medrek.se

Specialistläkare, biträdande överläkare, överläkare akutsjukvård, Medicinsk enhet Akut

Regioner
Kategorier
Utgår

2020-04-05

Ansök nu

Specialistläkare, biträdande överläkare, överläkare akutsjukvård, Medicinsk enhet Akut

Om oss
Inom verksamhetsområdet Medicinsk Enhet Akut arbetar internmedicinare och akutläkare tillsammans. Hela vår verksamhet är fördelad på två siter, Solna och Huddinge. På båda siter bedriver vi bred vård av akut sjuka patienter i ett högt flöde där varje patient och medarbetare är viktig.

Akutmottagningen i Huddinge är en av Sveriges största. Det är en öppen akutmottagning där vi tar emot cirka 55 000 patientbesök per år. Intensivakuten i Solna har ett mindre flöde, cirka 15 000 patientbesök. Hit kommer patienter med ett på förhand definierat högspecialiserat vårdbehov eller som av annan anledning har ett behov av vård på NKS. Årligen vårdas drygt 17 000 akut sjuka patienter på våra akutvårdsavdelningar MAVA, MIMA och AVA i Huddinge. Motsvarande siffra för AVA och IMA i Solna är ungefär 7 000.

Inom verksamhetsområdet utbildas ST-läkare inom både akutsjukvård och internmedicin. Totalt har verksamheten omkring 50 ST-läkare anställda.

Om tjänsten
I Huddinge kommer du att arbeta som specialistläkare på akutmottagningen i rollen som flödesläkare och ledning/handledarfunktion. I Solna arbetar du som akutläkarspecialist på intensivakuten. På båda siter bemannar akutläkare akutmottagningen dygnet runt årets alla dagar. Du har din huvudarbetsplats på endera av dessa siter.

I Huddinge startar vi under våren 2020 upp en pilot för en arbetstidsmodell för akutläkare enligt den akutläkar-modell som finns på SÖS och i Linköping sedan många år tillbaka.

På bägge siter kommer du ha en viktig roll som handledare för våra yngre kollegor. Du blir, tillsammans med andra medarbetare, en viktig förebild för ST-läkare, AT-läkare, läkar-vikarier och omvårdnadspersonal. Både som kliniker och senior kollega.

Vi förväntar oss att du utöver detta även är delaktig i utformandet av internutbildningar och tar ansvar för handledning av ST-läkare inom verksamhetsområdet. Du kommer att inneha en viktig roll i det fortsatta förändringsarbetet, utbyggnad och ombyggnation av akutmottagningen i Huddinge som pågår för närvarande.

Kvalifikationer
Legitimerad läkare, specialist i akutsjukvård.

För biträdande överläkarbefattning vid Karolinska Universitetssjukhuset krävs minst tre års heltidstjänstgöring inom specialiteten samt definierat medicinskt ansvars- och kunskapsområde liksom dokumenterade undervisnings- och handledarmeriter. 

För överläkarbefattning vid Karolinska Universitetssjukhuset krävs minst fem års heltidstjänstgöring i huvudspecialiteten utöver erhållen specialistkompetens, definierat medicinskt ansvars- och kunskapsområde, dokumenterade undervisnings- och handledarmeriter samt disputation. 

Befattningsnivå bestäms utifrån sökandes kvalifikationer. 

Personliga egenskaper
Vi söker dig som känner dig trygg i din yrkesroll och har en positiv grundinställning. Du bemöter patienter och kolleger med omtanke och respekt och bidrar med din kunskap och entusiasm. Du har social kompetens, kommunicerar tydligt, är lyhörd och är en god lagspelare.

Om du har ett forskningsintresse finns det goda möjligheter till forskning inom verksamhetsområdet.

Det är viktigt att du anser det viktigt att bidra till förändrings- och förbättringsarbete med patientens bästa i fokus. 

Stor hänsyn kommer att tas till tidigare arbetslivserfarenhet och personlig lämplighet.   

I den här rekryteringsprocessen arbetar vi med ett löpande urval.

Varmt välkommen med din ansökan!

Viktig information till dig som söker tjänst som specialistläkare, biträdande överläkare eller överläkare, så kallad LUS-tjänst: 

För att sakkunniga ska kunna besluta om befattningsnivå krävs nedanstående dokument/bilagor. Dokumenten ska vara läsbara, fullstora och rättvända, samt begripligt namnade. Skanna gärna.  

Sakkunnigbedömning är en förutsättning för att erhålla specialistläkartjänst på Karolinska.

  • Karolinskas meritförteckning för läkare - korrekt ifylld elektroniskt (handskriven beaktas inte), tjänstgöringstid och tjänstledigheter sammanräknade på sid 2, sid 4 undertecknad och vidimerad  
  • Bevis om specialistkompetens  
  • Bevis om medicine doktorsexamen (i förekommande fall)  
  • Bevis om docentur (i förekommande fall)  
  • Publikationsförteckning, ange tio utvalda publikationer  

Godkända filformat är .pdf, .doc, .docx, .xls och .rtf 

Korrekta ansökningshandlingar måste vara oss tillhanda senast sista ansökningsdag för att ansökan ska tas upp på Sakkunniggruppens möte. Du kommer inte att få någon uppmaning om komplettering vid ofullständig ansökan.  

Kriterier för specialistläkartjänster vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Meritförteckning för läkare hittar du på karolinska.se/jobb, se vidare under "Ansökan läkartjänst".  

Tema Akut och reparativ medicin består av fem medicinska enheter (Akut, Trauma/akutkirurgi och ortopedi, Plastikkirurgi och kraniofaciala sjukdomar, Öron-näsa-hals och hörsel och balans, samt Transplantation), två omvårdnadsområden (Solna respektive Huddinge) samt en vårdadministrativ enhet.

Vårt arbete inom forskning och utbildning innefattar både medicinska och omvårdnads ämnen och sker i samarbete med Karolinska Institutet och andra utomstående aktörer. Grundutbildningsuppdraget är en stor och viktig del av verksamheten. Tema ARM är långt framme inom området verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

 

Provanställning kan komma att tillämpas i denna rekrytering. Medarbetare som ska arbeta vårdtagarnära på Karolinska Universitetssjukhuset behöver fylla i en hälsodeklaration samt genomgå en enklare hälsoundersökning innan nyanställning.

Vid tjänst som innefattar vård av barn och ungdom kommer Karolinska Universitetssjukhuset att kontrollera den som erbjuds tjänsten mot belastningsregistret.

Karolinska Universitetssjukhuset är ett rökfritt sjukhus!

 

 

Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen ”Sök tjänsten”. Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte, på grund av GDPR. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.

logo

Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
http://www.sll.se/

 

Karolinska Universitetssjukhuset är idag ett av Europas främsta universitetssjukhus med cirka 16000 medarbetare.     

I Stockholmsregionen har vi ett särskilt ansvar för den högspecialiserade vården och tillsammans med Karolinska Institutet bedriver vi utbildning och världsledande forskning inom en rad olika områden.

Som universitetssjukhus är våra huvuduppdrag forskning, utbildning och utveckling av hälso- och sjukvård. Ett integrerat synsätt på vård, forskning och utbildning präglar såväl organisation och styrning som uppföljningen av vår verksamhet.  www.karolinska.se

Dela detta jobb

Specialistläkare, biträdande överläkare, överläkare akutsjukvård, Medicinsk enhet Akut

Karolinska Universitetssjukhuset