential ingår samt undervisning av patienter och anhöriga om bland annat smärtfysiologi. Utvecklingsarbete och undervisning av personal och studenter ingår också i arbetsuppgifterna. I arbetsuppgifterna kan också komma att ingå deltagande i det kliniska arbetet på klinikens nyinrättade postcovidmottagning, vilket innebär att i samarbete med andra professioner bedöma patienter med genomgången covid-19-infektion med kvarstående kognitiva symptom och utforma förslag på rehabilitering.

Då sektionen är geografiskt belägen både på Danderyds sjukhus samt på Huddinge sjukhusområde förläggs den huvudsakliga kliniska tjänstgöringen på en av dessa två enheter.

Kvalifikationer:

Legitimerad läkare med specialistkompetens i rehabiliteringsmedicin alternativt specialist i smärtlindring med annan basspecialitet. Forsknings- och utvecklingsarbete är meriterande.

LUS-information:

Fyll i dina kontaktuppgifter digitalt och skicka in följande bestyrkta handlingar:  

- Meritförteckning för läkare 

- Legitimationsbevis läkare 

- Bevis på specialistkompetens från Socialstyrelsen 

- Ev bevis på medicine licentiat/doktorsexamen 

- Ev publikationsförteckning  

Vi ser helst att du scannar in ovan angivna handlingar och bifogar ansökan.  

Meritförteckning för läkare hittar du på vår hemsida www.ds.se/jobb 

Dela detta jobb

logga
Specialist-/överläkare till Smärtcentrum

Danderyds Sjukhus AB