medrek.se

Specialistläkare, biträdande överläkare, överläkare akutsjukvård & internmedicin eller angränsande specialitet, Medicinsk enhet Akut

Regioner
Kategorier
Utgår

2020-09-09

Ansök nu

Specialistläkare, biträdande överläkare, överläkare akutsjukvård & internmedicin eller angränsande specialitet, Medicinsk enhet Akut

Om oss 
Inom verksamhetsområdet Medicinsk Enhet Akut arbetar akutläkare och internmedicinare tillsammans. Hela vår verksamhet är fördelad på två siter, Solna och Huddinge. På båda siter bedriver vi bred vård av akut sjuka patienter i ett högt flöde där varje patient och medarbetare är viktig.

Akutmottagningen i Huddinge är en av Sveriges största. Det är en öppen akutmottagning där vi tar emot cirka 55 000 patientbesök per år. Intensivakuten i Solna har ett mindre flöde, cirka 15 000 patientbesök. Hit kommer patienter med ett på förhand definierat högspecialiserat vårdbehov eller som av annan anledning har ett behov av vård på NKS.

Årligen vårdas mer än 17 000 akut sjuka patienter på våra akutvårdsavdelningar MAVA, MIMA och AVA Huddinge. Motsvarande siffra för AVA och IMA i Solna är omkring 7 000. 

Inom verksamhetsområdet utbildas ST-läkare inom både akutsjukvård och internmedicin. Totalt har verksamheten 70 ST-läkare anställda.  

Om tjänsten 
I både Solna och Huddinge kommer du att arbeta som specialistläkare på intensivakuten/akutmottagningen i rollen som bland annat flödesläkare, ledning och handledarfunktion. Utöver detta kommer du att arbeta i specialistläkarroll inom vår slutenvårdsverksamhet. 

I Huddinge startar vi under 2020 upp en pilot av en arbetstidsmodell för akutläkare enligt den akutläkar-modell som finns på SÖS och i Linköping sedan många år tillbaka. 

På bägge siter kommer du ha en viktig roll som handledare för våra yngre kollegor. Du blir, tillsammans med andra medarbetare, en viktig förebild för ST-läkare, AT-läkare, läkar-vikarier och omvårdnadspersonal. Både som kliniker och senior kollega. 

Vi förväntar oss att du utöver detta även är delaktig i utformandet av internutbildningar och tar ansvar för handledning av ST-läkare inom verksamhetsområdet. Du kommer att inneha en viktig roll i det fortsatta förändringsarbetet, utbyggnad och ombyggnation av akutmottagningen i Huddinge som pågår för närvarande.  

Du är
Legitimerad läkare, specialist i internmedicin, akutsjukvård eller angränsande internmedicinsk specialitet, till exempel Endokrinologi och diabetologi, Hematologi, Kardiologi, Lungmedicin, Medicinsk gastroenterologi och hepatologi eller Njurmedicin.

Vi är nyfikna på dig och hur du passar in i vårt verksamhetspussel och vad du kan bidra med för våra patienter. Berätta för oss i din ansökan!

Vi söker dig som känner dig trygg i din yrkesroll och har en positiv grundinställning. Du bemöter patienter och kolleger med omtanke och respekt och bidrar med din kunskap och entusiasm. Du har social kompetens, kommunicerar tydligt, är lyhörd och är en god lagspelare. Om du har ett forskningsintresse finns det goda möjligheter till forskning inom verksamhetsområdet. 

Det är viktigt att du anser det viktigt att bidra till förändrings- och förbättringsarbete med patientens bästa i fokus. Stor hänsyn kommer att tas till tidigare arbetslivserfarenhet och personlig lämplighet.   

För biträdande överläkarbefattning vid Karolinska Universitetssjukhuset krävs minst tre års heltidstjänstgöring inom specialiteten samt definierat medicinskt ansvars- och kunskapsområde liksom dokumenterade undervisnings- och handledarmeriter.   

För överläkarbefattning vid Karolinska Universitetssjukhuset krävs minst fem års heltidstjänstgöring i huvudspecialiteten utöver erhållen specialistkompetens, definierat medicinskt ansvars- och kunskapsområde, dokumenterade undervisnings- och handledarmeriter samt disputation.

Annonsen avser nio stycken tjänster. Befattningsnivå bestäms utifrån sökandes kvalifikationer. 

Viktig information till dig som söker tjänst som specialistläkare så kallad LUS-tjänst: 

Sakkunnigbedömning är en förutsättning för att erhålla specialistläkartjänst på Karolinska.

För att sakkunniga ska kunna besluta om befattningsnivå krävs nedanstående dokument/bilagor. Dokumenten ska vara läsbara, fullstora och rättvända, samt begripligt namnade. Skanna gärna.

Karolinskas meritförteckning för läkare - korrekt ifylld elektroniskt (handskriven beaktas inte), tjänstgöringstid och tjänstledigheter sammanräknade på sid 2, sid 4 undertecknad och vidimerad
- Bevis om specialistkompetens
- Bevis om medicine doktorsexamen (i förekommande fall)
- Bevis om docentur (i förekommande fall)
- Publikationsförteckning, ange max tio utvalda publikationer

Godkända filformat är .pdf, .doc, .docx, .xls och .rtf 

Korrekta ansökningshandlingar måste vara oss tillhanda senast sista ansökningsdag för att ansökan ska tas upp på Sakkunniggruppens möte. Du kommer inte att få någon uppmaning om komplettering vid ofullständig ansökan.

Kriterier för specialistläkartjänster vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Information för läkare hittar du på karolinska.se/jobb, under "Ansökan läkartjänster".

Varmt välkommen med din ansökan!

Tema Akut och reparativ medicin består av fem medicinska enheter (Akut, Trauma/akutkirurgi och ortopedi, Plastikkirurgi och kraniofaciala sjukdomar, Öron-näsa-hals och hörsel och balans, samt Transplantation), två omvårdnadsområden (Solna respektive Huddinge) samt en vårdadministrativ enhet. Vårt arbete inom forskning och utbildning innefattar både medicinska och omvårdnads ämnen och sker i samarbete med Karolinska Institutet och andra utomstående aktörer. Grundutbildningsuppdraget är en stor och viktig del av verksamheten. Tema ARM är långt framme inom området verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Provanställning kan komma att tillämpas i denna rekrytering. Medarbetare som ska arbeta vårdtagarnära på Karolinska Universitetssjukhuset behöver fylla i en hälsodeklaration samt genomgå en enklare hälsoundersökning innan nyanställning.

Vid tjänst som innefattar vård av barn och ungdom kommer Karolinska Universitetssjukhuset att kontrollera den som erbjuds tjänsten mot belastningsregistret.

Karolinska Universitetssjukhuset är ett rökfritt sjukhus!

 

Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen ”Sök tjänsten”. Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.

Dela detta jobb

Specialistläkare, biträdande överläkare, överläkare akutsjukvård & internmedicin eller angränsande specialitet, Medicinsk enhet Akut

Karolinska Universitetssjukhuset