medrek.se

logga

Specialistläkare/BÖL/ÖL i neurologi till VO Neurologi, Danderyds Sjukhus

Regioner
Kategorier
Utgår

2022-12-08

Ansök nu

Specialistläkare/BÖL/ÖL i neurologi till VO Neurologi, Danderyds Sjukhus

Vi söker dig som är specialist i neurologi och som vill vara med och vidareutveckla den neurologiska vården på neurologkliniken på Danderyds Sjukhus AB.
Vi kan nu erbjuda en tjänst som specialistläkare, biträdande överläkare eller överläkare inom vår verksamhet.

 Vår verksamhet

Danderyds sjukhus är ett av landets största akutsjukhus och inflödet av patienter med neurologiska symptom är stort; både på akuten, inom slutenvård liksom i öppenvård. DSAB är ett stort sjukhus med det lilla sjukhusets atmosfär och trivsel där verksamheten präglas av korta kontakt- och beslutsvägar. Kliniken har f.n. tre slutenvårdsavdelningar; en för neurologi och KIAS-verksamhet (kroniskt invasivt andningsstöd), en strokeenhet och en avdelning med neurologisk akutvård och). Vi vårdar flest stroke- och TIA-patienter i hela landet. Under det kommande året bygger vi om våra lokaler för öppenvård och administration så att de bättre ska kunna anpassas efter våra behov. Nu i höst bygger vi också om en avdelning till en enhet för neurologisk övervakning (NAVE). Vi har redan intensifierat arbetet med patient- och vårdenhetsprocesser för förbättrade patientflöden. Vi är sedan april 2021 en egen USV-enhet (universitetsjukvårdsenhet) och deltar i utbildning av olika professioner. Vi bedriver framgångsrik klinisk forskning samt undervisning och utveckling (FoUU) i samarbete med Karolinska Institutet Danderyds Sjukhus (KIDS - Institutionen för kliniska vetenskaper), samt även med institutionen för klinisk neurovetenskap (CNS), KI. Vi har också ett upskattat samarbete med CNS, KI, avseende läkarutbildningen i neurologi. Inom kort tillsätts vår första professur i neurologi på KIDS.

Hos oss är du mycket välkommen oavsett var du befinner dig i din neurologiska karriär – du kan vara nybliven specialist som vill fördjupa din kunskap och vidareutvecklas, du kan vara allmänneurolog, akutneurolog, specialist med profilering inom stroke, MS, epilepsi, rörelsesjukdomar, huvudvärk o/e neuromuskulära sjukdomar. Vi finns där patienterna finns och du behövs hos oss. Vi är ett riktigt trevligt gäng med fin sammanhållning och vi arbetar tillsammans nära patienterna i team. Vi bygger tillsammans upp en riktigt stark neurologisk verksamhet!

Forskningen förstärker vi nu ytterligare, kanske kan du bli en stark spelare även här.

 Arbetsbeskrivning

Inom neurologkliniken på DSAB så arbetar vi personcentrerat, evidensbaserat, enligt riktlinjer och strukturerade vårdförlopp.

VO Neurologi och Neurologkliniken har för närvarande 17 fast anställda neurologspecialister inklusive verksamhetschef, 4 specialister i internmedicin samt 16 ST-läkare i neurologi. Vi har också ett flertal vikarierande underläkare, både före och efter AT. Vi bygger stora delar av vår verksamhet underifrån genom nya yngre kollegor och blivande specialister och här har du en viktig funktion att fylla som handledare.

Vi erbjuder ett varierat arbete som omfattar akut och elektiv öppenvård, konsultverksamhet och akut slutenvård, samt undervisning och handledning av bl. a läkarstuderande, AT- och ST-läkare. Vi erbjuder teambaserad vård för stroke, MS, rörelsesjukdomar, neuromuskulära sjukdomar, epilepsi och huvudvärk. Administrativa uppdrag ingår i tjänsten, liksom jourverksamhet. Beroende på din bakgrund och kompetens så kan tjänsten anpassas till uppdrag inom diagnosspecifikt processarbete och/eller utbildning.

Kvalifikationer

Vi söker dig som är specialist i neurologi - du kan vara nybliven specialist, vara på en senior nivå eller däremellan. Du vill arbeta och utvecklas i en mycket stimulerande miljö med starkt patientfokus. Hos oss har du möjlighet att utveckla och bibehålla bred neurologisk kompetens. Du bör ha intresse för undervisning och utvecklingsarbete.

 Personliga egenskaper

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Det är viktigt att du har lätt för att samarbeta, är flexibel och har en god kommunikativ förmåga.

 Övrigt

Typ av anställning; Fast tillsvidareanställning

 Ansökan LUS-tjänst

Vid rekrytering av specialistläkare/biträdande överläkare/överläkare genomförs alltid en sakkunnigprövning vilket är en förutsättning för att erhålla specialisttjänst på Danderyds sjukhus.

För att din ansökan ska beaktas behöver följande dokument bifogas:  

- https://www.ds.se/globalassets/5-arbeta-hos-oss/dokument/meritforteckning-lakare.pdf, undertecknad samt vidimerad av minst två personer
- Legitimationsbevis läkare
- Bevis på specialistkompetens från Socialstyrelsen
- Ev bevis på medicine licentiat/doktorsexamen
- Ev publikationsförteckning

Att söka jobb i Region Stockholm

Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.

Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen ”Ansök”. Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.


Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.

Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.

https://www.regionstockholm.se/jobb

Dela detta jobb

logga
Specialistläkare/BÖL/ÖL i neurologi till VO Neurologi, Danderyds Sjukhus

Danderyds Sjukhus AB