medrek.se

Specialistläkare, Biträdande överläkare, Överläkare till Patientområde Sjuka nyfödda barn

Regioner
Kategorier
Utgår

2019-03-06

Ansök nu

Specialistläkare, Biträdande överläkare, Överläkare till Patientområde Sjuka nyfödda barn

Vi erbjuder  
Inom Patientområde (PO) Sjuka nyfödda barn erbjuder vi högspecialiserad neonatal intensivvård, neonatalvård, hemsjukvård och mottagningsverksamhet. Vi ansvarar för neonatalvården för barn födda vid förlossningsklinikerna på Karolinska Huddinge, Karolinska Solna och Danderyds sjukhus samt hela länets prematuritetsvård för barn som föds före 28:e graviditetsveckan och all respiratorvård.

Vi utgör en nationell resurs inom neonatal barnkirurgi, barnkardiologi, nefrologi, hepatologi, metabola sjukdomar och neonatal neurologi, samt driver en nationell transportverksamhet, NeoPETS. Med ett underlag på drygt 30 000 förlossningar per år i regionen är neonatologin vid Karolinska Universitetssjukhuset norra Europas största regioncentrum.

Patientområdet har cirka totalt ca 450 medarbetare, varav knappt 50 läkare. Vår vårdfilosofi är familjecentrerad vård och vår verksamhet inrymmer också Karolinska NIDCAP Training Center. Vi har nybyggda moderna neonatalavdelningar med möjlighet för föräldrar att bo med sitt barn under hela vårdtiden.

I vårt patientområde finns två patientflöden; Mycket underburna/barn födda före vecka 32 och Nyföddhetsvård/barn födda från v 32 och fullgångna.  
 
Om tjänsten  
I arbetsuppgifterna ingår avdelningsarbete, mottagningsarbete och jour/bakjoursverksamhet. Du förväntas kunna arbeta på samtliga av våra tre enheter, i Huddinge, Solna och Danderyd.

Som läkare inom PO Sjuka nyfödda barn kommer du att leda och handleda läkare under specialistutbildning, studenter och omvårdnadspersonal. Forskning, utveckling och utbildning är integrerade delar av arbetet. I din roll ingår att bidra till att alla yrkesgrupper arbetar tvärprofessionellt, i team och med ett multidisciplinärt omhändertagande av våra patienter. 

Inom vår familjecentrerade arbetsmodell involveras också barnens vårdnadshavare i vården och behandlingen. Det kan bli aktuellt att du medverkar i någon av våra patientflödesledningsgrupper.  
 
Vi söker  
Vi söker dig som är kunnig och kompetent, engagerad och lyhörd. Du är intresserad av teamarbete, har ett uttalat patientengagemang och en väl utvecklad samarbetsförmåga. Du är tydlig i din roll som läkare och ledare, har helhetssyn och förmåga att fatta beslut och visa vägen framåt i en föränderlig organisation.

Intresse för forskning, utveckling och utbildning är av största vikt.

Kvalifikationer  
Specialistkompetens i Neonatologi och Pediatrik. Forskning - pågående eller planerad - är starkt meriterande. Undervisningsmeriter (kursarrangör inom grundutbildning, fortbildning och forskning) väger också mycket tungt, liksom administrativa meriter och projektledarskap.

För överläkarbefattning vid Karolinska Universitetssjukhuset krävs minst fem års heltidstjänstgöring inom specialiteten utöver erhållen specialistkompetens, definierat medicinskt ansvars- och kunskapsområde, dokumenterade undervisnings- och handledarmeriter samt disputation. För överläkartjänst inom PO Sjuka nyfödda barn krävs dessutom ultraljudskompetens och intensivvårdsvana.

För biträdande överläkarbefattning vid Karolinska Universitetssjukhuset krävs minst tre års heltidstjänstgöring inom specialiteten samt definierat medicinskt ansvars- och kunskapsområde, liksom dokumenterade undervisnings- och handledarmeriter.

Befattningsnivå bestäms utifrån sökandes kvalifikationer. 

Viktig information till dig som söker tjänst som specialistläkare, biträdande överläkare eller överläkare, så kallad LUS-tjänst: 
 
Sakkunnigbedömning är en förutsättning för att erhålla specialistläkartjänst på Karolinska. För att sakkunniga ska kunna besluta om befattningsnivå krävs nedanstående dokument/bilagor. Dokumenten ska vara läsbara, fullstora och rättvända, samt begripligt namnade. Skanna gärna.

Karolinskas meritförteckning för läkare - korrekt ifylld, tjänstgöringstid och tjänstledigheter sammanräknade på sid 2, sid 4 undertecknad och vidimerad   
Bevis om specialistkompetens  
Bevis om medicine doktorsexamen (i förekommande fall)  
Bevis om docentur (i förekommande fall)  
Publikationsförteckning, ange tio utvalda publikationer  
Godkända filformat är .pdf, .doc, .docx, .xls och .rtf 
 
Korrekta ansökningshandlingar måste vara oss tillhanda senast sista ansökningsdag för att ansökan ska tas upp på Sakkunniggruppens möte. Du kommer inte att få någon uppmaning om komplettering vid ofullständig ansökan.  
 
Kriterier för specialistläkartjänster vid Karolinska Universitetssjukhuset.
 
Meritförteckning för läkare hittar du på karolinska.se/jobb, se vidare under "Ansökan läkartjänst".  
Karolinska Universitetssjukhuset är ett rökfritt sjukhus!
 
Välkommen med din ansökan!
 

Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med alla möjliga bakgrunder och förutsättningar. 
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen ”Sök tjänsten”. Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser. 

logo
Region Stockholm är en av landets största arbetsgivare och vi har ett livsviktigt uppdrag. Vårt ansvar är hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och att bidra till ett fritt och tillgängligt kulturliv i landets snabbaste växande region. Varje dag, dygnet runt.
http://www.sll.se/

Karolinska Universitetssjukhuset är idag ett av Europas främsta universitetssjukhus med cirka 16000 medarbetare.     

I Stockholmsregionen har vi ett särskilt ansvar för den högspecialiserade vården och tillsammans med Karolinska Institutet bedriver vi utbildning och världsledande forskning inom en rad olika områden.

Som universitetssjukhus är våra huvuduppdrag forskning, utbildning och utveckling av hälso- och sjukvård. Ett integrerat synsätt på vård, forskning och utbildning präglar såväl organisation och styrning som uppföljningen av vår verksamhet.  www.karolinska.se

Anställningsform
Tillsvidareanställning

Anställningens omfattning
Heltid
Kontakt
Kajsa Bohlin 
Patientflödeschef, Nyföddhetsvård
contacticon phone 08-585 813 56
Lars Navér 
Patientområdeschef
contacticon phone 0700-02 10 04

Fackliga representanter
Läkarföreningen: Yvonne Dellmark, +46736681740, yvonne.dellmark@sll.se

Dela detta jobb

Specialistläkare, Biträdande överläkare, Överläkare till Patientområde Sjuka nyfödda barn

Karolinska Universitetssjukhuset